De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting begroting 2014 Welzijn & Gezondheid, Sociale Economie, Europa, Platteland Gedeputeerde Peter Bellens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting begroting 2014 Welzijn & Gezondheid, Sociale Economie, Europa, Platteland Gedeputeerde Peter Bellens."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting begroting 2014 Welzijn & Gezondheid, Sociale Economie, Europa, Platteland Gedeputeerde Peter Bellens

2 Ten geleide “Een pessimist ziet de problemen in elke opportuniteit. Een optimist ziet de opportuniteiten in elk probleem.” Sir Winston Churchill 2

3 Dienst Welzijn & Gezondheid 3

4 Financieel kader DWG  Verevening 2014: — 3.161.770 EUR  Beleidsruimte 2014: 6.532.251 EUR 4

5 Financieel kader DWG  Uitgaven: 10.506.269 miljoen EUR  Subsidies: 62,17%  Personeel: 30,69%  Werking: 7,14%  Onroerende investeringen: 850.000 EUR (Wonen) 5

6 Dienst Welzijn & Gezondheid Scherpere taakstelling: opportuniteit! – Sociale planning  netwerkvorming  impulsbeleid Sociale projecten – Nieuw reglement naar de geest van ISHV – Thematische oproepen – Klaverbladfinanciering – Convenanten afsluiten 6

7 Dienst Welzijn & Gezondheid  Initiatieven van impulsbeleid  Provinciedekkend aanbod van aangepast vervoer  Beleid rond dak- en thuisloosheid  Arbeidszorg en vermaatschappelijking van de zorg  Zelfregie van zorg  Buurtversterking  Projecten rond ondersteuning van mantelzorgers  Vrijwilligerswerk 7

8 Dienst Welzijn & Gezondheid  Verevening – korte samenvatting  Wat niet meer:  Algemeen welzijnswerk: 126.200 EUR  Nominatieve subsidie mbt Gehandicapten: 662.900 EUR  Nominatieve subsidies ouderenzorg: 60.000 EUR  Nominatieve subsidies aan gezinszorg: 1.974.000 EUR  Nominatieve subsidies aan CGG’s: 124.000 EUR 8

9 Dienst Welzijn & Gezondheid  Netwerkvorming & sociale planning  Ondersteunen PWR, POR, Previa, POW, …  Blijven updaten van sociale kaart  focus op preventieve gezinszorg in het voorjaar  Thematische studies en analyses gebaseerd op noden, bv. Couleur locale 9

10 Dienst Welzijn & Gezondheid Gelijke kansen als transversaal thema  Screening van interne beleidsacties  Vrijetijdspas in provinciale instellingen: musea, groendomeinen, cultuurhuizen, recreatiedomeinen, …  EVC’s in rechtspositieregeling 10

11 Dienst Welzijn & Gezondheid: speerpunten Opvoedingsondersteuning  Opvoedingsmethode Triple P behouden, maar inspelen op opportuniteiten  Samenwerking met vzw Cedes: op maat van kansarme ouders  Sociale kaart: focus op preventieve gezinsondersteuning tegen het voorjaar 11

12 Dienst Welzijn & Gezondheid: speerpunten Kinderarmoede  Opstart ‘lerend netwerk’ kinderarmoede (inspiratiedag in Malle, juni 2013)  Coördinatie en regiefunctie naar lokale besturen, OCMW’s en verenigingen toe  Uitdaging: zoeken naar complementair beleid naast ministers Vandeurzen en Lieten 12

13 Dienst Welzijn & Gezondheid: speerpunten (suïcide)preventie  Oprichting expertengroep rond breed preventiewerk: Previa  Bevraging geluksbeleving lagere schoolkinderen  Tejo  Project Positief Denken i.s.m. CGG De Pont  Actieplan begin 2014, aanvullend op Vlaams actieplan 13

14 Dienst Welzijn & Gezondheid: speerpunten Intrafamiliaal geweld  CO3  Belgische prijs veiligheids- en criminaliteitspreventie  Tweede plaats European Crime Prevention Award  Europees label Family Justice Centre  Ambitie: onthaalfunctie samen met CAW en IFG-team OCMW  Korte Keten  Principe van CO3 in Mechelen 14

15 Dienst Welzijn & Gezondheid Intrafamiliaal geweld – Eergerelateerd geweld Samen met 3 CAW’s faciliteren van onderduikmogelijkheden in gevaarlijke situaties – Time-out Ontstaan in Antwerpen Overdracht naar Mechelen & Turnhout 15

