De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van aanpak Ondersteuning Leerbedrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van aanpak Ondersteuning Leerbedrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Plan van aanpak Ondersteuning Leerbedrijven
Programmamanager Joop Eijkelenboom

2 Bedrijfsleven en (beroeps)onderwijs
Bedrijfsleven co-producent MBO Rol bedrijfsleven groter Rol bedrijfsleven diverser Meer bedrijven doen mee

3 Knelpunten leerbedrijven
Communicatie over doel en inhoud van competentiegericht beroepsonderwijs Voorbereiding deelnemers op stage-/werkplek en begeleiding van deelnemers naar en op stage-/werkplek Overleg over inhoud en vormgeving van de beroepspraktijkvorming Verschillen in instrumenten en methode tussen scholen Professionalisering praktijkopleider voor rol in het competentiegericht beroepsonderwijs Theoretische examinering en te weinig betrokkenheid van het bedrijfsleven

4 Voorbereiding op BPV Presentatie Sollicitatievaardigheden
Oriëntatie op stagebedrijf Leervragen Taal- en rekenvaardigheid Basale beroepskennis en –vaardigheden Film

5 Veranderingen voor praktijkopleider
Werkplek wordt meer leerplek Werkopdracht koppelen aan leerdoelen Meer aandacht voor houdingsaspecten Meer coachen, motiveren en inspireren Samen met deelnemer reflecteren Beoordelen beroepsontwikkeling Meer communicatie en afstemming met de school

6 Veranderstrategie Gezamenlijke focus op modernisering beroepsonderwijs voor kenniscentra, bedrijven en onderwijs Accent op sectorale sociale plannen met sectorale sociale partners en onderwijs Samen met bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra best-practises ontwikkelen en uitdragen

7 Ondersteuning Leerbedrijven (plan van aanpak kenniscentra)
Duidelijke communicatie over competentiegericht beroepsonderwijs Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming (transparantie) Betere matching deelnemer en bedrijf: Stagemarkt.nl Proportionele ondersteuning van leerbedrijven (basis servicepakket) Professionalisering praktijkopleiders Het organiseren van samenwerking Herkenbare examenprofielen

8 Signalen richting onderwijs
Betere aansluiting onderwijs op de beroepspraktijk (meer inbreng van bedrijven) Duidelijkheid over doel en inhoud beroepspraktijkvorming Afspraken opnemen in BPV-overeenkomsten Meer praktijkgerichte voorbereiding op stage Betere begeleiding naar en tijdens de stage Meer eenduidige vormgeving van onderwijs Meer docentenstages en gastlessen bedrijven


Download ppt "Plan van aanpak Ondersteuning Leerbedrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google