De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse minister.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse minister."— Transcript van de presentatie:

1 De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

2 Principes gebaseerd op aanbevelingen Commissies Berx en Sauwens

3 1. Meer aandacht voor een voortraject met tussentijdse besluitvorming 2. Belang van teamwerking en de rol van een projectleider 3. Ambtenaren in de rol van oplossingsgerichte begeleiders 4. Integratie en samenvallen van noodzakelijke processtappen 5. Meer maatwerk 6. Communicatie en draagvlakopbouw 7. Participatie en overleg 8. Proceswinsten:  zowel publieke als private investeringen  op alle bestuurlijke niveaus 9. Het proces:  sneller  beter

4

5  Luik 1 : verbetervoorstellen toepasbaar binnen alle processen.  Luik 2 : specifieke verbeterprocessen voor investeringsprojecten die een bestemmingswijziging behoeven.

6  Procedures maximaal op elkaar afstemmen en integreren Vb actie: Integratie van project-MER/OVR (omgevingsveiligheidsrapport) in vergunningenproces  Vrijstellen en vereenvoudigen van procedures Vb actie: Besluit Kleine wijzigingen van algemeen belang evalueren en bijsturen Machtigingen maximaal in de stedenbouwkundige vergunning integreren

7  B etrokken actoren moeten samenwerken Vb actie: Instrument projectvergadering promoten  Good practices & kennisopbouw Vb actie: handleiding inzake project-Mer actualisatie richtlijnenboeken

8  Projectgedreven proces = proces waarbij de realisatie van een project centraal staat  Verbetervoorstellen zowel voor private als publieke projecten  Huidig aanpak :  plan-Mer → RUP → project-Mer → meerdere vergunningen  Nieuwe aanpak: SNELLER + KWALITATIEVER:  geïntegreerde aanpak met 5 processtappen en 3 beslismomenten

9 1. Startbeslissing: beleidsintentie om een project te realiseren – doel + te nemen stappen vastleggen 2. Voortraject = participatief traject : ▪ noodzakelijke onderzoeken geïntegreerd + afstemming ▪ Trechtering van de alternatieven ▪ Einde: publieke consultatieronde (! inspraak burger) 3. Voorkeursbesluit = klikmoment = ‘point of no return’= definitieve keuze alternatief 4. Uitwerking = formeel traject ▪ + 1 publieke consultatieronde (! Inspraak burger) 5. Projectbesluit = definitieve vaststelling RUP +vergunningen + machtigingen

10 Schematische voorstelling

11 Schematische voorstelling met toepassing besluit kleine wijziging van algemeen belang

12 De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur


Download ppt "De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse minister."

Verwante presentaties


Ads door Google