De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HR practices and workforce prospects Claes (2008). Zeitschrift für Personalpsychologie, 7(4), 170- 177.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HR practices and workforce prospects Claes (2008). Zeitschrift für Personalpsychologie, 7(4), 170- 177."— Transcript van de presentatie:

1 HR practices and workforce prospects Claes (2008). Zeitschrift für Personalpsychologie, 7(4), 170- 177

2 Inleiding (1) HRPs beïnvloeden org. performance: theoretische en empirische evidentie Onderzoek “HRPs - org.performance” blijft relevant vanwege kritieken: –(1) Enkel economische org. preformance –(2) Meestal Angelsaksische landen of 1 land –(3) Geen causaliteit –(4) Geen multi-level

3 Inleiding (2) Huidige studie komt tegemoet aan kritieken (1) en (2); niet aan (3) en (4) vanwege beperkingen beschikbare data (1) Uitzonderlijke indicator van org.performance, namelijk HR managers anticipatie van workforce prospects (2) vergelijking over 6 EU landen; nationale contexten als post-hoc verklaringen

4 Workforce prospects Workforce reduction kadert in community/welfare dimensie van corporate social responsibility (CSR) Gevolgen van workforce reduction zijn meestal (alhoewel niet altijd) negatief HRPs kunnen negatieve gevolgen van workforce reductie voorkomen/beperken Internationale initiatieven (o.a. EU) ter bevordering van CSR: huidige studie is tijdig.

5 Objectieven Exploratieve onderzoeksvragen: –Welke HRPs bij reduction vs. expansion? –Relatie organisatiekenmerken met reduction vs. expansion? –Percepties HR managers versus werknemers? “extreme groups approach”: –Maximaliseert contrast –Zwakke verschillen komen naar boven –Variëteit research gebruikt deze approach

6 Methode Respondenten & Procedure 2 internationale datasets van PSYCONES (HR managers & employees) Dataverzameling in 2004 HR managers: interview en vragenlijst over org. kenmerken, HRPs, anticipatie van workforce prospects (N=86) Werknemers: survey (paper&pencil) over HRPs (N=1830)

7 Methode Instrumenten & Analyse Org. kenmerken: sector, eigenaar, grootte, manpower fluctuaties verleden HRPs: 8 items met 0 (neen) of 1 (ja) (Table 2); uit vroegere research; growth/high-performance, high-commitment, innovative HRPs “Over the next 3 years, do you expect the workforce of this organisation to …grow / stay the same / get smaller”; 30, 84 (niet bestudeerd), 56 Exploratie; %; chi-kwadraat toetsen

8 Resultaten Relatie nationale context en workforce reduction vs. expansion: bespreek Table 1 Relatie org. kenmerken en workforce reduction vs. expansion: bespreek Table 1 HR managers over HRPs en workforce reduction vs. expansion: haal 4 bevindingen uit Table 2 Werknemers over HRPs en workforce reduction vs. expansion: haal 6 bevindingen uit Table 2

9

10

11 Discussie Polycontextuele verklaringen voor landen waar HR managers workforce expansion anticiperen (zie Figure 1 met GLOBE data) Relatie tussen workforce prospects en grootte en vroegere manpower fluctuaties is logisch Bron beïnvloedt relaties HRPs – workforce prospects (HR managers gelijkheid; werknemers verschillen)

12 Implicaties voor praktijk (1) Managers (en vooral HR managers) moeten geïnformeerd zijn over en rekening houden met nationale contexten bij plannen, begeleiden, afvloeien, retentie van personeel Follow-up van relaties HRPs - workforce prospects is essentieel; bv. via event history analysis, action research

13 Implicaties voor praktijk (2) Potentiële negatieve effecten reduction en expansion  HR managers passen dezelfde HRPs toe in beide situaties Werknemers percipiëren andere HRPs bij: –Reduction: equal opportunities (fairness); performance-related pay (stimuleren prestatie) –Expansion: interesting/varied job (high-commitment HRP); training & development en formal performance appraisal (growth-performance HRPs)  aantrekken en retentie van competente werknemers

14 Implicaties voor research Longitudinale en multi-level studies nodig Mediators relatie HRPs - workforce prospects nodig (nu enkel directe relatie) Multiple bronnen standpunt organisatie over HRPs nodig (nu 1 HR manager) Echter: huidige studie had 3 pluspunten: –Vrij innovatieve afhankelijke variabele –Belang van nationale contexten aangeboord –HRPs vanuit 2 partijen (HR managers & wns)


Download ppt "HR practices and workforce prospects Claes (2008). Zeitschrift für Personalpsychologie, 7(4), 170- 177."

Verwante presentaties


Ads door Google