De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemodule stage-coördinatoren Najaar 2004 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemodule stage-coördinatoren Najaar 2004 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemodule stage-coördinatoren Najaar 2004 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven

2 programma DEEL 1: Situering Convenant ***Basisarts*** Stagejaar in de opleiding tot arts *** Leren tijdens stage: een gedeelde verantwoordelijkheid *** De rol van de stagecoördinator *** Een kader voor begeleidingsgesprekken

3 Doel convenant Doel convenant Zelfgestuurd ervaringsleren tijdens de stage bevorderen Stageplaats is volwaardige leeromgeving Stageplaats is volwaardige leeromgeving Stageleider = coach van leerproces Stageleider = coach van leerproces Evaluatie van leerproces = transparant Evaluatie van leerproces = transparant Stageplaats = opleidingscultuur Stageplaats = opleidingscultuur Stagiair = opleidingsattitude Stagiair = opleidingsattitude

4 Werkwijze  2002-2003: Verkennende fase Pilootproject Tienen/Bonheiden Pilootproject Tienen/Bonheiden Maandelijkse gesprekken stageleiders Tweewekelijkse gesprekken stagiairs In kaart brengen van knelpunten/spanningsvelden In kaart brengen van knelpunten/spanningsvelden Verzamelen van goede praktijken Verzamelen van goede praktijken

5  2002-2003: visie expliciteren Visietekst “basisarts” Visietekst “basisarts” Visietekst “stage” Visietekst “stage”  2002-2003: communicatie-kanalen Webstek Webstek e-Nieuwsbrief e-Nieuwsbrief

6  2003-2004: Ontwikkelingsfase Eindtermen medische competentie Eindtermen medische competentie Stagemap Stagemap Opleidingsmodule Opleidingsmodule Elektronische evaluatie kwaliteit stageplaats Elektronische evaluatie kwaliteit stageplaats Ontwerp Afstemming stage, terugkomdagen, klinisch examen Ontwerp Afstemming stage, terugkomdagen, klinisch examen

7  2004-2005: Implementatiefase noodzaak van medewerking en ondersteuning door stagecoördinatoren! noodzaak van medewerking en ondersteuning door stagecoördinatoren! Vandaar deze informatiemodule! Vandaar deze informatiemodule!

8 Achtergrond Spanningsvelden in huidige stage Werken Leren ? Leren: Toevallig Gestructureerd? Stageleider: Evaluator Coach? Stagecontext: Laisser-faire opleidingscultuur? Student: Laisser-faire Opleidingsattitude? Laisser-faire Opleidingsattitude?

9 programma Situering Convenant *** DEEL 2: Basisarts *** Stagejaar in de opleiding tot arts *** Leren tijdens stage: een gedeelde verantwoordelijkheid *** De rol van de stagecoördinator *** Een kader voor begeleidingsgesprekken

10 Basisarts als finaliteit van de opleiding tot arts   Nood aan begripsverheldering Verwarring met “huisarts” Verwarring met “minispecialist”   Opgesteld door werkgroep Basisarts, m.m.v. Dienst Onderwijs Geneeskunde   Goedgekeurd op POC / Werkgroep Visitatie / Bureau Faculteit / Faculteitsraad (document gedragen door de Faculteit)

11 Startvraag + Discussie  Wat leert een stagiair tijdens het stagejaar? Wat is het aller- belangrijkste dat een stagiair tijdens het stagejaar dient te leren?

12 Visietekst Basisarts  Wie is basisarts? Einde zevende jaars: wettelijk bevoegd, maar moet Einde zevende jaars: wettelijk bevoegd, maar moet nog beginnen aan vervolgopleiding nog beginnen aan vervolgopleiding Medisch “competent”, met in achtneming van Medisch “competent”, met in achtneming van beperkingen beperkingen   Wat zijn de uitgangspunten? Geïntegreerd, holistisch opleidingsprofiel Invulling van het begrip ‘competentie’   Let wel: Geen exhaustieve lijst Kennis Vaardigheden Attitudes

13 Basisarts Basisarts bezit competentie op vier vlakken   op medisch vlak (medische (basis)competentie)   op wetenschappelijk vlak (wetenschappelijke vorming)   op maatschappelijk vlak (functioneren in de gezondheidszorg)   op persoonlijk vlak (reflectie over zichzelf en eigen functioneren)

14 Basisarts Bezit (bio)medische basiscompetentie Kan medische problemen efficiënt aanpakken (1) Is wetenschappelijk gevormd (2) Kennis (1.1) Vaardigheden (1.2) Attitudes (1.3) Kan reflecteren over zichzelf en het eigen professioneel functioneren (4) Lijn Geneeskundige (basis)wetenschappen Lijn vaardigheden Lijn Geneeskundige (basis)wetenschappen Lijn vaardigheden Lijn Wetenschappelijke vorming Lijn Mens milieu maatschappij Kan functioneren in het maatschappelijk bestel (3) Verplicht curriculum Keuze onderwijs Lijn Keuzeonderwijs: Competentie: verwevenheid van kennis, vaardigheden en attitudes

15 Kernideeën: basisarts Moet kunnen omgaan met patiënten en hun (courante) problemen Moet kunnen interveniëren in dringende en levensbedreigende omstandigheden

16 1. Medische basiscompetentie  Efficiënt problemen aanpakken  Klinisch redeneren  Klinisch handelen  Breed kennispakket  Basisvaardigheden klinisch handelen, communicatie en samenwerking  Vereiste attitudes

17 Medische basiscompetentie wordt geconcretiseerd in de eindtermen  Algemene eindtermen  Discipline specifieke eindtermen voor Inwendige geneeskunde Inwendige geneeskunde Heelkunde Heelkunde Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde Gynaecologie/verloskunde Gynaecologie/verloskunde Neurologie, NKO, Dermatologie, OftalmologieNeurologie, NKO, Dermatologie, Oftalmologie

18 Te bereiken niveaus in de eindtermen  Niveau 4: praktijk vertrouwd Zelfstandig vlot en doeltreffend kunnen uitvoeren  Niveau 3: praktijk actief Een paar keer onder supervisie verricht  Niveau 2: praktijk passief In real life situaties geobserveerd  Niveau 1: theorie Theoretische kennis

19 2. Wetenschappelijk gevormd en houding tot levenslang leren Kennis:  Kennis van grondbeginselen van wetenschappelijk onderzoek... Vaardigheden:  Formuleren relevante onderzoeksvragen.. Houding:  Houding tot levenslang leren...

20 3. Functioneren binnen gzz en maatschappelijke context Kennis:  Inzicht structuur gzz en sociale kaart  Relatie medische en andere (politieke, economische, sociale...) instanties,.... Vaardigheden:  Flexibel omgaan met wijzigingen in maatschappelijke context + ethische dilemma’s... Houding:  Verantwoordelijkheid tov gzz,...

21 4. Reflectie over zichzelf en eigen professioneel functioneren Kennis:  Brede reflectie: technisch, ethisch, emotioneel, politieke componenten...  Diepe reflectie: handelen + achterliggende opvattingen Vaardigheden:  Leeragenda opstellen, keuze,... Houding:  Verantwoordelijkheid, toewijding, betrouwbaarheid

22 Discussie: sterke/knelpunten?  Welke sterke punten ziet u in uw dienst om rond deze vier basiscompetenties te werken?  Welke knelpunten ziet u in uw dienst om rond deze vier basiscompetenties te werken?

23 Discussie: relevante leren? discipline basisarts discipline Braakliggend? Ballast? Relevante leren!


Download ppt "Informatiemodule stage-coördinatoren Najaar 2004 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google