De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. D. T. Vreugdenhil uit Nijkerk 16:30 voorganger: ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort Morgen avond vergaderen de kereknraad en de diakenen afzonderlijk in het kerkgebouw. Aanvang van beide vergaderingen is uur. In verband met het periodiek aftreden van 5 ambtsdragers roept de kerkenraad de gemeente op, om namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. tot uiterlijk zondag 5 april bij zr. Henriet van der Velden.

4 Mededelingen kerkenraad
De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. U wordt herinnerd aan de gemeentevergadering van woensdag 25 maart a.s.

5 Agenda 25 maart 2000 gemeentevergadering 26 maart B.V. “Ichtus” 2030 Namaakgoden H4 28 maart evoluon-diner

6 Deze week zijn jarig: 24 maart: zr Janneke Helder 25 maart: br Martin Geertsema 27 maart: zr Rita Blom-Kwakkel 28 maart: zr Wilma Bondt-Postema zr Dieneke Uringa-Harwig

7 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

8 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

9 Gezang 175C

10 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

11 Psalm 121: 1 - 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

12 Psalm 121: 1 - 4 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

13 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

14 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

15 Gezang 134: 6 6 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; Drie-enig God, U zij al d' eer.

16 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

17 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

18 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

19 Psalm 13: 1, 4 1 Hoe lang, o HEER, vergeet Gij mij? En tot hoe lang, mijn God, houdt Gij Uw aangezicht voor mij verborgen, blijf ik nog eenzaam in mijn zorgen? Hoe lang gaat Gij aan mij voorbij? 19

20 Psalm 13: 1, 4 4 Toch, HEER, ik zal niet ondergaan, op U blijft mijn vertrouwen staan. Ik wil van uw verlossing zingen en danken voor uw zegeningen: Gij, HERE, hebt mij welgedaan 20

21 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

22 Onze Vader in de hemel elke dag bidden
Vader luistert, Hij sluimert of slaapt nooit

23 Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2
Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2. helpt bidden wel? Klaaglied (Hab. 3): HEER, heb medelijden met ons...

24 Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden 2. helpt bidden wel
Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden 2. helpt bidden wel? Het moet u tot grote blijdschap stemmen, als u allerlei beproevingen ondergaat… (Jakobus 1)

25 Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden 2. helpt bidden wel. 3
Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden 2. helpt bidden wel? 3. en toch... … in gezelschap van twee vernietigende machten: de pest en de koorts

26 Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2
Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2. helpt bidden wel? 3. en toch... en tóch... zal ik juichen voor de HEER

27 Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2
Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2. helpt bidden wel? 3. en toch... …gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden (Hebr. 5:8,9)

28 Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2
Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2. helpt bidden wel? 3. en toch die in de hemelen zijt

29 Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2
Onze Vader in de hemel 1. elke dag bidden voor je kinderen 2. helpt bidden wel? 3. en toch die in de hemelen zijt geen beschouwingen óver God… roepen tót God.

30 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

31 Gezang 34: 1, 2, 3 1 Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Al draagt ook de olijf geen vruchten ontbreekt het koren op het veld met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

32 Gezang 34: 1, 2, 3 2 Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. 'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

33 Gezang 34: 1, 2, 3 3 Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan, ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht.

34 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

35 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

36 Gezang 107, Gz29: 1, 2 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

37 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

38 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

39 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

40 Gezang 160, NG81: 1, 2 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

41 Gezang 160, NG81: 1, 2 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. aan mij betoond.

42 Gezang 160, NG81: 1, 2 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

43 Gezang 160, NG81: 1, 2 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. aan mij betoond.

44 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

45 Gezang 182E 4-stemmig

46 Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort
Psalm 121: 1, 2 Gezang 134: 6 Habakuk 3: 1 - 7; Jakobus 1: Psalm 13: 1, 4 HC Zondag 46: Gezang 34: Gezang 107: 1 Gezang 160: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

47 Samen werken aan gemeente zijn!
15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover en over de invulling van de hele avond volgt nog. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om uur!!!

48 Bid mee dat veel Noord-Koreanen het goede nieuws mogen ontvangen!
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! Er zijn hier in onze gemeente 25 usb’s ingeleverd. In heel nederland zijn 4286 usb’s verzameld! Bid mee dat veel Noord-Koreanen het goede nieuws mogen ontvangen! Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op

49 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk

50


Download ppt "Liturgie ds. A. O. Reitsema uit Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google