De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming infosessie ELEKTRONISCH COMMUNICEREN pilootcentra OSP en CLB 12 september 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming infosessie ELEKTRONISCH COMMUNICEREN pilootcentra OSP en CLB 12 september 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming infosessie ELEKTRONISCH COMMUNICEREN pilootcentra OSP en CLB 12 september 2006

2 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 2 elektronisch communiceren inleiding gestart in 1995 elektronisch personeelsdossier (EPD) met gegevens gemeld door onderwijsinstellingen basis voor het weddesysteem basis, secundair, DKO volledig nu ook OSP, CLB en hoger onderwijs –pilootfase vanaf sept 2006 –in productie op 01.09.2007

3 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 3 PERS-formulieren vervangen door elektronische tegenhangers “recordlayouts (RL)” doel : tijdige en correcte betaling personeelsleden voorwaarden : - correct toepassen van de reglementering - gegevens meedelen volgens de principes van de elektronische communicatie elektronisch communiceren inleiding

4 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 4 programma infosessie elektronische communicatie 1.communicatiemodel de bouwstenen 2.probleemniveaus situeren en oplossen van fouten en problemen 3.gebruikershandleiding begrippen, principes, recordlay-outs 4.pilootproject stand van zaken en richtlijnen

5 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 5 1. communicatiemodel

6 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 6 1. communicatiemodel bestaat uit 3 bouwstenen : schoolsoftware EDISON elektronisch dossier en weddesysteem

7 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 7 1. communicatiemodel schoolsoftware functies voor elektronische communicatie : verwerken basisgegevens voor bepaling van de wedde (opdrachten, dienstonderbrekingen, familiale toestand) aanmaken van elektronische berichten op basis van de technische handleiding klaarzetten voor versturing via EDISON inlezen en verwerken terugzendingen gecertificeerd

8 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 8 1. communicatiemodel EDISON EDISON : Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen de Scholen en het ONderwijsdepartement gebruikt elektronisch postbussysteem informatie wordt beveiligd met digitale handtekening : –kan onderweg niet wijzigen –verzender is aantoonbaar juridische basis : BOEG (BasisOvereenkomst Elektronische Gegevensuitwisseling) tussen IM en OND opslag in juridisch archief zendingen + terugzendingen

9 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 9 1. communicatiemodel EPD & weddesysteem EPD : Elektronisch PersoneelsDossier –basisgegevens voor bepaling van wedde en toelagen –aangevuld door elektronische berichten (opdrachten, dienstonderbrekingen, personalia,...) –2 stappen : registratie + automatische verwerking registratie –controle op structurele fouten –berichten opgestuurd vóór 18u verwerking –afleiden betalingsparameters, indien ondubbelzinnig bepaald : autom.verw. van opdrachten, ziekte, bevallingsverlof –doorgeven naar weddesysteem via “BRUG”

10 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 10 1. communicatiemodel EPD & weddesysteem verantwoordelijkheid schoolsecretariaat –voor groot deel van de dossiers : geen menselijke tussenkomst meer tussen verzenden van gegevens en uitbetaling van personeelslid door bankinstelling  verzenden gegevens = rechtstreeks ingrijpen in de wedde van het personeelslid

11 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 11 2. probleemniveaus

12 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 12 2. probleemniveaus in elk van de stappen van de communicatie zijn problemen mogelijk situering van het probleem : –reglementering –gebruik schoolsoftware –gebruik EDISON –technisch communicatieprobleem –foutieve gegevens

13 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 13 2. probleemniveaus reglementering onderwijswetgeving is complex en wijzigt vaak wat is toegelaten, verplicht, verboden,... ? kwaliteit van de berichten wordt bepaald door –kennis van de reglementering –correct toepassen ervan fouten kunnen verregaande (financiële) gevolgen hebben voor personeelslid info: –http://www.ond.vlaanderen.be/edulexhttp://www.ond.vlaanderen.be/edulex –http://www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariatenhttp://www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten

14 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 14

15 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 15

16 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 16 2. probleemniveaus schoolsoftware invoeren van gegevens van personeelsleden maakt (o.a.) elektronische berichten aan en verwerkt terugzendingen ingebouwde controles –verhinderen onmogelijke combinaties –waarschuwingen hergebruik van gegevens mogelijke problemen : ingeven persoonsgegevens, opbouwen opdrachtenpakket, aanduiden dienstonderbreking,... oplossing : contacteer softwareleverancier

