De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er is vanmiddag géén Kind in de Kerk voor de kinderen van de onderbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er is vanmiddag géén Kind in de Kerk voor de kinderen van de onderbouw"— Transcript van de presentatie:

1 Er is vanmiddag géén Kind in de Kerk voor de kinderen van de onderbouw

2 Vrijwilliger gezocht 1/2 Riemsoord Appelscha, onderdeel van Zorggroep Liante
Vrijwilliger gezocht ondersteuning broodmaaltijd Als vrijwilliger ondersteunt u de beroepskracht in het restaurant. U helpt mee de tafels te dekken, assisteert eventueel waar nodig de cliënt bij het klaarmaken van een boterham. Samen met de beroepskracht ruimt u alles op en zet het weer klaar voor de volgende dag. Het doel is dat de cliënten in een gezellig samenzijn kunnen eten. Meer informatie Wij bieden een leuke werksfeer en samenwerking met cliënten, medewerkers en andere vrijwilligers. Ook krijgt u evt. reiskostenvergoeding, een verjaardags- en kerstattentie en er worden diverse activiteiten georganiseerd voor vrijwilligers.

3 Vrijwilliger gezocht 2/2 Riemsoord Appelscha, onderdeel van Zorggroep Liante
Wij zoeken een vrijwilliger die: affiniteit heeft met de ouder wordende medemens enthousiast is om te helpen en om contact te maken met mensen. flexibel inzetbaar is afspraken nakomt klantgericht is en klantgericht handelt Solliciteren Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met Dineke Oenema, vrijwilligerscoördinator Riemsoord. Zij is op dinsdag bereik- baar via telefoon of

4 JCH-Quiz night

5 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 1 februari Ophalen zusters: Mw. G. de Vries / H. Boerma 09:15 Oppas: Immanuël & Irene 09:30 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 16:30 Jeugddienst: ds. H. Bondt (Leek) Let op!! Er is geen Kind in Kerk Maandag 2 februari 19:30 Overleg KP-team

6 Agenda aanstaande week 2/2
Vrijdag 6 februari 20:00 JCH-Quiz Night! - aansluitend Soos! Zondag 8 februari Ophalen zusters: L. v/d Meulen 09:15 Oppas: Renske & Geertruida 09:30 Kerkdienst: br. W. Schaaij 10:30 Koffiedrinken na de dienst 15:30 Kerkdienst: ds. C. van der Leest 15:30 Kind in Kerk (Bovenbouw) 19:00 Haulerwijk zingt tegen Ebola

7

8 Jarigen aanstaande week
Op 5 februari 2015 wordt jarig: zr. W. de Vries-Kloosterman. Op 6 februari 2015 wordt jarig: zr. H.K. van den Bosch-Ketelaar. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

9

10 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. H. Bondt Begeleiding: Praiseband Line Up Beamiste: zr. S.Spriensma Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

11

12 Opwekking 574 1 Groot is Hij, aller hoogste Heer, onze Vredevorst; wat een God is Hij! Groot is Hij, aller hoogste Heer, Halleluja, halleluja. Halleluja, wat een God is Hij! Halleluja, aan Hem zij de glorie, rijkdom en macht; wat een God is Hij!

13

14 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan.

15

16 Opwekking 717: 1-3 1 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God, omgeeft je steeds; Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.

17 Opwekking 717: 1-3 2 Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwarst door het dal zal Hij je leiden. Stil vertrouw op Hem en hef je schilt tegen de pijlen van verleiding. Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.

18 Opwekking 717: 1-3 3 Stil, mijn ziel, weest stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.

19 Opwekking 717: 1-3 Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Coda: Ik rust in U alleen.

20

21 Opwekking 669 Heer van de eeuwigheid laat ons uw glorie zien. Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart, toon uw heerlijkheid. En ieder zal U zien die komt in majesteit.

22 Opwekking 669 Refrein: Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai

23 Opwekking 669 Zie Jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog, alle poorten zien uit naar de dag dat U komt. En hoor hoe Sion zingt: gezegend Hij die komt.

24 Opwekking 669 Refrein: Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai

25 Opwekking 669 U bent Heer over al wat leeft, U bent heer over al wat leeft... (4x) En hoor hoe Sion zingt: gezegend Hij die komt.

26 Opwekking 669 Refrein: Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai

27

28 Opwekking 688 Genade zo groot, aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want Hij kocht mij vrij. de schuld die ik voor Hem leg, wast Hij geduldig weg; zijn bloed reinigt mij. Refrein: En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer, mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.

29 Opwekking 688 Liefde zo groot, die standhield tot in de dood, schonk in de diepste nood vergeving aan mij. wiens kracht onverslaanbaar is, verdrijft elke duisternis; nu zijn wij vrij. Refrein: En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer, mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft. (2x)

30

31 Matteüs 25: 1- 13 uit Bijbel in Gewone Taal
1 Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Tien meisjes gaan op weg naar een bruiloft. Ze moeten wachten op de bruidegom. Ze hebben allemaal een lamp meegenomen. 2-4 Vijf meisjes zijn dom. Ze hebben wel een lamp bij zich, maar geen olie om de lamp te laten branden. De vijf andere meisjes zijn verstandig. Zij hebben een lamp bij zich en ook olie om de lamp te laten branden. 5 Het wachten op de bruidegom duurt lang. De meisjes worden moe en vallen in slaap. 6 Midden in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom! Vooruit, ga naar hem toe!’

