De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Volgende week zullen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diaken vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

5 Agenda 10 decemberBijbelstudieclub Dabar Ond: 1 Korinthe, schets 3 Inl: Henk Bij: Betty Voogt 13 december19 30 Lidwina in concert

6 Deze week zijn jarig: 9 december:Koen van Pijkeren zr P. van de Riet-de Boer 10 december:br Luuk de Graaf 11 december:Denise Pielman Jari Pielman 12 december:Minke Schaaij

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

11 Psalm 139: 1, 2 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

12 Psalm 139: 1, 2 2 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, of U hebt alles reeds gehoord. Omgeeft mij niet aan elke kant op heel mijn pad uw sterke hand? Mijn kennis is te klein bevonden, ik kan dit alles niet doorgronden.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

16 Psalm 94: 4, 5, 6 4 Wordt eindlijk wijs! Wanneer, o dwazen, staakt gij dit redeloze razen? Wat denkt ge toch; zou Hij die 't oor geplant heeft, missen het gehoor? Zou Hij, die 't oog schiep, zelf misschien een blinde zijn, niet kunnen zien?

17 Psalm 94: 4, 5, 6 5 Wie zal toch inzicht u verschaffen; God, die zijn wet gaf, zou niet straffen? God, die de mens zijn wegen leert, zou dulden dat men Hem niet eert? Hij kent het hart, Hij weet hoe klein en ijdel 's mensen plannen zijn.

18 Psalm 94: 4, 5, 6 6 Gezegend is de mens, o HERE, dien Gij kastijdt, dien Gij wilt leren. Bij U is hem het heil gewis, wanneer de onheilsdag daar is. Maar ieder die uw weg veracht valt in de kuil, - hem wordt het nacht.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

21 H.C. Zondag 35 MEER DAN BEELDEN ALLEEN 1. andere religies 2. “boeken der leken” 3. ‘bevroren beleving’

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

23 Psalm 135: 9, 10, 11 9 Beelden, door een mens gemaakt, kunnen nimmer goden zijn: is hun mond soms welbespraakt, is hun horen meer dan schijn? Maakt men ooit een god van goud, die een mensenkind behoudt?

24 Psalm 135: 9, 10, 11 10 Afgodsbeelden, dood en kil, staren in een blind verschiet. Zij zijn onbezield en stil en hun oren horen niet. Wie een beeld maakt tot zijn god, deel met hem hetzelfde lot.

25 Psalm 135: 9, 10, 11 11 Israel, loof God, de HEER. Prijs, Aarons huis, uw God. Huis van Levi, geef Hem eer; U die leeft naar zijn gebod, Looft Hem om zijn majesteit, Prijst de HEER in eeuwigheid.

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

28 Psalm 135: 12 12 Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

32 LvdK 7: 1, 2, 3, 4 1 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

33 LvdK 7: 1, 2, 3, 4 2 Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: wie zal voor mij de wijde oceaan bevaren, wie brengt van de overkant der zee de schat der diepe wijsheid mee, die 's levens raadsel kan verklaren?

34 LvdK 7: 1, 2, 3, 4 3 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet en droomt van bovenaardse streken. Wat gij ook in de sterren leest, alleen de Geest beroert de geest, alleen het woord kan 't hart toespreken.

35 LvdK 7: 1, 2, 3, 4 4 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak voor u ligt de weg ten leven.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

37 Gezang 182E 4-stemmig

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4 Gezang182E:Amen

39 Op zaterdagmiddag 13 december ’14 wordt een sfeervol kerst – benefietconcert georganiseerd, met daarbij een heerlijke High Tea. Van 14.30 – 17.30 uur. In de Emmaüskerk: Jan van der Wegelaan nr. 2. Iedereen is van harte welkom. Er treden verschillende muziek -, en gospel-groepen op, o.a gospelgroep Lichterlaaie, die mooie kerstmuziek spelen en zingen. Bij de thee wordt allerlei gebak geserveerd.. De gehele opbrengst is t.b.v. de bouw van een school voor straatkinderen in Noord-India. Zie: www.house-of-revival.orgwww.house-of-revival.org Toegangsprijzen: € 10,00 pp. Tot 6 jr. €5,00. Per gezin €25,00. (concert incl. High tea). Voorverkoop kaarten: bij De Fakkel, Schootsestraat 69 Eindhoven of te bestellen via highteaconcert@gmail.comhighteaconcert@gmail.com U bent van harte uitgenodigd.

40 Zaterdag 13 december 19.30-20.30 uur An Raskin op bajan met haar accordeonklas Koninklijk conservatorium den Haag Programma op www.lidwinaconcerten.nl

41 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm139:1, 2 Matteüs 13:10 - 17 Psalm94:4, 5, 6 H.C. Zondag35: Psalm135:9, 10, 11 Psalm135:12 LvdK7:1 - 4."

Verwante presentaties


Ads door Google