17 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 17 2. probleemniveaus EDISON digitaal handtekenen en versturen van gegevens koppeling met schoolpakket : “basismap zendingen” en “basismap terugzendingen” mogelijke problemen : start niet op, paswoord vergeten, kopiëren op andere PC, opnieuw installeren, sleuteldiskette is stuk, geen verbinding met dept., geen terugzendingen, berichten sturen voor meerdere instellingsnummer,... oplossing : –zie website : http://www.ond.vlaanderen.be/edison/http://www.ond.vlaanderen.be/edison/ –contacteer helpdesk : 02/553 90 90 helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be

18 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 18

19 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 19 2. probleemniveaus technisch probleem mogelijke problemen : geen toegang tot netwerk, geen voldoende rechten op PC, antivirussoftware verhindert internettoegang van EDISON,... oplossing : –contacteer uw ICT-verantwoordelijke –eventueel EDISON-helpdesk

20 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 20 2. probleemniveaus foutieve gegevens meest voorkomende oorzaak van fouten twee soorten : –structurele fouten –inhoudelijke fouten

21 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 21 2. probleemniveaus > foutieve gegevens structurele fouten worden automatisch vastgesteld bij de registratie oorzaak : bericht voldoet niet aan de restricties van de “technische handleiding” voorbeelden : verplichte velden niet ingevuld, niet toegelaten combinaties ambt en vak, conflicten met eerder gemelde berichten,... kunnen bijna allemaal door het softwarepakket gedetecteerd worden in productie: worden aangeduid in de terugzending, indien foutmelding niet duidelijk : contacteer werkstation in pilootfase : geen terugzending, andere rapportering een foutief bericht moet gecorrigeerd en opnieuw verstuurd worden

22 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 22 2. probleemniveaus > foutieve gegevens inhoudelijke fouten komen voor bij geregistreerde berichten, worden vastgesteld door medewerker werkstation voorbeelden : opdrachtgegevens niet of verkeerd gemeld, voorwaarden voor dienstonderbreking zijn niet vervuld, er worden niet subsidieerbare uren gemeld,... geen terugzending, het werkstation neemt contact op volg de richtlijnen van het werkstation

23 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 23 3. gebruikershandleiding

24 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 24 3. gebruikershandleiding begrippen toepassingsveld principes recordlay-outs speciale situaties

25 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 25 3. gebruikershandleiding begrippen zending –bestand dat gehandtekend verstuurd wordt –kan meerdere berichten bevatten van meerdere personeelsleden bericht –zelfstandig geheel van gegevens voor één personeelslid (bvb opdrachtenpakket, woonplaatsgegevens,...) –is de tegenhanger van een PERS-formulier record –lijn met gegevens (bvb één opdracht) –elk bericht bestaat uit minstens 3 records : header,RL,einde recordlay-out (RL) –de structuur waaraan een record moet voldoen (welke informatie op welke plaats) –ook gebruikt als aanduiding van soort bericht, bvb “RL-1” = opdrachtenpakket

26 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 26 3. gebruikershandleiding toepassingsveld OSP –berichten melden in HS 317 (SOSP) of HS 417 (HOSP) –voor de ambten :  directeur  adjunct-directeur SOSP  adjunct-directeur HOSP  technisch adviseur  technisch adviseur-coördinator  leraar SOSP  leraar HOSP  administratief medewerker OSP –restricties :  leraar SOSP enkel in HS 317, leraar HOSP enkel in 417  bij de ambten leraar SOSP en leraar HOSP moet een vakcode ingevuld worden

27 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 27 3. gebruikershandleiding toepassingsveld OSP –vak :  NIET : naam van opleiding, naam van module, administratief nummer  WEL : de naam van het overeenkomstig vak van de module om de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschaal en de draagwijdte van de vaste benoeming te bepalen  opleiding/module : meestal meerdere vakken te melden per opleiding soms ook meerdere vakken te melden per module

28 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 28 3. gebruikershandleiding toepassingsveld CLB –berichten melden in instellingsstructuur C00 –voor de ambten :  arts (CLB)  consulent  psycho-pedagogisch consulent  paramedisch werker  psycho-pedagogisch werker  directeur CLB  administratief werker  medewerker  klerk (uitdovend)  maatschappelijk werker PMS of CLB  ervaringsdeskundige  intercultureel bemiddelaar –eventueel met vak “coördinatiefunctie”

29 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 29 3. gebruikershandleiding toepassingsveld te melden gegevens : RLOmschrijvingvervangt RL-1opdrachten & opdrachtgeb. DOPERS 2 en 5 RL-2niet-opdrachtgebonden DOPERS 3 en 4 RL-3opmerking (bij RL-1 en RL-2)rubriek “Opmerkingen” RL-4stopzetting opdrachtenpakketPERS 3 RL-5woonplaatsgegevens“Woonplaats” op PERS 1 en 6 RL-6verblijfplaatsgegevens“Verblijfplaats” op PERS 1 en 6 RL-7familiale toestand en pers. ten laste“Gezinstoestand” op PERS 1 en 6 RL-8cumulatiegedeeltelijk PERS 12 RL-9immatriculatie / rekeningnummerPERS 11 en "Rekeningnummer" op PERS 1 en 6 RL-11RSZ-gebeurtenis (DIMONA)Vervalt zodra opdrachten gemeld worden.

