De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAQ Oproep 308 Begeleiding artikel 60. Q&A Kan een OCMW-vereniging als promotor optreden - kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAQ Oproep 308 Begeleiding artikel 60. Q&A Kan een OCMW-vereniging als promotor optreden - kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor."— Transcript van de presentatie:

1 FAQ Oproep 308 Begeleiding artikel 60

2 Q&A Kan een OCMW-vereniging als promotor optreden - kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren - financiering: ontvangt promotor een volledig voorschot (zoniet probleem prefinanciering) - is het administratief luik minder zwaar dan ik het verleden? -> OCMW vereniging = ok -> Overheidsopdrachten = ja -> onderaanneming = nee => partnerschappen

3 Q&A Verschijnt deze oproep ook volgend jaar? -> De Vlaamse regering kon op dit moment gaan langere looptijd dan 1 jaar garanderen.

4 Q&A Als art.60 in sociale werkplaatsen, LDE en beschutte werkplaatsen uitgesloten worden, is dit een aanzienlijk aandeel van het cliënteel in art.60. Is er een groot gevaar op dubbelfinanciering als de ESF-financiering bedoeld is voor de begeleiding van de cliënt vanuit het OCMW? -> Door het nieuwe maatwerkdecreet is er geen risico en werden art; 60 tewerkgesteld in SW, LDE en BW toch toegelaten. Contracten art.60 kunnen variëren in looptijd. We kunnen opmerken dat in het geval van een kortere periode art.60 al een oriëntering net is opgemaakt met het oog op art.60 als doorstromingsinstrument. Kan de bedoelde oriëntering in dit project dan een herwerking zijn van die oorspronkelijke oriëntering? -> Het ESF-oriënteringsinstrument dient gebruikt te worden, maar dit kan gezien het een excel is, eenvoudig met reeds bestaande info verwerkt worden.

5 Q&A Is het niet voldoende om per maand een overzicht van acties te laten ondertekenen in plaats van bij elke actie afzonderlijk? -> Alle ontmoetingsmomenten moeten via tijdsregistratie worden geregistreerd. In de oproepfiche staat de mogelijkheid tot het bieden van stages. Hoewel dit juridisch niet geregeld is voor artikel 60. -> Het ESF zal trachten, naar analogie met werkplekleren, in overleg met VVSG hier een oplossing voor uit te werken.

6 Q&A Het loon voor tewerkstelling artikel 60 kan niet-verhoudingsgewijs verschillen voor andere arbeidsregimes dan voltijds. Welk effect heeft dit op de financiering & begroting? -> Het ESF zal hiermee rekening houden bij het opstellen van de begrotingssjablonen. Wat is een technische herziening? -> Tegen de afkeuring van een project kan geen bezwaar worden aangetekend maar als een project omwille van een foute interpretatie te weinig budget toegekend werd, kan men hiertegen bezwaar intekenen bij ons. Wat is een MLP fiche? -> In een MLP fiche leggen we alle praktische zaken uit hoe een deelnemer te registreren in MLP van VDAB. Dit is zeer concreet: hoe aanmelden, hoe registreren, hoe updaten, etc. Ook welke begeleidingslijnen worden voorzien, welke codes kunnen gebruikt worden, etc.

7 Q&A Kunnen er meerdere projecten in eenzelfde RESOC gebied worden goedgekeurd? -> Ja, meerdere. De selectieprocedure stelt dat de goedgekeurde projecten per perceel/resoc gerangschikt worden. Ze kunnen worden gegund tot uitputting van het vooropgesteld aantal per perceel. ESF Vlaanderen zal met het Managementcomité een zo goed mogelijke spreiding proberen realiseren met de positief beoordeelde projecten. Kan een project zich richten op één stad? -> Nee, dit is niet mogelijk. Kan een project buiten de RESOC actief zijn? -> Ja, dit kan mits motivatie.


Download ppt "FAQ Oproep 308 Begeleiding artikel 60. Q&A Kan een OCMW-vereniging als promotor optreden - kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor."

Verwante presentaties


Ads door Google