De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROCESEVALUATIE INDIVIDUELE TRAJECTWERKING VOOR WERKZOEKENDEN Ludo Struyven, HIVA-K.U.Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROCESEVALUATIE INDIVIDUELE TRAJECTWERKING VOOR WERKZOEKENDEN Ludo Struyven, HIVA-K.U.Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 PROCESEVALUATIE INDIVIDUELE TRAJECTWERKING VOOR WERKZOEKENDEN Ludo Struyven, HIVA-K.U.Leuven

2 Trajectwerking voor werkzoekenden ◦methodisch en organisatorisch model ◦Vlaamse en Europese doelstellingen ◦Dienstverlening buiten de universele dienstverlening Bron: www.hln.be (07/06/2013)www.hln.be

3 Problemen met betrekking tot implementatie ◦Niet duidelijk welke soorten trajecten en in welke mate het model werkt ◦Bepaalde groepen worden momenteel niet of minder bereikt. ◦De wijze waarop een traject bepaald en opgevolgd wordt ◦Hoe ervaren en beoordelen de werkzoekenden aangeboden trajectbegeleiding

4 Doel Achterhalen welke elementen cruciaal zijn voor succesvolle implementatie & aan welke voorwaarden deze onderhevig zijn Bron: Informatie Magazine

5 Voorgestelde procesevaluatie betrekking op 3 aspecten 1.Kwantitatieve evaluatie vanuit het perspectief van beschikbare gegevens op macroniveau 2.Institutionele inbedding en evaluatie vanuit de trajectbegeleiders 3.Evaluatie vanuit het perspectief van de werkzoekenden

6 Module 1 ◦brengt de kwantitatieve indicatoren inzake het bereik en het deelnemersprofiel samen ◦voorziet een diepgaander analyse van enkele procesindicatoren van de begeleidingstrajecten Verdere begeleiding in 2 hoofdgroepen Arbeidsmarktrijpe groep werkzoekenden & De groep die een traject uit modules 3 en 6 krijgt

7 Module 2 ◦spitst zich toe op de evaluatie vanuit de trajectbegeleiders ◦Doel  peilen naar opvattingen, strategieën, dilemma’s en knelpunten 3niveaus : het macro-beleidsniveau het managementniveau het uitvoerende niveau  Fase 1: baseren op diepte-interviews bij meest betrokkenen  Fase 2: een brede survey bij consulenten

8 Module 3 ◦telefonische enquête bij de werkzoekenden in verschillende begeleidingstrajecten Kernvraag Met welke motieven en verwachtingen komen de werkzoekenden naar de dienstverlenende organisatie en hoe beoordelen zij het verloop van het afgelegde traject en de kwaliteit van de geboden begeleiding? Kwaliteit: 4 perspectieven  Cliënt  Organisatorisch  Resultaatgericht  Proces

9 klantenbevraging AspectenElementen  Relationele  Procedurele  Organisatorische  Resultaatgerichte  Toegankelijkheid  Houding trajectbegeleider  Communicatie  Procesgang en doorverwijzing  Fysieke omstandigheden  Afhandeling  Klantenbeheer en continuïteit

10 Module 4 ◦bevindingen van voorgaande modules samengebracht ◦Formulering van concrete beleidsadviezen omtrent knelpunten ◦mogelijke oplossingsrichtingen ◦Workshopsessie organiseren  resultaten voorgesteld en bediscussieerd


Download ppt "PROCESEVALUATIE INDIVIDUELE TRAJECTWERKING VOOR WERKZOEKENDEN Ludo Struyven, HIVA-K.U.Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google