30 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 30 3. gebruikershandleiding principes principe : manier waarop de gegevens in het elektronisch dossier opgeslagen worden, al dan niet in functie van wat er reeds in het dossier zit 3 principes : 1.fotoprincipe 2.stopzetting 3.melding-annulatie

31 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 31 3. gebruikershandleiding > principes fotoprincipe nieuwe situatie van toepassing vanaf geldigheidsdatum vorige situatie wordt stopgezet op vooravond alle gegevens opsturen, ook de niet gewijzigde geldig voor : –RL-1 : opdrachten en opdrachtgebonden dienstonderbrekingen –RL-5 : woonplaats –RL-6 : verblijfplaats –RL-7 : familiale toestand –RL-8 : cumulatie –RL-9 : rekeningnummer aandacht voor : –volgorde van melden –geldigheidsdatum in het verleden : terugwerkende kracht

32 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 32 3. gebruikershandleiding > principes fotoprincipe voorbeeld –op 01.09.2006 : 2 opdrachten A & B  opdrachtenpakket melden met geldigheidsdatum 01.09.2006 : opdracht A tot en met 30.06.2007 opdracht B tot en met 31.01.2007 01.0931.0130.06 ABAB

33 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 33 3. gebruikershandleiding > principes fotoprincipe –vanaf 15.11.2006 : extra opdracht C  opdrachtenpakket melden met geldigheidsdatum 15.11.2006 : opdracht A tot en met 30.06.2007 opdracht B tot en met 31.01.2007 opdracht C tot en met 30.06.2007  indien enkel opdracht C gemeld : 01.0931.0130.06 ABCABC 15.11 ABCABC

34 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 34 3. gebruikershandleiding > principes stopzetting opsturen “lege” foto vanaf de geldigheidsdatum zijn geen gegevens meer van toepassing vorige situatie wordt stopgezet op vooravond geldig voor : –RL-4 : stopzetten opdrachten –RL-5 : woonplaats –RL-6 : verblijfplaats –RL-8 : cumulatie

35 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 35 3. gebruikershandleiding > principes stopzetting voorbeeld –gemelde opdrachten : –stopzetting opdrachtenpakket (RL-4) geldig vanaf 01.04 : (opdrachten lopen tot en met 31.03) 01.0931.0130.06 ABCABC 15.11 ABCABC 01.04

36 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 36 3. gebruikershandleiding > principes melding-annulatie wanneer het fotoprincipe niet van toepassing is, en reeds gemelde gegevens gecorrigeerd moeten worden eerst de geregistreerde informatie “annuleren”, met dezelfde geldigheidsdatum als de oorspronkelijke melding, dan de gecorrigeerde informatie melden geldig voor : –RL-2 : niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen –RL-11 : RSZ-gebeurtenis (DIMONA)

37 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 37 3. gebruikershandleiding > principes melding-annulatie voorbeeld –voor een personeelslid wordt ziekteverlof gemeld met geldigheidsdatum 17.09 tot en met 21.12 : –naderhand blijkt dat het ziekteverlof maar tot 25.11 duurt 1.meld eerst annulatie met geldigheidsdatum 17.09 2.meld dan de gecorrigeerd periode  dus niet : annulatie op 26.11 of opnieuw melden zonder eerst te annuleren (geen fotoprincipe) 17.0921.12 17.0925.11

38 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 38 3. gebruikershandleiding recordlay-outs opdrachten en dienstonderbrekingen personalia DIMONA

39 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 39 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs opdrachten en DO’s opdrachten –opdracht = aantal prestatie-eenheden in een ambt en/of vak –opdrachtenpakket = alle opdrachten van een personeelslid binnen één combinatie instelling-hoofdstructuur met dezelfde begindatum –wordt gemeld met RL-1, steeds het volledige pakket dienstonderbrekingen –opdrachtgebonden  betreffen één enkele opdracht  worden samen met de opdracht gemeld, met RL-1  bvb : waarnemen tijdelijke andere opdracht –niet opdrachtgebonden  zijn op het gehele opdrachtenpakket van toepassing  worden gemeld met RL-2  bvb : ziekte

40 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 40 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-1 opsturen bij elke wijziging van opdrachtenpakket en/of opdrachtgebonden DO’s fotoprincipe is van toepassing opdrachtenpakket = alle opdrachten van een personeelslid met dezelfde begindatum binnen één combinatie instelling-hoofdstructuur componenten van een RL-1 –begindatum  = geldigheidsdatum van opdrachtenpakket  is inbegrepen –einddatum  kan per opdracht van het pakket verschillen  is inbegrepen –...

