De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cannabis en verslaving: misverstanden en feiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cannabis en verslaving: misverstanden en feiten"— Transcript van de presentatie:

1 Cannabis en verslaving: misverstanden en feiten

2 Inleiding Over cannabis bestaat meerdere misverstanden.
Al jarenlang discussie of cannabis nu verslavend is of niet. Een tijdlang werd gedacht dat cannabisverslaving niet bestond. Momenteel denken onderzoekers dat dit wel het geval is. Om enig licht te werpen op deze problematiek zet ik in deze PowerPoint een aantal feiten op een rijtje.

3 Gebruik Cannabis is verreweg de meest illegale drug in de westerse wereld. De consumptie van cannabis steeg heel veel tot in de jaren 90’. Maar blijft steken sindsdien. Cannabis wordt meest gebruikt experimenteel en recreatief. De drug wordt geprobeerd maar het gebruik ervan wordt niet lang doorgezet. Het aantal gebruikers zegt echter weinig over het probleemgebruik van cannabis.

4 Problematisch gebruik
De meeste gebruikers zullen er nooit problemen door krijgen. Laat staan dat ze er verslaafd aan worden. Toch wordt regelmatig gebruik geassocieerd met een reeks aan: Gezondheidsproblemen Emotionele problemen Gedragsmatige problemen Sociale problemen Juridische problemen Hoeveel mensen in problemen komen door cannabis is onbekend!

5 Hulpvraag Mensen die verslaafd zijn aan drugs en hulp zoeken zijn meestal verslaafd met meer dan 1 middel. Het middel dat het grootste veroorzaakt wordt dan geclassificeerd als primair probleem. Het ander middel als secundair probleem. Het aantal cliënten dat ingeschreven stond wegens primair cannabisprobleem is van – 2008 verviervoudigd.

6 Onderzoek naar cannabisafhankelijkheid
In de jaren 60’ en 70’ heerste onder veel onderzoekers de opvatting dat cannabis niet tot afhankelijkheid kan leiden. De reden hiervoor was dat het stoppen na intensief gebruik niet of nauwelijks leidde tot ontwenningsverschijnselen. Ontwenningsverschijnselen komen wel voor bij heroïne- en alcoholverslaving. Bron:

7 Dierexperimenteel onderzoek
Studies waarin proefdieren(ratten) chronisch werden blootgesteld aan THC en vervolgens werden onderzocht lieten nauwelijks of geen ontwenningsverschijnselen zien. Proefdieren die langdurig werden blootgesteld aan THC toonden wel ontwenningsverschijnselen. Bron:

8 Onderzoek in de mens Studies bij de mens laten zien dat na herhaald gebruik van cannabis gewenning of tolerantie ontstaat voor een groot aantal gedragseffecten. Ook kan stopzetting na langdurig frequent gebruik tot onthoudingsverschijnselen leiden.

9 Nederwiet In de afgelopen jaren is het gem. THC-gehalte in nederwiet sterk gestegen. In was het 9% en nu is dit 17%. Je kunt je afvragen of dit heeft geleid tot een groter risico op afhankelijkheid. De snelheid waarmee het effect optreed is mede afhankelijk. Bron:

10 Besluit Uit de beschikbare onderzoeksresultaten blijkt niet dat er sinds midden jaren 90’ meer mensen regelmatig cannabis gebruiken. Ook kan niet worden geconcludeerd worden dat er sindsdien meer mensen zijn die lijden aan cannabisafhankelijkheid. Toch is het aantal mensen dat bij de verslavingszorg om hulp vraagt vanwege problemen met het gebruik van cannabis sterk toegenomen.


Download ppt "Cannabis en verslaving: misverstanden en feiten"

Verwante presentaties


Ads door Google