De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. G. Zomer te Waardhuizen Thema: De zwakste Schakel

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. G. Zomer te Waardhuizen 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 15 maart 1930 Best Life 18 maart Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe, schets 7 Inl: Marijke Plaats: kerk 22 maart 930 kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 15 maart: Silke van Dijken zr Heleen Sytsma-van Loo 17 maart: zr Astrid van Harten-van Pijkeren br Jouk Visscher er ligt een kaart klaar achterin de kerk 18 maart: Nicky Huizinga zr Everlien Spakman-van Leusen 19 maart: br Johan Koelewijn zr Doritha Schaaij-Kamps 20 maart: zr Margreet Nelemans br Theo Treurniet zr Annet Verschelling-Boeije

6 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

10 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
LvdK 460: 1 - 4 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

11 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe,
LvdK 460: 1 - 4 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

12 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
LvdK 460: 1 - 4 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

13 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld.
LvdK 460: 1 - 4 4 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt.

14 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

15 1

16 2

17 3

18 4

19 5

20 6

21 7

22 8

23 9

24 10

25 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

26 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Gezang 23 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht,

27 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

28 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

29 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

30 Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste Koning
Psalm 91: 1, 5 1 Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste Koning een schuilplaats waar hij overnacht, beschaduwd door Gods woning. Ik noem de HEER, op wie ik bouw, mijn toevlucht en mijn sterkte, mijn God, op wie ik vast vertrouw, Hij die mijn heil bewerkte.

31 God hebt u tot uw burcht gesteld, de allerhoogste Koning.
Psalm 91: 1, 5 5 God hebt u tot uw burcht gesteld, de allerhoogste Koning. Geen onheil treft u, geen geweld dringt binnen in uw woning. Want God beveelt zijn englenwacht te waken op uw wegen. Zij vergezelt u dag en nacht en houdt het onheil tegen.

32 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

33 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

34 Laat de kinderen tot Mij komen,
Gezang 45, NG 26: 1, 2 1 Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kinderen. Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren Want de poorten van Mijn rijk staan voor kind'ren open, laat ze allen, groot en klein bij Mij binnenlopen.

35 Laat de mensen tot Mij komen
Gezang 45, NG 26: 1, 2 2 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen, want de poorten van Mijn rijk, gaan voor hen ook open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

36 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

37 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

38 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
LvdK 252: 1, 2 1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

39 en zijn lankmoedigheid.
LvdK 252: 1, 2 2 geloof om veel te geven, te geven honderd in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

40 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

41 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

42 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

43 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

44 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

45 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

46 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

47 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

48 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

49 LvdK 293: 1, 2, 3, 4 1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

50 LvdK 293: 1, 2 , 3, 4 2 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

51 LvdK 293: 1, 2 , 3, 4 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

52 LvdK 293: 1, 2 , 3, 4 4 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

53 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

54 Gezang 182C

55 Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen
LvdK 460: Gezang 23: 1 Korinthe 12: Psalm 91: Gezang 45: 1 Korinthe 12: 22 LvdK 252: Opwekking 717: LvdK 293: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

56 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk

57

58

59 Highway 2 Heaven Najoth 2015 Jeugd van 12 tot 17 jaar
maandag 27 april tm vrijdag 1 mei Kampeerboerderij w’tjewel in Eersel Verkeerde afslag genomen op Highway 2 Heaven? Volg JEZUS om terug te gaan! Gods Koninkrijk Zonde(n)

60 De organisatie gaat uit van een aantal GKV gemeentes uit de regio
Highway 2 Heaven Najoth 2015 Al vele jaren wordt er een christelijk kamp georganiseerd voor jongeren in Zuid Nederland De organisatie gaat uit van een aantal GKV gemeentes uit de regio Dit jaar zal dat ook weer het geval zijn van maandag 27 april tm vrijdag 1 mei

61 Het kampthema van dit jaar is ‘Highway 2 Heaven’
Highway 2 Heaven Najoth 2015 Het kampthema van dit jaar is ‘Highway 2 Heaven’ We zullen daarom serieus nadenken over vragen als ´Als jij in de hemel zou willen komen, welke invloed heeft dat op jouw keuzes?’ Maarrr…

62 Highway 2 Heaven Najoth 2015 …we hebben uiteraard ook veel lol met elkaar tijdens deze mooie week! Dus meld je snel aan via de website


Download ppt "Liturgie ds. G. Zomer uit Waardhuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google