41 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 41 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-1 –... –administratieve toestand  AT0-1 : tijdelijk niet-vacant  ATO-2 : tijdelijk vacant  ATO-4 : vastbenoemd –prestatie-uren per week  aantal uren dat het personeelslid presteert of waarvan het titularis is, maar niet effectief uitoefent  de uren opdrachtgebonden DO en TBS-OB zijn dus inbegrepen  OSP : ook modules in uren per week melden CLB : opdrachten worden gemeld in tienden (10 = full time) –opdrachtgegevens  ambt  ev. vak, graad, onderwijsvorm, vakcode & onderwijsv. gelijkstelling, richtgraad –...

42 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 42 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-1 –... –gegevens titularis  enkel (en verplicht) bij AT0-1 (vervangopdracht)  stamnummer en dienstonderbreking –opdrachtgebonden dienstonderbreking indien van toepassing, altijd 3 gegevens opgeven :  code DO : type van de opdrachtgebonden dienstonderbreking  uren DO : aantal uren per week waarvoor de opdracht door de gemelde dienstonderbreking wordt onderbroken  einddatum DO : laatste dag van de dienstonderbreking (kan eerder vallen dan de einddatum van de opdracht)  DO loopt af na einddatum, geen nieuw opdrachtenpakket melden 01.0931.0130.06 A (met DO) B 31.12

43 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 43 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s OSP : module uren  uren/week –opdrachten worden gemeld in uren per week –algoritme voor het omrekenen van module uren naar uren per week: vast benoemd : u/week tijdelijk :  schooljaar: module uren/40 = u/week  semester: module uren/20 = u/week(1 sep-31 jan / 1 feb–30 jun)  periode: module uren/(einddatum-begindatum+1) * 300/40 = u/week –afronden : tot op het derde cijfer na de decimale punt

44 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 44 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s OSP : module uren  uren/week voorbeelden –vb 1 : tijdelijke opdrachten –vb 2 : vaste benoeming en uitbreiding –vb 3 : niet opdrachtgebonden DO met vervanging –vb 4 : wijziging in lopend schooljaar

45 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 45 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s OSP : module uren  uren/week vb 1 : tijdelijke opdrachten –scenario :  vanaf 07.09 : module 120u Italiaans RG2 tot einde semester  vanaf 23.10 : bijkomende module 36u Spaans RG1 tot einde semester  vanaf 08.11 : bijkomende module 120u Italiaans RG2 tot einde semester –fotoprincipe : 3 opdrachtenpakketten melden

46 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 46 OSP : module uren  uren/week vb1 : tijdelijke opdrachten 1 e zending met geldigheidsdatum 07.09.2006  tijdelijk personeelslid, module 120u Italiaans RG2 tot einde semester  omrekening : tijdelijk, periode, module 120u = 120/(31.01.2007-07.09.2006+1)*300/40 = 120/147*300/40 = 6,122 u/week  opdrachtenpakket (RL-1) melden geldig vanaf 07.09.2006 : geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/week 07.09.200631.01.20072AV Italiaans (137)0200006.122

47 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 47 OSP : module uren  uren/week vb1 : tijdelijke opdrachten 2 e zending met geldigheidsdatum 23.10.2006  bijkomende module 36u Spaans RG1 tot einde semester  omrekening : tijdelijk, periode, module 36u = 36/(31.01.2007-23.10.2006+1)*300/40 = 36/101*300/40 = 2,673 u/week  opdrachtenpakket (RL-1) melden geldig vanaf 23.10.2006 : geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/week 23.10.200631.01.20072AV Italiaans (137)0200006.122 23.10.200631.01.20072AV Spaans (257)0100002.673

48 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 48 OSP : module uren  uren/week vb1 : tijdelijke opdrachten 3 e zending met geldigheidsdatum 08.11.2006  bijkomende module 120u Italiaans RG2 tot einde semester  omrekening : tijdelijk, periode, module 120u = 120/(31.01.2007-08.11.2006+1)*300/40 = 120/85*300/40 = 10,588 u/week optellen bij reeds bestaande opdracht Italiaans RG2 (geen dubbele melding) :10,588 + 6,122 = 16,710 u/week  opdrachtenpakket (RL-1) melden geldig vanaf 08.11.2006 : geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/week 08.11.200631.01.20072AV Italiaans (137)0200016.710 08.11.200631.01.20072AV Spaans (257)0100002.673

