De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesevaluatie individuele trajectwerking voor werkzoekenden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesevaluatie individuele trajectwerking voor werkzoekenden"— Transcript van de presentatie:

1 Procesevaluatie individuele trajectwerking voor werkzoekenden
Ludo Struyven, HIVA-K.U.Leuven

2 Trajectwerking voor werkzoekenden
methodisch en organisatorisch model Vlaamse en Europese doelstellingen Dienstverlening buiten de universele dienstverlening Bron: (07/06/2013)

3 Problemen met betrekking tot implementatie
Niet duidelijk welke soorten trajecten en in welke mate het model werkt Bepaalde groepen worden momenteel niet of minder bereikt. De wijze waarop een traject bepaald en opgevolgd wordt Hoe ervaren en beoordelen de werkzoekenden aangeboden trajectbegeleiding

4 Doel Achterhalen welke elementen cruciaal zijn voor succesvolle implementatie & aan welke voorwaarden deze onderhevig zijn Bron: Informatie Magazine

5 Voorgestelde procesevaluatie betrekking op 3 aspecten
Kwantitatieve evaluatie vanuit het perspectief van beschikbare gegevens op macroniveau Institutionele inbedding en evaluatie vanuit de trajectbegeleiders Evaluatie vanuit het perspectief van de werkzoekenden

6 Verdere begeleiding in 2 hoofdgroepen
Module 1 brengt de kwantitatieve indicatoren inzake het bereik en het deelnemersprofiel samen voorziet een diepgaander analyse van enkele procesindicatoren van de begeleidingstrajecten Verdere begeleiding in 2 hoofdgroepen Arbeidsmarktrijpe groep werkzoekenden & De groep die een traject uit modules 3 en 6 krijgt

7 Module 2 spitst zich toe op de evaluatie vanuit de trajectbegeleiders Doel  peilen naar opvattingen, strategieën, dilemma’s en knelpunten 3niveaus: het macro-beleidsniveau het managementniveau het uitvoerende niveau Fase 1: baseren op diepte-interviews bij meest betrokkenen Fase 2: een brede survey bij consulenten

8 Module 3 Kernvraag Kwaliteit: 4 perspectieven
telefonische enquête bij de werkzoekenden in verschillende begeleidingstrajecten Kernvraag Met welke motieven en verwachtingen komen de werkzoekenden naar de dienstverlenende organisatie en hoe beoordelen zij het verloop van het afgelegde traject en de kwaliteit van de geboden begeleiding? Kwaliteit: 4 perspectieven Cliënt Organisatorisch Resultaatgericht Proces

9 klantenbevraging Aspecten Elementen Relationele Procedurele
Organisatorische Resultaatgerichte Toegankelijkheid Houding trajectbegeleider Communicatie Procesgang en doorverwijzing Fysieke omstandigheden Afhandeling Klantenbeheer en continuïteit

10 Module 4 bevindingen van voorgaande modules samengebracht
Formulering van concrete beleidsadviezen omtrent knelpunten mogelijke oplossingsrichtingen Workshopsessie organiseren  resultaten voorgesteld en bediscussieerd


Download ppt "Procesevaluatie individuele trajectwerking voor werkzoekenden"

Verwante presentaties


Ads door Google