De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krachtige leeromgevingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krachtige leeromgevingen"— Transcript van de presentatie:

1 Krachtige leeromgevingen
Groepssessie 2: Evalueren en toetsen Versie groep 3

2 Structuur Evaluatie Vragen stellen Oefening vragen stellen Rubrics
Oefening rubrics Toelichting praktijkopdracht

3

4 Evaluatie: begripsomschrijving
Thorpe (1988): “Evaluatie is het totale proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over elk mogelijk aspect van een instructie-activiteit, met als doel een uitspraak te doen over de effectiviteit, de efficiëntie en/of een andere impact“

5 Functie van de evaluatie
.

6 Feden en Vogel (2003) “Research suggests that we do far too much summative, and not enough formative assessment.”

7 Formatieve evaluatie “Assess while you teach, teach while you assess”
Formatieve evaluatie niet loskoppelen van feitelijke instructie en leeractiviteiten!

8 Formatieve evaluatie Elke vraag, opgave, oefening, opdracht die gedurende de instructie wordt gegeven = een vorm van formatieve toetsing. Geen aparte activiteit => leermoment ! Draagt bij tot betere leerresultaten

9 Evaluatie: enkele technieken
Vragen stellen Rubrics

10

11 Vragen stellen Summatieve evaluatie Formatieve

12 Vragen stellen Summatieve evaluatie Toetsen, examens, …
Doel : oordeel uitspreken over de mate waarin de leerdoelen bereikt zijn

13 Technieken Hier gaan we verder niet op in tijdens deze groepssessie.

14 Vragen stellen Formatieve evaluatie Tijdens het instructieproces
Doel: leerlingen tot bepaalde inzichten of tot het oplossen van een probleem brengen Goede vragen stellen = moeilijk !

15 Ontwikkelen declaratieve kennis

16 Vragen stellen Hoe hoger de kwaliteit van de vraag, hoe hoger het niveau van cognitieve verwerking Taxonomie van Bloom geeft een duidelijk zicht op niveau van cognitieve verwerking

17 Bloom - gedragsdimensies
Bloom revised

18 Taxonomie van Bloom inhoudsdimensies

19

20

21 Link starters en taxonomie Bloom

22 Inoefenen – begeleide oefening Vragen stellen
We bekijken volgend filmfragment: Let op de vraagstelling. Wat loopt er fout? Formuleer 3 vragen van een hoog niveau Typeer de vragen volgens de taxonomie van Bloom

23 Inoefenen – zelf aan de slag Vragen stellen
Neem het leermateriaal uit groepssessie 1 er terug bij Bekijk de geformuleerde lesdoelen Bedenk 5 vragen die gericht zijn op het bereiken van de lesdoelen Typeer de vragen volgens de taxonomie van Bloom

24

25 Rubrics Focus op complexe leerdoelen Aandacht voor criteria
Aandacht voor niveaus van kwaliteit = indicatoren Te ontwikkelen door: Leerkracht Leerling Geschikt voor summatieve en formatieve evaluatie

26 Aanpak ontwikkeling rubric
Kies criteria voor verwacht gedrag bijv. 4 tot 15 statements die criterium beschrijven Bepaal bandbreedte die verschil in bereiken criterium weergeven bijv. 0-5 of kwalitatieve termen Werk een beschrijving uit voor elke waarde in de bandbreedte Concreet observeerbare/vaststelbare kwalificaties

27 Rubrics voorbeelden LO: De leerlingen voeren een overslag uit op een opstelling naar keuze

28 Niveaus Indicatoren Criteria

29 Rubrics voorbeelden Aardrijkskunde: De lln. beschrijven de weersituatie voor verschillende plaatsen in West-Europa a.d.h.v. de interpretatie van de weerkaart.

30

31 Rubrics voorbeelden Biologie: De leerlingen maken een schematische voorstelling op posterformaat van het fotosyntheseproces in een cel van een blad.

32

33 Rubrics voorbeelden Fysica: De leerlingen lossen met behulp van de wetten van Newton en de formules uit de kinematica complexe fysische vraagstukken op naar de gevraagde grootheid volgens het geziene stappenplan.

34

35 Inoefenen – zelf aan de slag Rubrics
Lesdoelen per vakgebied: LO: De lln. stellen remediëringsoefeningen op voor de geobserveerde fouten van elkaar bewegingsverloop. Wiskunde: De lln. bespreken stelsels van vergelijkingen van de eerste graad.

36 Inoefenen – zelf aan de slag Rubrics
Lesdoelen per vakgebied: Biologie: De lln. maken een mindmap van alle anticonceptiemethodes met hun voor- en nadelen en hun betrouwbaarheid. Chemie: De lln. bepalen alle mogelijke reacties in een gegeven elektrolysecel in functie van een aangelegd tegengestelde spanning.

37 Bekijk de rubric van een ander duo en vergelijk.
Werkwijze: Stel per 2 een rubric op die één van de voorgaande lesdoelen evalueert. 4 criteria minimaal 3 kwaliteitsniveaus (indicatoren) Bekijk de rubric van een ander duo en vergelijk.

38 Praktijkopdracht

39

40

41

42 Praktijkopdracht De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
Voorblad Tabel met daarin de 15 vragen, opdrachten, instructies + de  typering volgens de taxonomie van Bloom + link met de lesdoelen Complex leerdoel + omschrijving van de opdracht Uitgewerkte rubric (minimum 4 x 3) Bijlagen

43 Evaluatiecriteria Deel 1: Vragen stellen
De vragen (opdrachten, instructies) dragen bij tot het bereiken van de lesdoelen De link met de lesdoelen wordt aangetoond Alle gedragsniveaus komen minstens 1 keer aan bod Er worden voldoende vragen gesteld van een hoog niveau De vragen (opdrachten, instructies) zijn concreet en enkelvoudig geformuleerd

44 Evaluatiecriteria Deel 2: Rubric Het leerdoel betreft complexe kennis
De opdracht wordt duidelijk omschreven Er is een logisch verband tussen criteria en indicatoren Er is een logisch verband tussen criteria en complex leerdoel Relevantie van de criteria voor het onderwijsvak De indicatoren hebben een duidelijke niveauopbouw De criteria zijn observeerbaar De criteria zijn eenduidig

45 Checklist

46 Feedbacksessie groep 3 Donderdag 4 december u Locatie Aud 4 Dunantlaan 2 Inschrijven + vragen posten op forum groep 3 Minerva Bron afbeelding:


Download ppt "Krachtige leeromgevingen"

Verwante presentaties


Ads door Google