49 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 49 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s OSP : module uren  uren/week vb 2 : vaste benoeming en uitbreiding –scenario :  01.09 : tijdelijk personeelslid, geeft 2 modules over gehele schooljaar  01.01 : wordt vast benoemd voor gedeelte van de opdracht  01.02 : uitbreiding van de opdracht –fotoprincipe : 3 opdrachtenpakketten melden

50 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 50 OSP : module uren  uren/week vb 2 : vaste benoeming en uitbreiding 1 e zending met geldigheidsdatum 01.09.2006  tijdelijk personeelslid geeft 2 modules : Spaans RG2, ASO2, 300u, gehele schooljaar Italiaans RG2, ASO2, 300u, gehele schooljaar  omrekening : tijdelijk, schooljaar, module 300u = 300/40 = 7,5 u/week  opdrachtenpakket (RL-1) melden geldig vanaf 01.09.2006 : geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/week 01.09.200630.06.20072AV Spaans (257)0200007.500 01.09.200630.06.20072AV Italiaans (137)0200007.500

51 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 51 OSP : module uren  uren/week vb 2 : vaste benoeming en uitbreiding 2 e zending met geldigheidsdatum 01.01.2007  personeelslid wordt vast benoemd voor 2u Spaans er blijven 7,5 – 2 = 5,5 u/week Spaans tijdelijk  opdrachtenpakket (RL-1) melden geldig vanaf 01.01.2007 : geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/week 01.01.200731.12.29994AV Spaans (257)0200002.000 01.01.200730.06.20072AV Spaans (257)0200005.500 01.01.200730.06.20072AV Italiaans (137)0200007.500

52 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 52 OSP : module uren  uren/week vb 2 : vaste benoeming en uitbreiding 3 e zending met geldigheidsdatum 01.02.2007  uitbreiding van de opdracht : tijdelijk Spaans RG3, ASO3, 100u in 2de semester  omrekening : tijdelijk, semester, module 100u = 100/20 = 5 u/week  opdrachtenpakket (RL-1) geldig vanaf 01.02.2007 : geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/week 01.02.200731.12.29994AV Spaans (257)0200002.000 01.02.200730.06.20072AV Spaans (257)0200005.500 01.02.200730.06.20072AV Italiaans (137)0200007.500 01.02.200730.06.20072AV Spaans (257)0300005.000

53 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 53 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s OSP : module uren  uren/week vb 3 : niet opdrachtgeb. DO met vervanging –scenario :  01.09 : personeelslid heeft opdrachtenpakket  14.11 : is ziek tot en met 30.11, wordt vervangen

54 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 54 OSP : module uren  uren/week vb 3 : niet opdrachtgeb. DO met vervanging 1 e zending met geldigheidsdatum 01.09.2006  tijdelijk personeelslid geeft 1 module : Italiaans RG2, ASO2, 200u, gehele schooljaar, wordt gegeven à rato van 10 u/week  omrekening : tijdelijk, schooljaar, module 200u = 200/40 = 5 u/week  opdrachtenpakket (RL-1) melden geldig vanaf 01.09.2006 : geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/week 01.09.200630.06.20072AV Italiaans (137)0200005.000

55 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 55 OSP : module uren  uren/week vb 3 : niet opdrachtgeb. DO met vervanging 2 e zending met geldigheidsdatum 14.11.2006  personeelslid is ziek van 14.11.2006 tot en met 25.11.2006  personeelslid wordt vervangen  TITULARIS : DO melden (RL-2), geen opdrachtenpakket  VERVANGER : opdrachtenpakket (RL-1) melden omrekening : tijdelijk, geeft 20u van de module in de ziekteperiode = 20/(25.11.2006-14.11.2006+1) * 300/40 = 20/12 * 300/40 = 12,5 u/week geldig.dat.einddat.DO 14.11.200625.11.2006ziekteverlof (001) geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/week 14.11.200625.11.20061AV Italiaans (137)0200012.500

56 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 56 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s OSP : module uren  uren/week vb 4 : wijziging in lopend schooljaar –scenario :  01.09 : leraar A : 12u VB (480 jaaruren) en neemt TAO voor 12u (480 jaaruren) leraar B : 12u weekuren (480 jaaruren) ter vervanging van leraar A  01.01 : leraar A : neemt voor 3u ontslag uit zijn vaste benoeming: 9u VB (360 jaaruren) met 9u TAO leraar B : 9u weekuren (360 jaaruren) ter vervanging van leraar A en 3u (120 jaaruren) vacant

