De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg van uitval naar succes voor een beter rendement Onderwerp scriptie, aanleiding, specifieke doelgroep, toepassing breder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg van uitval naar succes voor een beter rendement Onderwerp scriptie, aanleiding, specifieke doelgroep, toepassing breder."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 De weg van uitval naar succes voor een beter rendement
Onderwerp scriptie, aanleiding, specifieke doelgroep, toepassing breder

4 Onderzoeksvraag Welke veranderingen zijn aan te brengen in
het programma en de begeleiding in de driejarige opleiding Communicatie om de kans op studiesucces voor de mbo-4 Marketing & Communicatie (M&C-)student te vergroten? Hier zijn 4 deelvragen aan gekoppeld, die terug komen in de vier thema’s.

5 Profiel van de studentenpopulatie op verschillende niveaus

6 Profiel van de individuele student, waarbij achtergrondkenmerken, persoonskenmerken en gedragskenmerken de belangrijkste indicatoren zijn.

7 Factoren in het onderwijs

8 Trends als activerend opleiden en digitale ontwikkelingen
Trends als activerend opleiden en digitale ontwikkelingen. Deelvraag 3, alleen beantwoord in TK.

9 Samenvatting TK: Cultureel, sociaal en academisch kapitaal  mbo, nw, persoonlijke problemen, financiën. Persoonskenmerken: wilskracht, motivatie. Onderwijs: feedback, ondersteuning en binding Trends: binding en feedback, activerend opleiden.

10 Onderzoeksmethode deel 1: 10 interviews 4de jaars
Onderzoeksmethode deel 1: 10 interviews 4de jaars. Doel: bepalen welke onderwerpen wel en niet van belang zijn voor de enquête.

11 Enquête onder mbo studenten M&C, ingestroomd in september
Enquête onder mbo studenten M&C, ingestroomd in september. Referentie groep: eerstejaars regulier en vierdejaars. Breed opgezet, veel informatie en daardoor vergelijking mogelijk.

12 Resultaten thema 1 Profiel Co wijkt af van landelijk en HR. In de onderzoeksgroep is sprake van 100% mbo en in de referentiegroep 6% (vd 106). Havo: 24 % (vd 174).

13 Resultaten thema 2 Achtergrondkenmerken: van de mbo studenten M&C is 45% nw. Dat ligt veel hoger dan gemiddeld. Persoonskenmerken: Gedragskenmerken: Motivatie: mbo is meer extrinsiek Deelvraag 1b/c wordt beantwoord, evenals deelvraag 2. De primaire onderzoeksgroep bevindt zich significant vaker binnen de risicogroepen van studie-uitval. Het ontbreken van cultureel en sociaal kapitaal is daar de meest opvallende van.  programma aanpassen.

14 Resultaten thema 3 Verwachtingen: Algemene opmerkingen als afwisselend, brede opleiding etc. Ondersteuning: Weinig verschil tussen mbo en havist. Opmerkelijk, andere verwachtingen. Ook 4de jaars. Ideeën voor verbetering door primaire onderzoeksgroep: meer bijlessen, betere aansluiting tussen mbo-hbo, vooropleiding geeft recht.

15 Conclusie deelvraag 1 Waarin antwoord op profiel van onderzoeksgroep
In dit stroomschema is te zien dat er sprake is van een stapeling van risico’s voor studie-uitval én dat dit zich vooral voordoet in de primaire onderzoeksgroep. Deze groep heeft meer ondersteuning nodig en denkt zelf minder nodig te hebben, bottle-neck.

16 Conclusie deelvraag 2 waarin antwoord op welke programma en begeleidingskenmerken studiesucces beïnvloeden Afschaffen versnelde route leidt tot meer studiesucces. Meer ondersteuning in studievaardigheden van groot belang, juist voor deze groep. Meer studenten van niet-westerse afkomst vraagt om specifieke vaardigheden slb-coach.

17 Conclusie deelvraag 3 Waarin antwoord op trends en ontwikkelingen
Het geven van feedback, de cruciale rol van de docent in het proces, activerend opleiden, projectmatig werken en opleiden.

18 Conclusie deelvraag 4 Waarin antwoord op kaders waarbinnen veranderingen plaats moeten vinden
Wettelijke kaders + onderbuikgevoel docenten. De versnelde route voor deze groep moet worden afgeschaft, omdat niet zomaar vrijstellingen mogen worden afgegeven. Daarbij geeft het lage rendement ook reden om beleid aan te passen.

19 Reguliere route met accenten op structurele slb-coaching, met aandacht voor ontbreken van cultureel kapitaal  binding verbeteren. Feedback voor verbeteren zelfinzicht. Expliciet aandacht voor achtergrondkenmerken door docenten die hier op bedacht zijn.

20 Geef een vragenlijst als gevolg op de startmeter en inzichtelijk voor slb coach. Aandacht voor verwachtingen van en naar studenten, kracht en talenten van studenten, voorkom dat er tegen barrières wordt aangelopen. Aandacht voor ontwikkelen sociaal en cultureel kapitaal. Sturing eigen leerproces  duurzame gedragsverandering.

21


Download ppt "De weg van uitval naar succes voor een beter rendement Onderwerp scriptie, aanleiding, specifieke doelgroep, toepassing breder."

Verwante presentaties


Ads door Google