De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8."— Transcript van de presentatie:

1 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

2 Diensten 9:30voorganger: br. A. Verschelling preeklezen 14:30 voorganger: ds. Z. van Hijum Attestatie is aangevraagd door fam. Flipse (Anjou en Anneke met hun kinderen) in verband met hun verhuizing naar Goes. Zij willen zich aansluiten bij de Chr. Geref. kerk te Goes. Woensdagavond, 8 augustus, vergadert de kerkenraad met de diakenen om 20.00u in ’t Pandje. Diensten 9:30voorganger: br. A. Verschelling preeklezen 14:30 voorganger: ds. Z. van Hijum Attestatie is aangevraagd door fam. Flipse (Anjou en Anneke met hun kinderen) in verband met hun verhuizing naar Goes. Zij willen zich aansluiten bij de Chr. Geref. kerk te Goes. Woensdagavond, 8 augustus, vergadert de kerkenraad met de diakenen om 20.00u in ’t Pandje. Mededelingen kerkenraad

3 Diensten 9:30voorganger: br. A. Verschelling preeklezen 14:30 voorganger: ds. Z. van Hijum De collecte is bestemd voor het NBG. Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. ( Het motto dat hierbij gebruikt wordt, is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt ) Diensten 9:30voorganger: br. A. Verschelling preeklezen 14:30 voorganger: ds. Z. van Hijum De collecte is bestemd voor het NBG. Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. ( Het motto dat hierbij gebruikt wordt, is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt ) Mededelingen kerkenraad

4 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

5 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

6 175 C

7 Toenadering ● Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

8 Psalm 95: 1 - 3 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

9 Psalm 95: 1 - 3 2 De HEER is groot, een God vol kracht, een Vorst is majesteit en macht ver boven elke god verheven. De diepste plaats is in zijn hand, van Hem zijn bergen, zee en land, Hij heeft ze hun bestaan gegeven.

10 Psalm 95: 1 - 3 3 Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

11 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

12 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord ● Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

13 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: ● Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

14 Gezang 160, NG81: 1, 2 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

15 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160, NG81: 1, 2

16 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

17 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 ● Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

18 Psalm 139: 1, 2, 11 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

19 Psalm 139: 1, 2, 11 2 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, of U hebt alles reeds gehoord. Omgeeft mij niet aan elke kant op heel mijn pad uw sterke hand? Mijn kennis is te klein bevonden, ik kan dit alles niet doorgronden.

20 Psalm 139: 1, 2, 11 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

21 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

22 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid ● Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

23 Gezang 139, Gz30: 1, 2, 3 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam! U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel saam. Zingt serafs, englen zingt! Heft machten aan en tronen! Onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen! Gij, driemaal heilig zijt G' o God der legerscharen! Dat aard' en hemel steeds uw grootheid openbaren!

24 Gezang 139, Gz30: 1, 2, 3 2 U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen.

25 Gezang 139, Gz30: 1, 2, 3 3 U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon. Lof uwen eigenen, uw eengeboren Zoon. Lof uwen Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ten Leidsman op de weg naar ’t eeuwig zalig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde, U loov’, wat loven kan, in hemel en op aarde.

26 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

27 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 ● Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

28 Gezang 37: 6, 8 6 Vergeef ons onze schulden, Heer, de overtreding keer op keer, zoals ook wij doen aan elkaar dat elk vergeeft zijn schuldenaar. In Christus Jezus leven wij en in zijn kracht vergeven wij.

29 Gezang 37: 6, 8 8 Want van U is het koninkrijk, de kracht en alle heerlijkheid. Eeuwige, God die ons bevrijdt, U zij de lof in eeuwigheid. Amen ja amen, Gij die hoort doet waar en zeker naar uw woord.

30 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

31 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

32 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending ● Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

33 1 Van God nooit losgekomen ben ik; Hij nam mijn hand en voerde mij in dromen naar het beloofde land. Hoe hemels dit bedrijf: de avond raakt de morgen, Gods hand raakt aan mijn zorgen, waar ik ook maar verblijf. Gezang 169: 1, 2, 5

34 2 Op U kan ik vertrouwen in moeitevolle tijd, ook zonder te aanschouwen, hier in voorlopigheid. Gij keert het leed, ik kan met heel mijn zoekend leven aan U mij overgeven en aan uw reddingsplan. Gezang 169: 1, 2, 5

35 5 Zo wil het God de Vader die ons geschapen heeft en door zijn Zoon genade in overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs van ongeziene dingen. O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs! Gezang 169: 1, 2, 5

36 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 ● Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

37 182 E 4-stemmig

38 Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8 Heenzending Gezang169:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgieds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Nederlands Bijbel Genootschap

39


Download ppt "Toenadering Psalm95:1, 2, 3 Dienst van het woord Filemon1: Gezang160:1, 2 Psalm139:1, 2, 11 Dienst van de dankbaarheid Gezang139:1, 2, 3 Gezang37:6, 8."

Verwante presentaties


Ads door Google