57 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 57 OSP : module uren  uren/week vb 4 : wijziging in lopend schooljaar 1 e zending met geldigheidsdatum 01.09.2006  leraar A :VB 8u Spaans RG2, met 8u DO TAO VB 4u Italiaans RG2, met 4u DO TAO  leraar B :Vervangt leraar A voor bovenstaande opdrachten (480u) geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/weekDO (u/code/einddat) 01.09.200631.12.29994AV Spaans (257)0200008.0008u/DO 019/30.06.2007 01.09.200631.12.29994AV Italiaans (137)0200004.0004u/DO 019/30.06.2007 geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/weektitularis 01.09.200630.06.20071AV Spaans (257)0200008.000stamboeknr A 01.09.200630.06.20071AV Italiaans (137)0200004.000stamboeknr A

58 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 58 OSP : module uren  uren/week vb 4 : wijziging in lopend schooljaar 2 e zending met geldigheidsdatum 01.01.2007  leraar A :neemt voor 3u ontslag uit zijn vaste benoeming Spaans VB 5u (ipv 8u) Spaans RG2, met 5u DO TAO VB 4u Italiaans RG2, met 4u DO TAO  leraar B :vervangt leraar A voor 360u + 120 u vacant Spaans  geen herziening met terugwerkende kracht melden, ook niet als er bvb meer uren in het 1e semester dan in het 2e gegeven worden geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/weekDO (u/code/einddat) 01.01.200731.12.29994AV Spaans (257)0200005.0005u/DO 019/30.06.2007 01.01.200731.12.29994AV Italiaans (137)0200004.0004u/DO 019/30.06.2007 geldig.dat.einddat.ATOvakRGu/weektitularis 01.01.200730.06.20071AV Spaans (257)0200005.000stamboeknr A 01.01.200730.06.20071AV Italiaans (137)0200004.000stamboeknr A 01.01.200730.06.20072AV Spaans (257)0200003.000

59 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 59 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-4 opsturen bij voortijdige beëindiging van het opdrachtenpakket volledig opdrachtenpakket in de HS wordt stopgezet reden opgeven mutatie, ontslag, pensioen, herstructurering, overlijden,...

60 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 60 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-4 voorbeeld : –opdrachtenpakket gemeld met geldigheidsdatum 01.09.2006 : opdracht A tot en met 30.06.2007 opdracht B tot en met 31.01.2007 –personeelslid wordt ontslagen op 10.01 (laatste werkdag 09.01) : stopzetting melden met reden “ontslag” op 10.01 01.0931.0130.06 ABAB 01.09 10.01 ABAB

61 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 61 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-4 geen stopzetting nodig indien : –opdrachten eindigen op gemelde einddatum (geen stopzetting op 30.06) –nieuw opdrachtepakket gemeld wordt (geen stopzetting op 15.11) 01.0931.0130.06 ABAB ABCABC 01.0915.1130.06

62 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 62 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s correcties van opdrachten voorwaarden : –goed weten wat er opgestuurd en geregistreerd is –consequent toepassen van fotoprincipe indien niet geregistreerd : –foutmelding in terugzending –fout corrigeren –volledig opdrachtenpakket opnieuw melden indien wel geregistreerd, maar inhoudelijk foutief : –één of meerdere opdrachtenpakketten en/of stopzettingen melden (afhankelijk van de situatie ) –in de goede volgorde

63 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 63 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s correcties van opdrachten –voorbeeld1 :  in het laatst gemelde opdrachtenpakket (rood) wijzigen de opdrachtgegevens (uren, vakken, einddatum, opdrachtgebonden DO), de begindatum blijft gelijk  oplossing : correct opdrachtenpakket (groen) doorsturen  de nieuwe gegevens overschrijven de oude ABCABC 01.0915.1130.06 ABCABC 01.0915.1130.06

64 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 64 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s correcties van opdrachten –voorbeeld2 :  in een gemeld opdrachtenpakket (rood) wijzigen de opdrachtgegevens, de begindatum valt later en er zijn ook al volgende opdrachtenpakketten gemeld gewenst : ABCABC 01.0915.1130.0631.01 ABCABC 01.0915.1130.0631.01

65 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 65 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s correcties van opdrachten –voorbeeld2 :  oplossing : 1. meld een stopzetting, resultaat : 2 : meld vervolgens het gecorrigeerde pakket met de nieuwe begindatum, resultaat : 3. meld daarna alle volgende opdrachtenpakketten opnieuw in de goede volgorde : ABCABC 01.0915.1130.06 ABCABC 31.01 ABCABC

