De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkvoorbeelden in Roeselare

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkvoorbeelden in Roeselare"— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkvoorbeelden in Roeselare
Grondverzet Praktijkvoorbeelden in Roeselare Ing. Stefan Borry Departementshoofd Infrastructuur Stad Roeselare

2 Grondverzet Praktijkvoorbeelden in Roeselare
Dossier Heirweg (wegen- en rioleringswerken) Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners

3 Dossier Heirweg Aanleg riolering, wegenis en bufferbekken
 m³ grondverzet Grondverzet + technisch verslag  opgemaakt in 2006 Start van de werken <> nieuwe wetgeving  hertoetsing 19 november 2008 Resultaat?  Ongewijzigd  210  211: met code 211 in aanbesteding

4 Dossier Heirweg Na aanbesteding: toewijzingsbedrag 1.855.991,93 €
 € grondverzet (± 8%) Grondverzet Riolering uitgraving aanvulling 6.000 m³ Grondverzet wegenis 2.700 m³ 300 m³ ± m³

5 Dossier Heirweg Opvolging tijdens werf: - toezicht op hoeveelheden
- kopie transportdocumenten - eindverklaring Bij oplevering - bodembeheerrapport Conclusie: Droomscenario  alles verloopt zoals het hoort

6 Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners
Oorspronkelijk concept:  wegenis + bouwrijp maken van industriële kavels  buffering centraal (oksel) Na studie bodem:  alternatief voor buffering  voorziene buffervolume kan niet in oksel

7 Aanleg bedrijventerrein WVI
met private partners

8 Aanleg bedrijventerrein WVI
met private partners

9 Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners
Buffering: Bekken oksel 16.000 Bekken Rumbeeksegravier (2) 1.500 Bekken (4) 8.000 Gracht (3) 2.000 Parallelle gracht (1) 6.000 Buffer riolen 500 34.000

10 Aanleg bedrijventerrein WVI
met private partners

11 Ontwerp in cijfers Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners
Aanbesteding (30 november 2006): ,00 euro incl. BTW WVI euro Stad euro Start werken (15 januari 2009):  Bouwvergunning  Gevolg: rechtmatige meerkost 2,81% Grondverzet + alle aanhorigheden  euro (±10% van de aannemingssom)

12 Grondverzet Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners
voor aanleg bufferbekkens, wegenis en riolering Gronden vrij van gebruik: - Bekken kant Rumbeeksegravier - Parallelle gracht - Bekken (4) Gronden herbruikbaar als bouwstof: - Oksel - Wegenis - Riolering Andere codes: 4.000 m³ Totaal grondverzet: ± m³ bufferbekken ± m³ weg- en rioleringswerken

13 Grondverzet Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners
Verdeelsleutel: Gronden vrij van gebruik:  gedeeltelijk gestapeld op de terreinen van de private partners (op vraag om ophogingen te realiseren) + gedeeltelijke afvoer Gronden her te gebruiken als bouwstof:  als last van de aanneming, gebruik binnen de werf of afvoer Gronden uit aanleg van wegen en riolen:  verwerkt binnen de rooilijn of binnen de 10 - meterzone langs beide zijden van de rooilijn of afvoer

14 Grondverzet Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners
Resultaten: Oksel: Hoeveelheid Code 1.500 m³ 291: vrij gebruik buiten kadastrale werkzone 421: gebruik buiten de kadastrale werkzone mits ontvangende studie 921: enkel binnen kadastrale werkzone 311: gebruik buiten de kadastrale werkzone mits ontvangende studie 150 m³ 999: afvoer CGR (centrum grondreiniging) Tijdens de graafwerken (bekken) is 960 m³ vrijgekomen uit de oude Mandelbedding: voorlopig stapelen en monstername + analyse Resultaat? Code 311 (gebruik buiten de kadastrale werkzone mits ontvangende studie)

15 Grondverzet Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners
Bekkens: Hoeveelheid Code 211: vrij gebruik buiten kadastrale werkzone 1.500 m³ 311: gebruik buiten de kadastrale werkzone mits ontvangende studie 5.500 m³ 411: gebruik buiten de kadastrale werkzone mits ontvangende studie Wegen- en rioleringswerken: Hoeveelheid Code 211: vrij gebruik buiten kadastrale werkzone 1.500 m³ 411: gebruik buiten de kadastrale werkzone mits ontvangende studie

16 Uitgravingen en ophogingen: Kosten Aanleg bedrijventerrein WVI met private partners
175 m³ slibruiming (uit de Mandel) 120,00 €/m³ = m³ buffers 2,50 €/m³ m³ oksel 3,00 €/m³ m³ rest m³ voor verwerking en afvoer uitgegraven bodem te gebruiken als bouwstof 8,50 €/m³ 300 ton voor afvoer naar CGR + verwerkingskosten 60 €/ton Labokosten + hertoetsing 8.000 € ± € Conclusie: Het hoeft niet altijd simpel te zijn!

17 Praktijkvoorbeelden in Roeselare
Grondverzet Praktijkvoorbeelden in Roeselare Ing. Stefan Borry Departementshoofd Infrastructuur Stad Roeselare

18

19

20

21


Download ppt "Praktijkvoorbeelden in Roeselare"

Verwante presentaties


Ads door Google