32 Matteüs 25: 1- 13 uit Bijbel in Gewone Taal
7 De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. 8 Dan zeggen de domme meisjes tegen de verstandige meisjes: ‘Mogen wij wat van jullie olie gebruiken? Onze lampen willen niet branden.’ 9 Maar de verstandige meisjes zeggen: ‘Nee, we hebben alleen genoeg voor onszelf. Ga maar ergens olie kopen voor je lampen.’ 10 De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen komt de bruidegom. De vijf meisjes die klaarstaan, gaan met hem mee. Zij mogen naar binnen op het feest. Daarna gaat de deur dicht. 11 Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen: ‘Heer, heer, laat ons toch binnen!’

33 Matteüs 25: 1- 13 uit Bijbel in Gewone Taal
12 Maar de bruidegom antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik ken jullie niet.’’ 13 Toen zei Jezus: ‘Blijf dus altijd goed opletten. Want jullie weten niet wanneer de Heer zal komen.

34

35

36

37 Wachten op de bruidegom
Wijs of dwaas? Kent hij jou? De bruidegom = Jezus

38 Ben je erop voorbereid Hem te ontmoeten?
Ken jij Jezus? Ben je erop voorbereid Hem te ontmoeten?

39

40

41 Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn.’

42

43 1 Tessalonicenzen 5 : 1 – 11 uit Bijbel in Gewone Taal
1 Vrienden, ik hoef jullie niet te schrijven wanneer die dingen zullen gebeuren. 2 De dag dat de Heer terugkomt, komt onverwacht. Net zo onverwacht als een dief die ’s nachts komt stelen. Dat weten jullie heel goed. 3 De mensen zullen denken dat er vrede is, en dat ze veilig zijn. Maar dan opeens zal de Heer komen, net zoals opeens de weeën beginnen bij een vrouw die gaat bevallen. Opeens zal er ellende en verwoesting zijn, en niemand zal kunnen vluchten. 4-7 Maar vrienden, jullie zullen niet plotseling overvallen worden door de komst van de Heer. Want jullie geloven in hem. Jullie horen bij het licht, niet bij het donker.

44 1 Tessalonicenzen 5 : 1 – 11 uit Bijbel in Gewone Taal
Wij horen niet bij de nacht en het donker, wij horen bij de dag. We moeten dus dingen doen die passen bij de dag. We moeten goed opletten en helder blijven denken. Andere mensen horen bij de nacht. Zij denken niet aan wat er gaat gebeuren. Het lijkt alsof ze slapen, of dronken zijn. 8-9 Maar wij horen bij de dag. We moeten dus helder blijven denken. En we moeten op alles voorbereid zijn, net als soldaten die een harnas en een helm dragen. Ons harnas, dat is ons geloof en onze liefde voor elkaar. En onze helm, dat is ons vertrouwen. Want we vertrouwen erop dat we gered worden door onze Heer Jezus Christus. God wil ons niet straffen, maar redden!

45 1 Tessalonicenzen 5 : 1 – 11 uit Bijbel in Gewone Taal
10 Jezus is voor ons gestorven. Daarom zullen we voor altijd bij hem zijn, nadat hij uit de hemel gekomen is. En het maakt niet uit of we dan dood zijn of nog leven. 11 Blijf elkaar daarom moed inspreken, en blijf elkaar helpen.

46

47

48 Gesprekjes Jezus mag vandaag nog terugkomen Jezus mag nog wel wachten
Andere mening, nl. …

49

50 De dag van Jezus komt eraan

51 Wees voorbereid! Ken je Hem, ken je Jezus?
Blijf je investeren in geloof, liefde en hoop?

52

53 Happy Day The greatest day in history death is beaten, You have rescued me Sing it out, Jesus is alive! The empty cross, the empty grave life eternal You have won the day Shout it out, Jesus is alive! He's alive!

54 Happy Day Refrein Oh happy day, happy day You washed my sin away I'll never be the same Forever I am changed

55 Happy Day When I stand in that place Free at last, meeting face to face I am Yours, Jesus You are mine Endless joy, perfect peace Earthly pain finally will cease Celebrate, Jesus is alive He's alive!

56 Happy Day Refrein Oh happy day, happy day You washed my sin away I'll never be the same Forever I am changed

57 Happy Day Oh what a glorious day What a glorious way That You have saved me What a glorious name

58 Happy Day Refrein Oh happy day, happy day You washed my sin away I'll never be the same Forever I am changed

59

60 Opwekking 585: 1-3 1. Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend Opgaat in zijn heerlijkheid.

61 Opwekking 585: 1-3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

62 Opwekking 585: 1-3 2. Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

63 Opwekking 585: 1-3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

64 Opwekking 585: 1-3 3. Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid

65 Opwekking 585: 1-3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

66

67 Collecte 1e collecte: Zending 2e collecte: Huisvestingslasten

68

69 Gezang 64: 1-4 1 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u.

70 Gezang 64: 1-4 2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

71 Gezang 64: 1-4 3 Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest

72 Gezang 64: 1-4 4 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u.

73

74 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Er is vanmiddag géén Kind in de Kerk voor de kinderen van de onderbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google