De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeemanalyse II Een theoretisch overzicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeemanalyse II Een theoretisch overzicht"— Transcript van de presentatie:

1 Systeemanalyse II Een theoretisch overzicht
Wat is informatiesysteemontwikkeling? Waarom systeemontwikkelings-methoden? Systeemontwikkeling en projectmanagement Een methode voor strategische informatiesysteemplanning

2 Informatiesysteem I.S. Gegevens Mensen Middelen Procedures Gegevens-
verzamelingen (Computer- toepassing) Informatiesysteem Informatie

3 Informatiesysteem Efficiënt Effectief

4 Informatiesysteem Doel
Effectief Efficiënt Onderhoudbaar Gebruiksvriendelijk (intuïtief in het gebruik) Robuust / fool proof

5 Levenscyclus van een IS
Na uitleg deze slide -> Relatieve kost van foutencorrectie doorheen de levenscyclus: Geen slide maar op het bord de verschillende waardes uittekenen zodat je een exponentiële curve krijgt : X-as : de verschillende fasen Y-as : aantal dagen in sprongen van 10

6 Problemen tijdens systeemontwikkeling
Planning IS voldoet niet aan de verwachtingen Te snel een te groot project Kleine projecten ‘vlug vlug’ Communicatie en overdracht van kennis Slechte afspraken in verband met verantwoordelijkheden Oplossing: gebruik een methode Planning :Vb. Euro aanpassingen met deadline bankcommissie (controle-orgaan van de banken) 1/9/2002: veel banken waren te laat!!! IS voldoet niet : Vb. Slide van de ‘Schommel in de boom’ Te snel een te groot project : vb slide over ‘Resultaten van IT investeringen’ Kleine projecte te snel : vb. Access-projecten. In de eindevaluatie van vorige jaren staat vaak vermeld dat men te snel is beginnen programmeren zonder eerst te analyseren wat veel extra werk en extra tijd kostte Communicatie en overdracht van kennis : vb van de ‘Schommel in de boom’ maar ook refereren naar Extreme Programming

7 Bijdrage van methoden aan IS-projecten
Professionalisering Opsplitsing van project (in fasen / fasering) Opsplitsing van systemen (in subsystemen) Uniforme aanpak (overdraagbare kennis) Documentatie

8 Termen Methodiek Methode Techniek Methodologie

9 Evolutie in methoden Volgt de evolutie in de ICT toepassingen
Speed up calculations Speed up routine DP Speed up communications Speed up thinking Datamining – CRM – ERP – e-commerce – A.I. Hierna komen de Word slides om een aantal methoden en vooral het verschil tussen hen te illustreren Uitleg afkortingen: IE: Information Engineering: Grondlegger James Martin met commerciële achtergrond. ISP: Information Systems Planning SDM: System Development Method (van Nederlandse oorsprong in opdracht van bedrijven en uitgewerkt door de Cap Gemini Sogetti – CGS-groep, nu gefusioneerd met E&Y Consulting) ISAC: Information System work and Analysis of Change (in Zweden ontwikkeld samenwerking Universiteit en Bedrijfswereld) DSDM:???

10 IS-ontwikkeling en Projectmanagement
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase-overgang Fase-afsluitende Documenten «Deliverables»

11 Het faseringsprincipe

12 Stringente fase indeling
Typisch watervalmodel Relativering: Vervaging opdeling CASE-tools Spiraalproces van Boehm: iteratief en incrementeel R.A.D. (testen – inzetten – implementeren) Agile Programming / Extreme Programming

13 Plan van Aanpak Inhoudstafel PVA Achtergrond en doelstelling
Achtergrond / context Doelstelling / opdrachtverklaring Deliverables Projectafbakening (scope) Uitgangspunten / succesvoorwaarden Projectrisico’s Uitgangspunten : Verwijzen naar de bijlagen en als « oefening » de verschillende uitgangspunten door de studenten laten onderverdelen in punten die te maken hebben met (voornamelijk) : TMS : Top management Support EUI : End User Involvement Teamleden Ontwikkelingsomgeving (Het te ontwikkelen) Systeem

14 Plan van Aanpak Projectbeheersing Planning Versnellers
Afhandeling knelpunten Rapportage / Documentatie Kwaliteitsbewaking Wijzigingsprocedure (request for change) Planning

15 PvA: organisatie en rollen
Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Projectteamleden (Gebruikers,Analist-ontwerpers, Analist-programmeurs) Eventueel: Reviewer Methodologisch begeleider

16 PvA: projectbeheersing
Beheersing van Tijd Geld Organisatie Documentatie Beheersing door (technieken) Planning Versnellers Knelpunten Rapportage Kwaliteit Change request procedure

