De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. W. Blijdorp (Brunssum) De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Volgende week zondag vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. W. Blijdorp (Brunssum) De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Volgende week zondag vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal. Mededelingen kerkenraad

3 Morgenavond vergadert kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad Door de gemeente is verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de br. J.A. Meeske. Wij herinneren u aan de kerkdiensten van dankdag, woensdag a.s. 6 november: De middagdienst – speciaal gericht op de kinderen, begint om 16.00 uur in de Jacobuskerk in Eindhoven. De dienst van woensdagavond begint om 19.30 uur. Wij herinneren u aan de kerkdiensten van dankdag, woensdag a.s. 6 november: De middagdienst – speciaal gericht op de kinderen, begint om 16.00 uur in de Jacobuskerk in Eindhoven. De dienst van woensdagavond begint om 19.30 uur.

4 Agenda 3 november LEF 3 november LEF 9 november 19:30 Lidwina in concert 9 november 19:30 Lidwina in concert

5 3 november:Coen Jansen 4 november:br Mark de Fouw br Jaap Uringa 5 november:zr N.N. Anholts-Ouwersloot br René Braakman br Lennard Sytsma br Tjeerd van Zandwijk 6 november:zr Pauline van den Berg-Soldaat br Wicher Bos 7 november:Ragini van der Horst William Schaaij 8 november:Arjan Joosse 3 november:Coen Jansen 4 november:br Mark de Fouw br Jaap Uringa 5 november:zr N.N. Anholts-Ouwersloot br René Braakman br Lennard Sytsma br Tjeerd van Zandwijk 6 november:zr Pauline van den Berg-Soldaat br Wicher Bos 7 november:Ragini van der Horst William Schaaij 8 november:Arjan Joosse Deze week zijn jarig:

6 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

7 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

8 175 C

9 ● LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

10 1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed, oorsprong van al het goede, de God die louter wondren doet. Wij leven in zijn hoede, die onze vrede is, onze vreugd, in wie zich heel ons hart verheugt. Geeft onze God de ere! LvdK 431: 1, 2

11 2 De hemelmachten met ons mee willen U eer betonen. Al wat op aarde, in lucht of zee mag in uw schaduw wonen,' het prijst U, die de Schepper zijt, die 't al zo schoon hebt toebereid. Geef onze God de ere! LvdK 431: 1, 2

12 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

13 LvdK431:1, 2 ● LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

14 6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang van ganser harte prijzen en in mijn lied, mijn lofgezang mijn dank aan U bewijzen. Mijn hart, verheug u in de Heer, lichaam en ziel, verblijdt u zeer! Geef onze God de ere! LvdK 431: 6, 7

15 7 Gij allen die van Christus zijt, geeft onze God de ere! Die 't merk draagt van zijn majesteit, geeft onze God de ere! Roept, al wie goden zijn ten spot: De Heer is God, de Heer is God! Geeft onze God de ere! LvdK 431: 6, 7

16 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

17 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 ● Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

18 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 ● Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

19 1 waar slaat het op dat wereldwijd rumoer het heeft geen zin dat woeden van de volken de koningen op aarde doen wel stoer de machtigen zijn samen in de wolken zij denken zich met God te kunnen meten en met de koning ooit door hem gezalfd zij willen van geen juk of boeien weten het heeft hun leven al genoeg vergald Psalm 2 alternatief: 1, 2, 3

20 2 maar God die in de hoge hemel troont hij lacht vol spot en spreekt hen aan in woede de koning die bij mij op Sion woont heb ik persoonlijk aangesteld als roede ja God noemt mij zijn zoon uit hem geboren hij geeft me ieder volk in mijn bezit als ik ze sla zijn zij voorgoed verloren tot er geen scherf meer aan de ander klit Psalm 2 alternatief: 1, 2, 3

21 3 dus kijk maar uit en denk nog even na u wereldleiders en u presidenten buig voor de HEER die boven alles staat breng aan zijn zoon uw allerbeste wensen een kleinigheid kan hem al nijdig maken als hij tekeer gaat maakt hij u kapot maar wie in hem gelooft zal hij bewaken dus schuil bij hem en leef als kind van God Psalm 2 alternatief: 1, 2, 3

22 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 ● Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

23 De machtigste mensen op aarde (Forbes 2013 most powerful people)

24 Nummer 1

25 Nummer 2

26 Nummer 3

27 Nummer 5

28 Wie hoort er niet bij?

29 Wie is nou de baas?

30 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 ● Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

31 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 ● Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

32 Psalm 107: 1, 12, 13 1 Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid. De HERE is genadig tot in der eeuwigheid. Wie Hij heeft thuisgebracht uit alle hemelstreken, verlost uit vreemde macht, die mogen thans zo spreken.