16 Dienst Welzijn & Gezondheid: speerpunten (jong)dementie  Brochure, inspiratiegids en vormingspakket voor de sector  Projecten kleinschalig wonen  Participatie  Project M UKHA  Opleiden van natuurgidsen 16

17 Dienst Welzijn & Gezondheid Ouderenzorg  Aandacht voor CADO’s in dunbevolkte gebieden  Ondersteunen rol POR  Vereenzaming van ouderen  Project van Thomas More Hogeschool en Vormingsplus Kempen: toolbox tegen eenzaamheid voor lokale besturen en organisaties 17

18 Dienst Welzijn & Gezondheid: aandachtspunten  Interculturalisering van de zorg  Palliatieve zorgen  Kinderopvang  Promoten van knelpuntberoepen ism Dienst Economie, POM & VDAB  Focus op zorgberoepen  zorgbeurs 18

19 Dienst Welzijn & Gezondheid  Wonen  Ondersteunen van lokale besturen met cijfermateriaal  Wonen anders bekijken  Containerwoningen op appartementsblokken / tuinen  Renovatie erfpachtwoningen SVK’s door sociale economie  Preventie van uithuiszetting  Transversaal thema 2015: noodopvang 19

20 Gielsbos  Subsidie 2014: 977.750 EUR  Uitbouwen van een kenniscentrum naar een expertisecentrum met externe dienstverlening ism GKC  Label rechtstreeks toegankelijke hulp  Masterplan Wonen  Renovatiebouw van 26 woningen tegen 2020  = Plaats voor 242 personen  Integratie in het algemene provinciale welzijnsbeleid 20

21 GKC  Dotatie: 596.233 EUR  Uitdagingen  Behoud van de kwaliteit van de dienstverlening in de provincie:  Focus op nieuwe dynamiek en positionering na reorganisatie  COS  OC  GA  MODEM  Aangaan van samenwerkingsverbanden 21

22 Sociale economie  Totaal budget sociale economie: 950.000 EUR  Vernieuwende decreten: Maatwerk & Lokale Diensten Economie vanaf juli 2014  Deze legislatuur: 150 duurzame en kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen 22

23 Sociale economie  Uitdagingen en opportuniteiten:  Nieuwe visie ontwikkelen in functie van Vlaams beleid  Projectoproepen rond thematische prioriteiten  Zorgboerderijen in kolonies in samenwerking met Kempens Landschap  Renovatie van erfpachtwoningen, onderhoud van groendomeinen, tewerkstelling van jongeren met ontwikkelingsstoornissen (bv. ASS) 23

24 Europa  Genereren van Europese projectfinanciering  Bedrag Cofinanciering EFRO & Interreg: 1.027.633 EUR  Vorige periode (2007 – 2013): meer dan 86 miljoen EUR  Hefboomwerking en multiplicator voor o.a. intern beleid  Centrale thema’s:  Innovatie, concurrentie KMO’s, milieu & klimaat, sociale inclusie, werkgelegenheid & opleiding  Informatie en educatie  Europa Direct  Reizende Europaweken 24

25 Platteland  Rurale streekontwikkeling  Vier hoofdthema’s:  Jonge landbouwers  Innovatie en opleiding  Weerbaarheid en verduurzaming platteland  Kwaliteit en vitaliteit van het platteland  Vzw Rurant: relatie stad-platteland uitbouwen 25

26 Platteland  Opmaken van een plattelandsvisie in samenwerking met eigen diensten en stakeholders (maart 2014)  Instrumenten:  PDPO: 413.800 EUR  Platteland +: 311.200 EUR per jaar  Totaal: 725.000 EUR cofinanciering 26

27 Kamp C  Kenniscentrum duurzaam wonen en bouwen  Ondersteunen van klimaatplannen van lokale overheden  Duurzame wijken  Voorbeeldsite met bedrijvencentrum  Cleantech-antenne voor bouwsector  Bouw van multifunctionele bedrijfshal 27

28 Warande  Inschakeling in het provinciaal cultuurbeleidsplan van Gedeputeerde Luk Lemmens  Nieuw beleidsplan: stevige koerswijziging  Kwaliteitsvolle kunst  Regionale uitstraling  Maatschappelijke opdracht en dienstverlening  Renovatie schouwburg  Conform Europese richtlijnen  Laatste fase 2016 - 2018 28


Download ppt "Toelichting begroting 2014 Welzijn & Gezondheid, Sociale Economie, Europa, Platteland Gedeputeerde Peter Bellens."

Verwante presentaties


Ads door Google