66 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 66 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-2 opsturen bij niet-opdrachtgebonden DO’s ( persoonsgebonden, leerplangebonden, instellingsgebonden) alle opdrachten worden door dezelfde DO onderbroken melding-annulatie principe is van toepassing soorten : –melding –aanvulling (niet alle DO’s) –annulatie

67 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 67 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-2 componenten van een RL-2 –begindatum  = geldigheidsdatum van de DO  is inbegrepen –einddatum  laatste dag van de DO  is inbegrepen –voor bevallingsverlof : vermoedelijke bev.datum, effectieve bev.datum, dag miskraam, datum miskraam, aantal kinderen –voor arbeidsongeval datum van het arbeidsongeval –gegevens voor staking duur staking per dag in dagen, duur staking per dag in uren

68 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 68 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-2 voorbeeld personeelslid heeft opdrachtenpakket en wordt ziek  RL-2 opsturen melding ziekte  begin- en einddatum inbegrepen (bij 1 dag DO : begindatum = einddatum)  GEEN opdrachtenpakket (RL-1) of stopzetting (RL-4) opsturen bij aanvang van de DO  GEEN opdrachtenpakket na einde van de DO 01.0931.0130.06 A B C DO 15.11

69 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 69 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-2 aanpassing –verlenging  aansluitende periode melden (RL-2) begindatum = dag na einddatum voorgaande (geen overlapping)  geen annulatie en nieuwe melding voor de gehele periode –verkorten of andere begindatum  eerst annulatie melden (RL-2) met zelfde begindatum als gemelde DO  vervolgens de nieuwe periode DO melden (RL-2) –... DO 28.1015.11 16.1125.11

70 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 70 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs > opdrachten en DO’s RL-2 aanpassing –... –aanvulling  DO moet gemeld worden vóór alle gegevens bekend zijn bvb bevallingsverlof  doorsturen bij aanvang en achteraf aanvullen bvb effectieve bevallingsdatum

71 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 71 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs RL-3 opmerking –kan enkel bij RL-1 en RL-2 –samen met RL-1 of RL-2 in hetzelfde bericht, kan niet alleen voorkomen (geen losse opmerkingen) –worden niet automatisch verwerkt

72 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 72 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs RL-5 melding woonplaats –gebruik  woonplaats = adres van domiciliëring in België een personeelslid dat niet in België gedomicilieerd is, kan geen “woonplaats” hebben  te melden bij wijzigingen of voor personen nieuw in het onderwijs –gegevens  straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode –fotoprincipe is van toepassing, beëindigen met stopzetting

73 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 73 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs RL-6 melding verblijfplaats –gebruik  verblijfplaats = correspondentieadres waar eventuele briefwisseling gestuurd wordt  wanneer de woonplaats gelijk is aan de verblijfplaats, dan moet geen verblijfplaats gemeld worden  voor buitenlanders zonder “woonplaats” moet altijd een verblijfplaats gemeld worden  te melden bij wijzigingen of voor personen nieuw in het onderwijs –gegevens  straatnaam, huisnummer, busnummer  indien in België: postcode  indien in buitenland : postcode buitenland, gemeente buitenland, landcode –fotoprincipe is van toepassing, beëindigen met stopzetting

74 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 74 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs RL-7 melding familiale toestand –gebruik  nodig voor het correct berekenen van de bedrijfsvoorheffing  iedere wijziging zo vlug mogelijk melden  2 blokken : 1.burgerlijke staat en partnergegevens (bevat ook personen ten laste) 2.personen ten laste (kunnen afzonderlijk opgestuurd worden) –gegevens  code burgerlijke staat  partnergegevens (enkel bij “gehuwd/wett.samenw.” en “weduwe/weduwnaar”) : naam, voornaam, beroep, aanduiding zwaar gehandicapt, code beroepsinkomen  personen ten laste : aantal kinderen, aantal personen (kinderen inbegrepen), aantal zwaardgehandicapte kinderen, aantal zwaardgehandicapte personen (zw.geh.kinderen inbegrepen) –fotoprincipe is van toepassing, beëindigen met stopzetting

75 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 75 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs RL-8 melding cumulatie –cumulatie binnen het onderwijs  enkel instellingsnummer en hoofdstructuur van de andere school moeten gemeld worden, de opdrachten zelf worden niet gemeld  enkel cumulatieopdrachten in niet-elektronische scholen moeten gemeld worden –cumulatie buiten het onderwijs  aanduiding grensbedrag overschreden (J/N)  aanduiding voltijdse prestaties (J/N) –fotoprincipe is van toepassing, beëindigen met stopzetting