33 Psalm 107: 1, 12, 13 12 God maakt zelfs woestenijen tot goed bewoonbaar land, waar mens en vee gedijen en waar men zaait en plant. De HEER, die zegen geeft, vervult het land met kindren. Hij, die de macht ook heeft, zijn gaven te vermindren.

34 Psalm 107: 1, 12, 13 13 God zal de groten treffen, zodat hen elk veracht, nooddruftigen verheffen, doen groeien hun geslacht. Zie hoe het onrecht zwijgt. Wie wijs is, zal God prijzen, omdat hij inzicht krijgt in 's HEREN gunstbewijzen.

35 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

36 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

37 Zoals gepland bestond het grootste deel van ons diaconale bezoek aan Inaktelke uit bezoekjes.

38 De mensen vinden het erg fijn dat we in hun moeiten willen delen, in Gods liefde

39 en tonen hun gastvrijheid met een kleine gift.

40 Ook de school hebben we weer bezocht. We zongen "Dit is de dag" voor de kids en ze zongen zomaar mee!!!

41 Na afloop van de diaconie vergadering, weer helemaal op de hoogte van het wel en wee in Inaktelke, samen genieten van een heerlijk buffet.

42 De mensen hebben deze zomer niet stil gezeten. De muur is afgemaakt, de septic tank bij de pastorie/kerk is verbeterd, leidingen zijn vernieuwd....

43 Het afdak van het terras is geschilderd en er is al veelvuldig gebruik van gemaakt tijdens kinderkampen en congressen.

44 Tot groot verdriet van Attila is het niet gelukt de bodem van het speelveld te verharden. Degene die het zou begeleiden is afgehaakt en nu is er voor de winter geen tijd meer. Ze hopen dat het klaar is als wij komen in april 2014.

45 De plannen voor die reis: een hek rond de nieuwe begraafplaats, de Brug isoleren, de speeltuin opnieuw schilderen en misschien een bassin graven, zodat er een filter geplaatst kan worden in de watervoorziening.

46 Drie studenten liepen dit weekend stage in Inaktelke: catechisaties, Bijbelstudies, preken, preekbespreking...

47 János Bácsi en Kati Néni waren zondag 50 jaar getrouwd!

48 Dinsdag vierden ze dat met "hun Nederlandse familie", met dank aan God.

49 Cultuuroverdracht: de kids leren dansen.

50 Toch ook een paar uitjes: de natuur in...

51 en een rondleiding in de Theologische Universiteit in Cluj.

52 Er was veel herkenning in geloofsvertrouwen. En ze verlangen alweer naar april, als we, zo God het wil, weer met een groep jongeren komen! Ga jij ook mee???

53 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 ● Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

54 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

55 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

56 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus‘ kerk van land tot land met vaste hand.

57 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

58 182 C

59 LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

60 Zaterdag 9 november 19.30-20.30 uur Cellokwartet Wiriavier Met oa Wikkie Vis, Connie van der Dussen Programma op www.lidwinaconcerten.nl

61 Dankdag 6 november 2013 Middagdienst Voor wie: Kinderen tot 12 jaar Hoe laat: 16.00 uur Waar: Jacobuskerk Orionstraat 7, Eindhoven Thema: Denk je aan danken? Crèche voor de allerkleinsten is aanwezig! Je bent van harte welkom! We hopen op een volle kerk…


Download ppt "LvdK431:1, 2 LvdK431:6, 7 Handelingen4:1 – 31 Psalm2:1, 2, 3 Handelingen4:28 Psalm107:1, 12, 13 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google