De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. H. van Benthem Leusden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. H. van Benthem Leusden"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. L.M. v.d. Veen uit Gorinchem 16:30 voorganger: ds. H. van Benthem uit Leusden. De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Morgenavond, 10 september, vergadert de kerkenraad met de diakenen om uur.

3 Mededelingen kerkenraad
De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Marjolein de Ruiter en Bram van de Groep van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst op 14 september in de Noorderkerk te Bunschoten – Spakenburg. In die dienst zal voorgaan ds. H. Wiersma - De dienst begint om uur. Attestatie is aangevraagd door Marjolein de Ruiter in verband met haar aanstaande vertrek naar Bunschoten - Spakenburg

4 Mededelingen kerkenraad
In verband met de ontstane vacatures in de kerkenraad word u opgeroepen om, per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk 09 september aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

5 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

6 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

7 175 C

8 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
● Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

9 Opwekking 672 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

10 Opwekking 672 U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

11 Opwekking 672 In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

12 Opwekking 672 Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' refrein 2x Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.

13 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

14 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: ● 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

15 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: ● Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

16 Psalm 51: 6 6 Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, leg op mijn tong de lof van uw genade. Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden voor heel uw volk met liedren wijd en zijd. Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, het offer van een diep gewond gemoed en een gebroken hart zal U behagen.

17 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 ● 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

18 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: ● Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

19 Gezang 140, Gz 36: 3 3 Dat heet grondelooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't goddlijk Vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

20 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 ● HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

21 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 ● HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

22 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: ● Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

23 Psalm 126: 2, 3 2 De HEER heeft ons iets groots gedaan. Hij liet zijn volk in vrijheid gaan. Het kende toen geen droefheid meer, God schonk aan ons de vreugde weer. Heer, breng terug wie achterbleven, wend U ons lot, doet ons herleven, zoals in 't Zuiderland een vloed de droge beek weer stromen doet.

24 Psalm 126: 2, 3 3 Wie moeizaam hier met tranen zaait, zal juichen als hij eenmaal maait. Dan telt hij smart en moeite niet, zijn klacht wordt tot een jubellied. Wel gaat hij wenend langs de akker, maar God roept het gezaaide wakker. Dan keert de maaier blij naar huis, hij brengt zijn gouden schoven thuis.

25 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

26 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 ● Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

27 Gezang 123, Gz 2: 3 3 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan 't kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse smart heeft Hij betaald. Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

28 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

29 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

30 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

31 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 ● Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

32 Opwekking 428 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.

33 Opwekking 428 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid ) dat ik genade vond )2x

34 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: ● Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

35 182 C

36 Liturgie ds. H. van Benthem Leusden
Opwekking 672: 2 Korintiërs 7: Psalm 51: 6 1 Timoteüs 1: Gezang 140: 3 HC Zondag 33: Psalm 126: 2, 3 Gezang 123: 3 Opwekking 428: Gezang 182C: Amen Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

37 Startavond verenigingsseizoen voor iedereen vanaf 12 jaar Maandag 17 september 2012 Aanvang 20:00 uur Vanaf 19:30 uur welkom, koffie & fris


Download ppt "Liturgie ds. H. van Benthem Leusden"

Verwante presentaties


Ads door Google