De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SADANopdracht: outplacement Stap 2. Sectoraal outplacement in kaart gebracht Olivia Mahmudova 1BaTP A3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SADANopdracht: outplacement Stap 2. Sectoraal outplacement in kaart gebracht Olivia Mahmudova 1BaTP A3."— Transcript van de presentatie:

1 SADANopdracht: outplacement Stap 2

2 Sectoraal outplacement in kaart gebracht Olivia Mahmudova 1BaTP A3

3 Wat houd het werk in?  Inleiding  Onderzoeksopzet  Welke sectoren een outplacementregeling hebben  Inhoud (: doelgroep, inhoud aanbod, gegunde kantoren, prijs, aantal begeleidingen)  Rol van de sectorfondsen (:taken en functies, invulling rollen)  Besluit  Bijlagen

4 Outplacement?  Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer wordt verleend om hem in staat te stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

5 Aanleiding  In welke sectoren outplacement begeleiding?  Hoe ingevuld?  ACV

6 Wettelijk kader  Sinds 1992 wettelijk kader voor outplacement via (cao 51) voor elke werkgever die besluit om spontaan een outplacement-begeleiding voor te stellen aan een werknemer

7 Wettelijk kader  Sinds 15 september 2002 een recht op outplacement voor de werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen de werkgever verplicht een outplacementaanbod te doen aan elke ontslagen werknemer ouder dan 45 jaar. Indien de werkgever niet naleeft, administratieve geldboete:1 800 euro.

8 Doelgroep?  Meestal 45-plusers  Ook voor jonge werknemers (soms voorwaarde aangekoppeld)  Sommige sectoren alleen voor 40-45 jarige ongeschoolde arbeiders

9 Inhoud  De meerderheid van de sectorale outplacementregelingen de ‘standaard’ begeleiding  Drie sectoren bieden meer aan  Een sector minder uitgebreid programma dan wettelijk voorzien  Daarnaast verschilt inhoud naar profiel werknemer/aard ontslag

10 Mijn mening  Ik heb veel teruggevonden in het werk sectoraal outplacement in kaart gebracht, maar soms vond ik er wel een aantal moeilijk geformuleerde zinnen in terug. Of verstond ik niet zo goed waarom men een bepaald onderdeel onderzocht. Maar wel veel nuttige en betrouwbaare info.


Download ppt "SADANopdracht: outplacement Stap 2. Sectoraal outplacement in kaart gebracht Olivia Mahmudova 1BaTP A3."

Verwante presentaties


Ads door Google