17 Versnellers Groepssessies Prototyping Timeboxing
Iteratieve ontwikkeling Partitioning Skilled Teams Tools

18 Gebruik projectmanagement-methoden

19 Gebruik projectmanagement-methoden
Het ODW-model

20 Strategische Informatieplanning

21 Wat is strategische informatieplanning?
Informatie = activum Productiemiddel = doelstelling, planning Architectuur = grote lijnen Prioriteiten = optimaal inzetten schaarse middelen

22 Strategische informatieplanning
Systemen moeten aansluiten bij: KSF Visie op toekomstige bedrijfsvoering Bestaande systemen

23 Wie bepaalt de strategische informatieplanning?
Management

24 Resultaat strategische planning  systeemanalyse IS architectuurplan
projectenplan plan voor hulpmiddelen plan technische infrastructuur middelenplan sociale plan organisatieplan strategische planning  systeemanalyse

25 IE JMA/IE BSP ISP IST SOLL

26 methode: ISP 0. BSP – bedrijfsstrategieplanning
1. ISP - Informatiestrategieplanning IST – analyse informatiebehoeften SOLL – architecturen informatie informatiesysteem organisatie technische strategisch IS-plan architectuur

27 Samenhang tussen bedrijfsstrategie en informatiestrategie
Strategische bedrijfsplanning Ondernemingsdoelen Effectief inzetten van: Informatie | Geld | Personeel | VA Strategische informatieplanning Informatiedoelen Kwaliteitseisen toekomstige informatievoorziening Architectuur van de informatiedoelen Functies en entiteiten | Systeemarchitectuur | Organisatiestructuur | Technisch netwerk

28 ISP – samenhang architecturen

29 Definiëren Informatiesysteemarchitectuur
opstellen functie/entiteitenmatrix diagonaliseren Clusteren (blz. 32) inkaderen onafhankelijke subsystemen

30 Haalbaarheidsonderzoek
technisch operationeel economisch

31 Technische en operationele haalbaarheid
Capaciteiten aanwezig? Hardware/software? Interfaces Operationeel Gebruik? Gebruikers? Weerstand tegen verandering?

32 Economische evaluatie
Netto-inkomsten = financiële evaluatie Kwantificeerbare inkomsten en uitgaven Wat met niet-kwantificeerbare voordelen of alternatieve kosten? Economische levensduur = tijdseffect inkomsten/uitgaven Evaluatiemethoden Payback periode Average rate of return (Gemiddeld terugverdienpercentage) Net present value (Netto Contante Waarde) Internal rate of return (Terugverdienpercentage)

33 Financiële evaluatie Systeem A Systeem B Jaar 0 (nu) - 10.000 -10.000
Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 + 0 Jaar 6

34 Financiële evaluatie (1)
Economische levensduur Systeem A: 4 jaar Systeem B: 6 jaar Terugverdienperiode Systeem A: 2,33 jaar / B: 4 jaar Objectieve vergelijking? Wat doen we met systeem A na 4 jaar?

35 Financiële evaluatie (2)
Gemiddeld terugverdienpercentage Systeem A: – = 3.000/4 = 750 / = 7,5% per jaar Systeem B: – = /6 = 18,33% per jaar Objectief? Tijddimensie (= ontwaarding van geld) wordt niet verrekend.

36 Financiële evaluatie (3)
Netto contante waarde Toekomstige ontvangsten/uitgaven worden teruggerekend naar tijdstip 0 aan een bepaald rentepercentage (vb. 5%) NHW = TW / (1+ rente)t waarbij TW toekomstige waarde betekent en t het aantal jaren is in de toekomst waarop de ontvangst/uitgave plaats zal vinden. Berekening kan via Spreadsheet

37 Financiële evaluatie (4)
IRR Berekent de interne rendabiliteit van een serie cashflows The IRR is het rentepercentage waarbij de NCW van de jaarlijkse cashflows gelijk is aan nul. N.B. IRR is enkel geschikt wanneer de grootste investering in het begin gebeurt.

38 Financiële evaluatie - oefening
Jaar 1 2 3 4 5 6 Bank -1000 50 1050 Machine 200

39 Machine NCW-analyse Year ª 0 1 2 3 4 5 6 Total
1.05ª NPV -$1000 $ $ $ $ $ $ $15.14

40 Bank NCW-analyse Year ª 0 1 2 3 4 5 6 Total
M -$1000 $50 $50 $50 $50 $50 $1050 1.05ª NPV -$1000 $47.62 $45.35 $43.19 $41.14 $39.18 $ $0.00


Download ppt "Systeemanalyse II Een theoretisch overzicht"

Verwante presentaties


Ads door Google