76 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 76 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs RL-9 aanvraag immatriculatie / melding rekeningnummer –immatriculatie  nodig bij eerste indiensttreding bij onderwijs  bij aanvraag geen stamboeknummer meegeven, dit wordt automatisch toegekend –rekeningnummer  enkel het rekeningnummer wordt ingevuld  de andere velden blijven leeg –gegevens  persoonsgegeven : geslacht, geboortedatum, naam, eerste voornaam, rekeningnummer, rijksregisternummer, nationaliteitscode  adresgegevens officieel adres in België (indien geen off.adres in België: RL-6 doorsturen na immatriculatie)  tewerkstellingsperiode (begindatum: eerste werkdag, einddatum)

77 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 77 3. gebruikershandleiding > recordlay-outs RL-11 melden RSZ-gebeurtenis –niet meer van toepassing zodra voor een personeelslid opdrachten (RL-1) gemeld worden  het melden van een opdracht omvat een “indiensttreding”  het aflopen of beëindigen van alle opdracht omvat een “uitdiensttreding”

78 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 78 3. gebruikershandleiding speciale situaties –één opdracht onderbroken door twee (of meerdere) opdrachtgebonden dienstonderbrekingen  per opdracht (RL-1) is maar plaats voorzien voor één DO  speciale manier van melden : twee (of meer) maal de volledige opdracht melden, telkens met de toepasselijke dienstonderbreking, dus NIET opsplitsen  voorbeeld: een vastbenoemd personeelslid geeft 20u per week Spaans, neemt 10u loopbaanonderbreking en neemt 5u tijdelijk een ander ambt waar te melden als (in hetzelfde opdrachtenpakket) : 20u Spaans met 10u DO 028 (deeltijdse loopbaanonderbreking) 20u Spaans met 5u DO 019 (tijdelijk waarnemen ander ambt) dus niet : 10u Spaans met 10u DO 028 (deeltijdse loopbaanonderbreking) 5u Spaans met 5u DO 019 (tijdelijk waarnemen ander ambt) 5u Spaans zonder DO

79 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 79 3. gebruikershandleiding speciale situaties –eenzelfde opdrachtgebonden DO met verschillende einddata  binnen één opdrachtenpakket : identieke DO’s moeten dezelfde einddatum hebben  indien meerdere einddata : werken in twee stappen volgens het fotoprincipe  voorbeeld : een vastbenoemd personeelslid geeft 20u per week Spaans, neemt 5u verlof verminderde prestaties om familiale redenen tot en met 15.10 en 3u tot en met 31.12 te melden in twee stappen : 1. geldig op 01.09 : 20u Spaans met 8u (5+3) DO 010 met einddatum DO 15.10 2. daarna geldig op 16.10 : 20u Spaans met 3u DO 010 met einddatum DO 31.12

80 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 80 4. pilootproject

81 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 81 4. pilootproject project EPD in OSP en CLB stand van zaken –juni 2006 : infosessie softwareleveranciers –juli/aug 2006 : aanpassingen EPD –vanaf 15 aug : testzendingen softwareleveranciers –infosessie pilootcentra planning –sept 2006 : start pilootfase –1 sep 2007 : productie

82 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 82 4. pilootproject richtlijnen pilootfase piloot = TEST –voor centra, voor softwareleverancier, voor departement –opgestuurde gegevens worden na afloop gewist –PERS-documenten zijn nog steeds noodzakelijk “dubbel draaien” –zowel op papier als elektronisch –immatriculatie (RL-9) en dimona (RL-11) nog steeds opsturen als normale zending via EDISON (vertraging mogelijk bij doorgave naar testomgeving) –andere RL’s : testzending via EDISON

83 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 83 4. pilootproject richtlijnen pilootfase 1 e zending –opdrachten op 01.09.2006 van alle personeelsleden volgende zendingen –opdrachten, dienstonderbrekingen, personalia zoals die zich voordoen (ook ziekte) –regelmatige evaluatie met rapportering voor centra, softwareleveranciers en OND (ziekte na ontvangst overzicht op papier)

84 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 84 4. pilootproject richtlijnen pilootfase afsluiten pilootfase –wordt verwacht in januari 2007 –alle gemelde informatie wordt gewist in productie op 01.09.2007 –opdrachten op 01.09.2007 van alle personeelsleden –volgende zendingen : opdrachten, dienstonderbrekingen, personalia zoals die zich voordoen

85 12.09.2006 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming infosessie elektronisch communiceren pilootcentra OSP en CLB 85


Download ppt "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming infosessie ELEKTRONISCH COMMUNICEREN pilootcentra OSP en CLB 12 september 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google