De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeemanalyse II Een theoretisch overzicht Wat is informatiesysteemontwikkeling? Waarom systeemontwikkelings-methoden? Systeemontwikkeling en projectmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeemanalyse II Een theoretisch overzicht Wat is informatiesysteemontwikkeling? Waarom systeemontwikkelings-methoden? Systeemontwikkeling en projectmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 Systeemanalyse II Een theoretisch overzicht Wat is informatiesysteemontwikkeling? Waarom systeemontwikkelings-methoden? Systeemontwikkeling en projectmanagement Een methode voor strategische informatiesysteemplanning

2 Informatiesysteem I.S. Gegevens Informatiesysteem Informatie Mensen Middelen Procedures Gegevens- verzamelingen (Computer- toepassing)

3 Informatiesysteem Efficiënt Effectief

4 Informatiesysteem Doel Effectief Efficiënt Onderhoudbaar Gebruiksvriendelijk (intuïtief in het gebruik) Robuust / fool proof

5 Levenscyclus van een IS

6 Problemen tijdens systeemontwikkeling Planning IS voldoet niet aan de verwachtingen Te snel een te groot project Kleine projecten ‘vlug vlug’ Communicatie en overdracht van kennis Slechte afspraken in verband met verantwoordelijkheden Oplossing: gebruik een methode

7 Bijdrage van methoden aan IS- projecten Professionalisering Opsplitsing van project (in fasen / fasering) Opsplitsing van systemen (in subsystemen) Uniforme aanpak (overdraagbare kennis) Documentatie

8 Termen Methodiek Methode Techniek Methodologie

9 Evolutie in methoden Volgt de evolutie in de ICT toepassingen Speed up calculations Speed up routine DP Speed up communications Speed up thinking Datamining – CRM – ERP – e-commerce – A.I.

10 IS-ontwikkeling en Projectmanagement Fase 1Fase 2Fase 3… Fase-overgang Fase-afsluitende Documenten «Deliverables»

11 Het faseringsprincipe

12 Stringente fase indeling Typisch watervalmodel Relativering: –Vervaging opdeling –CASE-tools –Spiraalproces van Boehm: iteratief en incrementeel –R.A.D. (testen – inzetten – implementeren) –Agile Programming / Extreme Programming

13 Plan van Aanpak Inhoudstafel PVA Achtergrond en doelstelling –Achtergrond / context –Doelstelling / opdrachtverklaring –Deliverables –Projectafbakening (scope) –Uitgangspunten / succesvoorwaarden –Projectrisico’s

14 Projectbeheersing –Versnellers –Afhandeling knelpunten –Rapportage / Documentatie –Kwaliteitsbewaking –Wijzigingsprocedure (request for change) Planning Plan van Aanpak

15 PvA: organisatie en rollen Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Projectteamleden (Gebruikers,Analist- ontwerpers, Analist-programmeurs) Eventueel: Reviewer Methodologisch begeleider

16 PvA: projectbeheersing Beheersing van –Tijd –Geld –Organisatie –Documentatie Beheersing door (technieken) –Planning –Versnellers –Knelpunten –Rapportage –Kwaliteit –Change request procedure

17 Versnellers –Groepssessies –Prototyping –Timeboxing –Iteratieve ontwikkeling –Partitioning –Skilled Teams –Tools

18 Gebruik projectmanagement- methoden

19 Het ODW-model

20 Strategische Informatieplanning

21 Wat is strategische informatieplanning? Informatie = activum Productiemiddel = doelstelling, planning Architectuur = grote lijnen Prioriteiten = optimaal inzetten schaarse middelen

22 Strategische informatieplanning Systemen moeten aansluiten bij: –KSF –Visie op toekomstige bedrijfsvoering –Bestaande systemen

23 Wie bepaalt de strategische informatieplanning? Management

24 Resultaat 1.IS architectuurplan 2.projectenplan 3.plan voor hulpmiddelen 4.plan technische infrastructuur 5.middelenplan 6.sociale plan 7.organisatieplan strategische planning  systeemanalyse

