De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12:"— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3 Hebreeën 12: 1 - 13
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. P. Poortinga uit Drachten Zuid/Oost 15:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. LET OP: de middagdienst begint om 15:30 uur, dat is dus een uur eerder dan de gebruikelijke aanvangstijd!

3 Mededelingen kerkenraad
Volgende week zullen wij, zo de Here wil, in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden

4 Agenda 23 juni Gezamenlijk eten na intrededienst 26 juni 19:00 Start leegruimen Pandje 29 juni Welkomstmiddag

5 Deze week zijn jarig: 23 juni: Manon Anholts
24 juni: br Jorrit de Putter 25 juni: zr Riekje Barelds zr Truus Janson-Zwiep zr Hanneke Joosse Christa Nelemans 26 juni: br Erwin Blom 26 juni: br Joop de Haas 27 juni: br J.H. van Pijkeren 29 juni: Sem van Harten

6 Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3 Hebreeën 12: 1 - 13
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

7 Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3 Hebreeën 12: 1 - 13
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

8 Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3 Hebreeën 12: 1 - 13
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost ● Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

9 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

10 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

11 175 C

12 Opwekking 640: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3 Hebreeën 12: 1 - 13
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: ● Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

13 1 Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. 2 Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer. Opwekking 461

14 Opwekking 461 Refrein: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

15 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

16 Opwekking 640: Opwekking 461: LvdK 103: 1 - 3 Hebreeën 12: 1 - 13
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: ● Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

17 Gezang 171: 1, 2, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

18 Gezang 171: 1, 2, 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

19 Gezang 171: 1, 2, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

20 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 Hebreeën 12: 1 - 13
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: ● LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

21 LvdK 103: 1, 2, 3 1 De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in 't beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

22 LvdK 103: 1, 2, 3 2 Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen zonder te weten waar hij kwam, om 't land van God te zoeken. Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten dan dat Hij had gezegd: Ik schaam mij niet uw God te heten. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

23 LvdK 103: 1, 2, 3 3 Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen, een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope. Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

24 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

25 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: ● Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

26 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: ● Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

27 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 LvdK 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: ● Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

28 Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

29 Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

30 Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

31 Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft,

32 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 Gezang 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: Gezang 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

33 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 Gezang 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: Gezang 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: ● Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

34 Psalm 135: 1, 2, 3, 12 1 (gemeente) Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

35 Psalm 135: 1, 2, 3, 12 2 (gemeente) Looft Gods goedheid in uw zang. Lieflijk klinkt zijn naam alom. Jakob immers is reeds lang zijn bijzonder eigendom. Hij verkoos Zich Israel naar zijn eigen hoog bestel.

36 Psalm 135: 1, 2, 3, 12 3 (ambtsdragers) Ja, ik weet: groot is de HEER, die geen God naast Zich verdraagt. Hem alleen komt toe de eer. En Hij doet wat Hem behaagt. Aard' en hemel zijn van Hem, zee en land bedwingt zijn stem.

37 Psalm 135: 1, 2, 3, 12 12 (allen) Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

38 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 Gezang 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: Gezang 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

39 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 Gezang 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: Gezang 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

40 U bent bij mij Naast mij voor mij En achter mij En Uw hand rust op mij

41 Zelfs als ik vleugels had
En ging wonen aan de and’re kant van de zee Zou ik U daar ontmoeten Want U gaat met mij mee.

42 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 Gezang 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: Gezang 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 ● LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

43 en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede.
LvdK 442: 1, 2, 3, 4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

44 sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen.
LvdK 442: 1, 2, 3, 4 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

45 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,
LvdK 442: 1, 2, 3, 4 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het Licht dat ons troost en richt.

46 met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen.
LvdK 442: 1, 2, 3, 4 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

47 Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 Gezang 103: 1 - 3
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: Gezang 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: ● Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

48 182 D

49 Opwekking 461: Gezang 171: 1 - 3 Gezang 103: 1 - 3 Hebreeën 12: 1 - 13
Liturgie ds. P. Poortinga Drachten Zuid/Oost Opwekking 640: Opwekking 461: Gezang 171: Gezang 103: Hebreeën 12: Hebreeën 12: Opwekking 687: Psalm 135: 1, 2, 3, 12 LvdK 442: Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke


Download ppt "Opwekking 461: Gezang 171: LvdK 103: Hebreeën 12:"

Verwante presentaties


Ads door Google