De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MANTELZORGCOACH. Een ‘nieuwe’ rol: mantelzorgcoach op de werkvloer  Wat is een mantelzorgcoach?  Centrale referentiepersoon rond het thema (werk en)

Verwante presentaties


Presentatie over: "MANTELZORGCOACH. Een ‘nieuwe’ rol: mantelzorgcoach op de werkvloer  Wat is een mantelzorgcoach?  Centrale referentiepersoon rond het thema (werk en)"— Transcript van de presentatie:

1 MANTELZORGCOACH

2 Een ‘nieuwe’ rol: mantelzorgcoach op de werkvloer  Wat is een mantelzorgcoach?  Centrale referentiepersoon rond het thema (werk en) mantelzorg  Bundelt kennis en expertise rond mantelzorg  Meegeven van algemene, niet-gepersonaliseerde, relevante informatie voor werkende mantelzorgers  Zo laagdrempelig mogelijke tussenpersoon/aanspreekpunt  Opvangen en kanaliseren van mantelzorgvragen

3 Mantelzorgcoach  Wat doet een mantelzorgcoach?  Doorverwijzen naar interne en/of externe actoren of instanties  Doorverwijzen naar leidinggevende ~mantelzorggesprek  Doorverwijzen naar personeelsdienst ~info m.b.t. specifieke regelingen  Kan een luisterend oor bieden  Vertrouwenspersoon, rechtstreeks leidinggevende, collega’s, psycholoog, …  Kan advies geven rond het maken van de combinatie tussen werk en zorg  Beantwoorden van specifieke vragen (rond premies, betrokken diensten, …)

4 Mantelzorgcoach  Hulpmiddelen  Mantelzorgwijzer  Vorming(spakket)  Eigen ervaring / kennis  Intervisie Website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.bewww.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

5 Mantelzorgcoach  Wie is de mantelzorgcoach?  Geen onafhankelijke functie op zich (competentieprofiel)  Niet gekoppeld aan een bepaald diploma  Kan een (ex-)mantelzorger zijn: is ervaringsdeskundige, heeft een natuurlijke interesse voor en affiniteit met het thema mantelzorg  Belangrijke kwaliteiten van de mantelzorgcoach:  Maturiteit  Discretie  Toegankelijkheid

6 Mantelzorgcoach  Plaats in de organisatie  Laagdrempelig, neutraal aanspreekpunt zonder evaluatieve of leidinggevende positie t.o.v. de medewerkers  Perfect toegankelijk voor leidinggevenden met vragen over mantelzorg  Neutrale positie  Dient niet op de hoogte te zijn van de individuele mantelzorgsituaties  Heeft geen mandaat om regelingen te helpen uitdenken  Belang van wederzijdse afstemming met andere actoren De mantelzorgcoach is er NIET ter vervanging van het contact met de leidinggevende. Hij/zij kan dit contact faciliteren en complementeren.

7 Mantelzorgcoach  Plaats in de organisatie  Initieel mandaat mantelzorgcoach = aanspreekpunt en doorverwijzer  Bieden van luisterend oor en bespreken van maatregelen behoort niet tot het primaire takenpakket  Bewust kiezen om opdracht op maat vorm te geven of uit te breiden, vb. gekoppeld aan functie van  Vertrouwenspersoon (luisterend oord/klankbord)  Personeelsmedewerker (informerende, adviserende functie)  Hiaten en complementariteit in organisatie

8 Mantelzorgcoach Voordeel van een mantelzorgcoach (1/2)  Beperkte tijdsinvestering (vooral doorverwijzing)  Informatie is gecentraliseerd, (relatief) exhaustief en makkelijk te updaten: weinig tijdsverlies of hiaten  De werkende mantelzorger loopt minder kans om relevante informatie of tegemoetkomingen te missen  Laagdrempeligheid  Verkleint de stapt naar bespreekbaarheid met bijvoorbeeld verantwoordelijken of personeelsdienst  Onderscheppen van situaties waarin de mantelzorger het thema niet durft aan te kaarten ondanks mogelijke zware belasting

9 Mantelzorgcoach Voordeel van een mantelzorgcoach (2/2)  De (regelmatige bekendmaking van de) aanwezigheid van de mantelzorgcoach draagt bij tot sensibilisering rond het thema werkt en mantelzorg  Organisatie heeft een beleid rond mantelzorg  Mantelzorg is bespreekbaar binnen de organisatie  Er is letterlijk een plek voor het thema


Download ppt "MANTELZORGCOACH. Een ‘nieuwe’ rol: mantelzorgcoach op de werkvloer  Wat is een mantelzorgcoach?  Centrale referentiepersoon rond het thema (werk en)"

Verwante presentaties


Ads door Google