De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fernando Pereira 25/06/2014 Aalst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fernando Pereira 25/06/2014 Aalst"— Transcript van de presentatie:

1 Fernando Pereira 25/06/2014 Aalst
13_098 ORBP Dender Toelichting van de resultaten Fernando Pereira 25/06/2014 Aalst

2 Inhoud Her- definiëren van het probleem Doelstelling van de studie Definities Bestudeerde maatregelen Toelichting van de resultaten Conclusies Bedenkingen WL

3 Paradox mens-economie-natuur
1. Her- definiëren van het probleem Overstromingsproblematiek Denderbekken Natuurlijk proces Getij gebonden Reageert snel (neerslag) Multifunctionele karakter Beperkte afvoercapaciteit Dender Paradox mens-economie-natuur Overstromingsvallei dicht bevolkt Verandering omgeving Klimaatsverandering Uitbreiden menselijk activiteit Overstromingen zijn een natuurlijke proces, men kan de oorzaak of de effecten beheersen

4 2. Doelstelling van de studie
Uitvoeren van een Multi Criteria Analyses voor het opstellen van een OverstromingsRisicobeheerPlan voor de Denderbekken, onder de goedgekeurde benadering van MeerLaagseWaterVeiligheid (EU, VL) MCA ; OBRP ; MLWV ???

5 3.Definities ORBP Doel: ORBP
Uitvoeren van een Multi Criteria Analyses voor het opstellen van een OverstromingsRisicobeheerPlan voor de Denderbekken, onder de goedgekeurde benadering van MeerLaagseWaterVeiligheid (EU, VL) ORBP EU Richtlijn: Lidstaten moeten plan opstellen ter vermindering van de gevolgen van overstromingen (ORBP) Overstromingsrisico benadering: risico = kans * gevolg(schade)

6 3.Definities MLWV Doel: ORBP  MLWV:
Uitvoeren van een Multi Criteria Analyses voor het opstellen van een OverstromingsRisicobeheerPlan voor de Denderbekken, onder de goedgekeurde benadering van MeerLaagseWaterVeiligheid (EU, VL) ORBP  MLWV: Protectie= infrastructurele maatregelen Dijken, wachtbekkens, verbreden van waterlopen Drietrapstrategie: Vasthouden, Bergen , Doorvoeren Ruimte voor de rivier, adaptieve maatregelen Paraatheid= anticiperen Voorspellingen, …. Preventie = schade voorkomen Waterbewust (ver-)bouwen, ruilverkaveling, ruimtelijke ordening Combinatie van de drie = MLWV

7 MCA= multi criteria analyses
3.Definities MCA Doel: Uitvoeren van een Multi Criteria Analyses voor het opstellen van een OverstromingsRisicobeheerPlan voor de Denderbekken, onder de goedgekeurde benadering van MeerLaagseWaterVeiligheid (EU, VL) ORBP  MLWV  MCA= multi criteria analyses Overstromingsrisico benadering Economische baten: NAW (€) Sociale baten: risk= getroffen mensen

8 4. Bestudeerde maatregelen
Waterkering Verbreding zonder afgraving Verbreding met afgraving Verbreding met afgraving zonder dijk Lokale bescherming Bouwstop met planologische ruil Waterbestendig (ver)bouwen Verbreding;verdieping;keermuren;lokale indijken

9 4. Bestudeerde maatregelen
Zones: Nr Zone Cum. Afstand opwaarts [m] Verbreding Gem. breedte [m] Hoogte keer muur (T100) [m] afwaarts [m] 1 Monding 44 200 47 429 RO 40 - 2 Afwaarts Aalst 39 613 44 200 19 3 Aalst 35 028 1.3 4 Opwaarts Aalst 33 888 17 5 Erembodegem 33 248 0.4 6 Opwaarts Erembodegem 30 114 33 248 LO 15 7 Denderleeuw 28 440 0.5 8 Denderleeuw - Liedekerke 27 349 16 9 Liedekerke 26 863 10 Okegem - Liedekerke 25 056 11 Ninove 19 245 1.4 12 Opwaarts Ninove 11 354 13 Opwaarts Idegem 6 605 14 Geraardsbergen 3 103 0.9 Opwaarts Geraardsbergen 1 616

10 4. Bestudeerde maatregelen
Maximaal Protectieve maatregelen Werken tot zone 15 Verbreding 10 m Afgraving (4 m) Verdieping in stedelijke gebieden (2m) Keermuren in stedelijke gebieden 1m hoog Protectieve maatregelen Werken tot zone 15 Verbreding 10 m Afgraving (2m/zonder) Keermuren in stedelijke gebieden 1m hoog

11 5.Toelichting van de matrix van resultaten

12 5.Toelichting van de resultaten
Protectieve maatregelen 10m zone15_keermuren_10_2 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p. zone15_keermuren_10_0 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p. zone15_verdiep_keer_10_4 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p.

13 5.Toelichting van de resultaten
Protectieve maatregelen:zone15_keer_breed10/0 PT-PP: voorspelling operationeel zone15_keermuren_10_0 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p.

14 5.Toelichting van de resultaten
Protectieve maatregelen:zone15_keer_breed10/0 PT-PP: voorspelling operationeel PT-PP-PV : PV= ????? * *Preventie = bepalen contour voor : bouwstop met planologische ruil resiliënte aanpassingen

15 5.Toelichting van de resultaten
Protectieve maatregelen:zone15_keer_breed10/0 PT-PP: voorspelling operationeel PT-PP-PV : PV= Rs: T10+ Bs T100 * *Preventie = bepalen contour voor : bouwstop met planologische ruil resiliënte aanpassingen zone15_keermuren_10_0 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p.

16    6. Conclusies Protectie: Paraatheid: Preventie: PT-PP-PV = MLWV
Protectie werken langs de Dender vanaf Geraardsbergen Verbreding 10 m Keermuren – verdieping in de stedelijke gebieden Lokale bescherming Paraatheid: Voorspelling system …. Preventie: Bouwstop met planologische ruil: T100 Resiliënte aanpassingen: T10 PT-PP-PV = MLWV

17 6. Conclusies zone15_verdiep_keer_10_4 Risico reductie: 84 %
Kost: € Naw: € B Mensen: p. zone15_keermuren_10_2 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p. zone15_keermuren_10_0 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p. zone15_keermuren_10_0 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p. zone15_keermuren_10_0 Risico reductie: % Kost: € Naw: € B Mensen: p.

18 Bedankt voor uw aandacht
Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 2140 Antwerpen

19 Extra info:

20 Extra info:


Download ppt "Fernando Pereira 25/06/2014 Aalst"

Verwante presentaties


Ads door Google