De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkzame elementen in DEI namens de SEJN werkgroep OrDi Janneke Metselaar SEJN (Samenwekingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland) 10-3-2014Samenwerkingsverband.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkzame elementen in DEI namens de SEJN werkgroep OrDi Janneke Metselaar SEJN (Samenwekingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland) 10-3-2014Samenwerkingsverband."— Transcript van de presentatie:

1 Werkzame elementen in DEI namens de SEJN werkgroep OrDi Janneke Metselaar SEJN (Samenwekingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland) 10-3-2014Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)

2 Ordenen en differentiëren van interventies: de werkgroep OrDi Mogelijke doelen: Inperken interventies Interventies beter vindbaar maken Prototypen benoemen Intro Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)10-3-2014

3 Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) Evaluatie DEI… de SEJN agenda… Niet alles is uit te voeren zoals beschreven… Dat is ook niet altijd zinvol; uit ervaring én effectonderzoek is inmiddels gebleken: ‘one size fits all’ klopt vaak niet Specifieke werkzame principes en technieken moeten expliciet gemaakt worden! Algemeen werkzame technieken zijn ook relevant…! … maar niet voor dit doel, want niet onderscheidend genoeg Specifieke werkzame principes en technieken moeten expliciet gemaakt worden!

4 Pilotstudie werkwijze en resultaten tot nu toe: – beschikbare literatuur – gebruik maken van de beschrijvingen in de DEI – verkennend ordenen – verdiepend inzoomen Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)10-3-2014

5 Literatuur overeenkomsten in effectieve ingrediënten van interventies (o.a. Chorpita & Daleiden, 2009; Chorpita, Bernstein & Daleiden, 2011; Chorpita e.a., 2011; Ebesutani, Bernstein, Chorpita & Weisz, 2012) https://www.practicewise.com taxonomie van zorg voor jeugd: zorgaanbod organisatie overstijgend vergelijken (Evenboer e.a., 2012a; Evenboer e.a., 2012b; 10-3-2014Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)

6 Ordenen Ordenen: uit grote lijst variabelen, kleine lijst variabelen om te clusteren; Resterende variabelen: – voor welk probleem – welke aanpak – welk doel Resulterend in 28 probleemgebieden, 6 kenmerken aanpak en 4 typen doelen Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)10-3-2014

7 Inzoomen Wat zijn de theoretische uitgangspunten van de interventie? Welke werkzame principes worden er genoemd? Welke technieken worden genoemd? Bij wijze van voorbeeld: Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)10-3-2014

8 Theorie OmschrijvingFFJHTResetVIG (Sociale) leertheorie (incl. modeling)X X X Cognitieve gedragstheorieX SysteemtheorieX X Communicatietheorie Theorie van oplossingsgericht werken (is dat een aparte theorie?) Empowermentbenadering (aparte theorie?) X CrisistheorieX Sociale ondersteuningstheorie (aparte theorie?) X Uitgaan van risico- en protectieve factoren (aparte theorie?) XX Behoefte theorie van MaslowX 10-3-2014Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)

9 Werkzame principes Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)10-3-2014 OmschrijvingFFJHTResetVIG IntensiefX X Werken aan competentiesX X Inschakelen (activeren) sociaal netwerk/div. contextenXXX Werken aan wat goed gaat/EK/empowermentXX Zelfregulerend vermogen vergroten X Aansluiten bij behoeften/ vraag/ situatie cliëntXX Gedragsmatig werkenX Instrumentele, praktische en materiële hulpXX Informationele steun geven/ voorlichting X Emotionele steun geven (hier ook werkrelatie?) X X (Tussen)evaluaties uitvoerenX Werken in eigen leefomgevingXX X Doelgericht werkenXXX

10 Technieken Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)10-3-2014 OmschrijvingFFJHTResetVIG Model staanX X Observeren van gedragX Normen stellenX Innerlijke zelfspraak bevorderenXX Hanteren ontwikkelingsschalen/ observatielijsten X Verslaglegging als basis voor gesprekken X Doelen stellenXXX Doelen evaluerenX X Beloningslijsten X Belonen van gedrag X Geschikte taken geven X Communicatievaardigheden aanleren X Sociale vaardigheidsoefeningen X

11 Vragen? Wordt vervolgd! Bedankt voor uw aandacht! 10-3-2014Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)

12 Literatuur (1) Chorpita, B.F., & Daleiden, E.L. (2009). Mapping evidence-based treatments for children and adolescents: Application of the distillation and matching model to 615 treatments from 322 randomized trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77 (3), 566-579. Chorpita, B.F., Bernstein, A., & Daleiden, E.L. (2011). Empirically guided coordination of multiple evidence-based treatments: An illustration of relevance mapping in children’s mental health services. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79 (4), 470-480. Chorpita, B.F., Daleiden, E.L., Ebesutani, C., Young, J., Becker, K.D., Nakamura, B.J. e.a. (2011). Evidence-based treatments for children and adolescents: An updated review of indicators of efficacy and effectiveness. Clinical Psychology Science and Practice, 19, 154-172. 10-3-2014Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)

13 Literatuur (2) Ebesutani, C., Bernstein, A., Chorpita, B.F., & Weisz, J.R. (2012). A transportable assessment Protocol for prescribing youth psychosocial treatments for prescribing youth psychosocial treatments in real-world settings: Reducing assessment burden via self-report scales. Psychological Assessment, 24, 141-155. Embry, D.D., & Biglan, A. (2008). Evidence-based Kernels: Fundamental Units of Behavioral Influence. Clinical Child and Family Psychology Review, 11, 75–113. Evenboer, K.E., Huyghen, A.M.N., Tuinstra, J., Reijneveld, S.A., & Knorth, E.J. (2012). Taxonomic systems in the field of health care, family care, and child and youth care: A systematic overview of the literature. Children and Youth Service Review, 34, 2304-2310. Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)10-3-2014

14 Literatuur (3) Evenboer, K.E., Huyghen, A.M.N., Tuinstra, J., Knorth, E.J., & Reijneveld, S.A. (2012). A taxonomy of care for youth: Results of an empirical development procedure. Research on Social Work Practice, 22, 637-645. Rotheram-Borus, M.J., Swendeman, D., & Chorpita, B.F. (2012). Disruptive innovations for designing and diffusing evidence-based interventions. American Psychologist, 67, 463-476. Southam-Gerow, M.A., Rodríguez, A., & Chorpita, B.F. (2012). Dissemination and impelmentation of evidence based treatments for youth: Challenges and recommendations. Professional Psychology: Research and Practice, 43, 527-534. Weisz, J.R., Chorpita, B.F., Palinkas, L.A., Schoenwald, S.K., Miranda, J, e.a. (2012). Testing standard and modular designs for psychotherapy treating depression, anxiety, and conduct problems in youth. Arch Gen Psychiatry, 69, 274-282. Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)10-3-2014

15 Contact De werkgroep Ordi o.a.: Inez Berends (PI Research) Jan Willem Veerman (Praktikon) Machteld Zwikker (NJi) Coleta van Dam (Praktikon) Beanka Meddeler (Ambiq) Germie van den Berg (Altra) Carolien Konijn (Spirit) Karen van Rooijen (NJi) Janneke Metselaar (Elker) www.sejn.nl 10-3-2014Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)


Download ppt "Werkzame elementen in DEI namens de SEJN werkgroep OrDi Janneke Metselaar SEJN (Samenwekingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland) 10-3-2014Samenwerkingsverband."

Verwante presentaties


Ads door Google