De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
Psalm 84 Vers 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. 'k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

2 Zingen Vers 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
Psalm 84 Vers 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, de zwaluw legt haar jongen neer bij uw altaren in uw woning. Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER. Want daar is vrede; ik begeer bij U te zijn, mijn God en Koning! Welzalig wie daar wonen mag, hij zingt uw lof van dag tot dag.

3 Zingen Vers 3 Welzalig hij die al zijn kracht
Psalm 84 Vers 3 Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door uw overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed.

4 Zingen Vers 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
Psalm 84 Vers 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

5 Zingen Vers 5 O God, ons schild, wil met ons gaan,
Psalm 84 Vers 5 O God, ons schild, wil met ons gaan, Zie uw gezalfde gunstig aan. Wij reizen naar uw stad, o Koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend zonder U, o HEER. Ik wil nog liever bij uw woning alleen maar aan de drempel staan dan bij de bozen binnengaan.

6 Zingen Vers 6 Want God, de HEER, is goed en mild
Psalm 84 Vers 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.


Download ppt "Zingen Vers 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!"

Verwante presentaties


Ads door Google