De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie met kanbanlevering naar productie (233) SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie met kanbanlevering naar productie (233) SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Productie met kanbanlevering naar productie (233) SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Dit scenario spitst zich toe op verschillende methoden voor productieverzorging met behulp van door kanban beheerde bedrijfsprocessen.  Uitgebreide presentatie van verschillende kanbanprocessen Voordelen  Het aanvullingsproces bestuurt zichzelf en handmatig boeken wordt tot een minimum beperkt.  Kortere doorlooptijden en minder voorraad.  Componenten worden pas verworven wanneer ze nodig zijn (just-in-time).  Overproductie wordt voorkomen. Benodigde opslagruimte wordt teruggebracht.  Eenvoudige en transparante methode van organiseren.  Eventbesturing en alerts zorgen ervoor dat u snel kunt inspelen op wijzigingen en problemen in het productieproces. Belangrijke Processtappen  Aanmaak en verzorging van kanbanregelkringen  Aanmaak van vraagprognosen en materiaalbehoefteplanning (vestiging)  Klassiek KANBAN: Externe verwerving met leveringsplannen  Klassiek KANBAN met JIT-afroepen, berekening en alerts  Klassiek KANBAN: Interne productie (serieproductie) met hoeveelheidsimpuls en triggerpoint  Klassiek KANBAN: Magazijntransport van magazijn met alerts  Eventgestuurde KANBAN met verpakkingsvoorschriften en alerts  Backflushing voor serieproductie

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Productieplanner  Productiespecialist  Magazijnmedewerker  Inkoper

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde procedureomschrijving Productie met kanbanlevering naar productie  Het scenario Productie met kanbanlevering naar productie is gericht op een lean productiebesturingsmethode binnen een serieproductieomgeving: het gebruik van kanbanverwerking voor aanvulling op leanprincipe.  Serieproductie wordt vaak gebruikt wanneer een productieproces aan de volgende criteria voldoet: dezelfde of soortgelijke producten worden gedurende een langere periode geproduceerd. De geproduceerde producten worden niet vervaardigd in afzonderlijk gedefinieerde partijen. In plaats daarvan wordt een totale hoeveelheid geproduceerd gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs per deelperiode. De geproduceerde producten volgen altijd dezelfde weg langs de machines en werkplekken in de productie. De routings zijn eenvoudig en variëren weinig.  De methode KANBAN voor het besturen van de productie en de artikelstroom is gebaseerd op de werkelijke voorraadhoeveelheid in productie. Artikelen die regelmatig vereist zijn, worden continu in kleine hoeveelheden geproduceerd en aangeleverd. Aanvulling of de productie van een artikel wordt alleen geactiveerd wanneer het artikel daadwerkelijk op een hoger productieniveau nodig is. Deze aanvulling wordt rechtstreeks in de productie geactiveerd met behulp van eerder ingevoerde stamgegevens. De hoeveelheid gegevens die u in het systeem moet invoeren, wordt tot een minimum teruggebracht. Alle overige acties in het systeem worden automatisch op de achtergrond uitgevoerd.  Met KANBAN bestuurt het productieproces zichzelf en is handmatig boeken tot een minimum gereduceerd. Het effect hiervan is een kortere doorlooptijd en een kleinere voorraad.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Productie met kanbanlevering naar productie (233) Inkoper Productieplanner Aanvul-lende processen Productie- specialist Operationele materiaalbe- hoefteplannin g Herbewerking s-lijst Voorraad- verbruik tegen standaard- kosten CO-PA =Rentabiliteitsanalyse, MRP = Materiaalbehoefteplanning, GA/GO = Goederenafgifte/Goederenontvangst Proces beëindigen Periodeafsluiting "algemene" vestiging (181) REM- planningtabel Backflushing voor serieproductie Nabewerkings- lijst GA/GO-bon Voorraadlijst- verwerking tegen standaard- kosten Contract in Verkoop (231) Leveringsplan met inkomende JIT- afroepen (230) Aanvulling van magazijn- transport- artikelen is vereist? Aanvulling van externe verwervings- artikelen is vereist? Aanvulling van serieproducti eartikelen is vereist? Klassiek KANBAN met leveringsplannen Klassiek KANBAN met JIT-afroepen Klassiek KANBAN: Interne productie Klassiek KANBAN: Interne productie met triggerpoint voor hoeveelheids- signaal Classic KANBAN: Magazijntransport (volledig WM) met alerts Eventgestuurde KANBAN met verpakkingsvoor- schriften Eventgestuurde kanban: interne productie met alerts Classic KANBAN: Magazijntransport (lean WM) Geplande onafhankelijke behoeften Aanschaf van artikelen

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Procesflowdiagram Externe verwerving met kanban Aanvul-lendeprocessen Productieplanner Magazijn- medewerker GO = Goederenontvangst Boeking goederen- ontvangst GO-bon Voorraadlijst- verwerking tegen standaardkosten Leveringsplan met inkomende JIT- afroepen (230) Leverings- plannen? Afhankelijke behoeften controleren Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" JIT- afroepen? Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" Kanban vooraf berekenen Voorstel vrijgeven Wijzigingen en berekening controleren Kanbans deblokkeren Alerts Eventge- stuurd/ver- pakkings- voorschrift ? Eventgestuurd e kanban creëren Kanban instellen op "FULL" Kanban instellen op "EMPTY" Kanban ingesteld op "FULL"

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Procesflowdiagram Interne productie en magazijntransport met behulp van kanban Productieplanner Magazijn -mede- werker Transportorde r bevestigen Magazijn- transport (lean WM)? Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" Magazijn- transport (volledig WM)? Kanban instellen op "IN TRANSPORT" Kanban instellen op "FULL" Alerts Regelkring vrijgeven Interne productie met triggerpoint voor hoeveel- heidssignaal ? Kanbans deblokkeren Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" Kanbanafname Interne productie Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" Eventgestuurd e kanban creëren Interne productie (event- gestuurd)? Kanbanstatus controleren Kanban instellen op "IN BEWERKING" Kanban instellen op "IN TRANSPORT" Kanban instellen op "FULL" Kanban instellen op "EMPTY"

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Productie met kanbanlevering naar productie (233) SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google