25 ISP BSP IE JMA/IE IST SOLL

26 methode: ISP 0.BSP – bedrijfsstrategieplanning 1. ISP - Informatiestrategieplanning 1.IST – analyse 2.informatiebehoeften 3.SOLL – architecturen informatie informatiesysteem organisatie technische 4.strategisch IS-plan architectuur

27 Samenhang tussen bedrijfsstrategie en informatiestrategie Strategische bedrijfsplanning OndernemingsdoelenEffectief inzetten van: Informatie | Geld | Personeel | VA Strategische informatieplanning Informatiedoelen Kwaliteitseisen toekomstige informatievoorziening Architectuur van de informatiedoelen Functies en entiteiten | Systeemarchitectuur | Organisatiestructuur | Technisch netwerk

28 ISP – samenhang architecturen

29 Definiëren Informatiesysteemarchitectuur opstellen functie/entiteitenmatrix diagonaliseren Clusteren (blz. 32) inkaderen onafhankelijke subsystemen

30 Haalbaarheidsonderzoek technisch operationeel economisch

31 Technische en operationele haalbaarheid Technisch –Capaciteiten aanwezig? –Hardware/software? –Interfaces Operationeel –Gebruik? Gebruikers? –Weerstand tegen verandering?

32 Economische evaluatie Netto-inkomsten = financiële evaluatie Kwantificeerbare inkomsten en uitgaven Wat met niet-kwantificeerbare voordelen of alternatieve kosten? Economische levensduur = tijdseffect inkomsten/uitgaven Evaluatiemethoden Payback periode Average rate of return (Gemiddeld terugverdienpercentage) Net present value (Netto Contante Waarde) Internal rate of return (Terugverdienpercentage)

33 Financiële evaluatie Systeem ASysteem B Jaar 0 (nu)- 10.000 Jaar 1+ 5.000+ 1.000 Jaar 2+ 4.000+ 2.000 Jaar 3+ 3.000 Jaar 4+ 1.000+ 4.000 Jaar 5+ 0+ 5.000 Jaar 6+ 0+ 6.000

34 Financiële evaluatie (1) Economische levensduur –Systeem A: 4 jaar –Systeem B: 6 jaar Terugverdienperiode –Systeem A: 2,33 jaar / B: 4 jaar Objectieve vergelijking? Wat doen we met systeem A na 4 jaar?

35 Financiële evaluatie (2) Gemiddeld terugverdienpercentage –Systeem A: 13.000 – 10.000 = 3.000/4 = 750 / 10.000 = 7,5% per jaar –Systeem B: 21.000 – 10.000 = 11.000/6 = 18,33% per jaar Objectief? Tijddimensie (= ontwaarding van geld) wordt niet verrekend.

36 Financiële evaluatie (3) Netto contante waarde –Toekomstige ontvangsten/uitgaven worden teruggerekend naar tijdstip 0 aan een bepaald rentepercentage (vb. 5%) NHW = TW / (1+ rente) t waarbij TW toekomstige waarde betekent en t het aantal jaren is in de toekomst waarop de ontvangst/uitgave plaats zal vinden. Berekening kan via Spreadsheet

37 Financiële evaluatie (4) IRR –Berekent de interne rendabiliteit van een serie cashflows –The IRR is het rentepercentage waarbij de NCW van de jaarlijkse cashflows gelijk is aan nul. –N.B. IRR is enkel geschikt wanneer de grootste investering in het begin gebeurt.

38 Financiële evaluatie - oefening Jaar0123456 Bank-100050 1050 Machine-1000200

39 Machine NCW-analyse Year ª0123456Total M-$1000$200$200$200$200$200$200 1.05ª1.00001.05001.10251.15761.21551.27631.3401 NPV-$1000$190.48$181.41$172.77$164.54$156.71$149.24$15.14

40 Bank NCW-analyse Year ª0123456Total M-$1000$50$50$50$50$50$1050 1.05ª1.00001.05001.10251.15761.21551.27631.3401 NPV-$1000$47.62$45.35$43.19$41.14$39.18$783.53$0.00


Download ppt "Systeemanalyse II Een theoretisch overzicht Wat is informatiesysteemontwikkeling? Waarom systeemontwikkelings-methoden? Systeemontwikkeling en projectmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google