De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. P.K. Meijer voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 61 Na de zegen Lb. 461: 1,2,3,5 Schriftlezing: Jesaja 53 Marcus 14: 60-65 Tekst: Marcus 15: 1-5 Welkom in deze eredienst

2 Liturgie Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet
Voor de dienst: Gz. 61 Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1 Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

3 Zingen Vers 1 Nu legt Gij in de paaszaal met liefde vol geduld
Gezang 61: 1,2,3 Vers 1 Nu legt Gij in de paaszaal met liefde vol geduld uw leven in de waagschaal als Gij het bekken vult. Een meester in gehoorzaamheid, zo wast Gij onze voeten, tot slavendienst bereid.

4 Zingen Vers 2 Gij komt om te bevrijden het volk onder de knoet.
Gezang 61: 1,2,3 Vers 2 Gij komt om te bevrijden het volk onder de knoet. Op U de plaag, het lijden; het water wordt tot bloed. Gij redt van alle slavernij en reinigt ons van zonden. Aan U de heerschappij.

5 Zingen Vers 3 Heer Jezus die als minste neerknielde in het stof,
Gezang 61: 1,2,3 Vers 3 Heer Jezus die als minste neerknielde in het stof, minste of geringste zal stralen in uw hof. waarheid is als zonneschijn en glinstert in het water: er moet gereinigd zijn.

6 Liturgie Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet
Mededelingen Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1 Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

7 Liturgie Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet
Ps. 22: 1 Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

8 Zingen Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1
Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

9 Zingen Vers 1 O hoogt' en diepte, looft nu God
Liedboek 461: 1,2,3,5 Vers 1 O hoogt' en diepte, looft nu God aanbidt zijn heiligheid! Zijn woord werd nimmer nog gepeild, zijn weg is majesteit.

10 Zingen Vers 2 O wondre liefd', o wijsheid Gods,
Liedboek 461: 1,2,3,5 Vers 2 O wondre liefd', o wijsheid Gods, toen zond' ons 't licht benam, hebt Gij 't verlossend pad gebaand: een tweede Adam kwam.

11 Zingen Vers 3 De liefde is zo wijs en goed: wat eens in Adam viel,
Liedboek 461: 1,2,3,5 Vers 3 De liefde is zo wijs en goed: wat eens in Adam viel, ons menselijke vlees en bloed, wordt leven weer en ziel.

12 Zingen Vers 5 Hij die voor ons gestreden heeft alleen, man tegen man,
Liedboek 461: 1,2,3,5 Vers 5 Hij die voor ons gestreden heeft alleen, man tegen man, als God en mens geleden heeft wat niemand lijden kan,

13 Liturgie Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet
Ps. 22: 1 Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

14 Zingen Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1
Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

15 Zingen Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
Psalm 22: 1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, waarom zijt Gij tot redding niet nabij? Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, mijn angstig vragen? Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. Hoort Gij dan niet?

16 Liturgie Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet
Ps. 22: 1 Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

17 Lezen Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1
Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

18 Zingen Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1
Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

19 Zingen Vers 1 Ik breng een rechter aan het licht,
Gezang 30: 1,2,3 Vers 1 Ik breng een rechter aan het licht, zo spreekt de Heer en zijn gericht zal over alle volken gaan, de tirannie heeft afgedaan.

20 Zingen Vers 2 Een koning bij de gratie Gods,
Gezang 30: 1,2,3 Vers 2 Een koning bij de gratie Gods, het onrecht breekt hij en de trots van die grootspreken in hun waan en kleinen naar het leven staan.

21 Zingen Vers 3 Hij is geen schreeuwer in de straat,
Gezang 30: 1,2,3 Vers 3 Hij is geen schreeuwer in de straat, geen holle klank, geen potentaat, de roep van zijn verlossend woord wordt in het verste land gehoord.

22 Lezen Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1
Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

23 Zingen Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1
Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

24 Zingen Vers 1 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood
Liedboek 178: 1,6,7 Vers 1 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison.

25 Zingen Vers 6 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult,
Liedboek 178: 1,6,7 Vers 6 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, als men vrucht'loos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

26 Zingen Vers 7 Om het woord van godlijk recht
Liedboek 178: 1,6,7 Vers 7 Om het woord van godlijk recht dat Gij tot uw rechters zegt, zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison.

27 Tekst Votum en zegengroet Lb. 461: 1,2,3,5 Lezen van de wet Ps. 22: 1
Gebed Lezen: Jesaja 53 Gz. 30: 1,2,3 Lezen: Marcus 14: 60-65 Lb. 178: 1,6,7 Tekst: Marcus 15: 1-5 Preek

28 Preek Marcus 15: 1-5 Na de preek: Gz. 92

29 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 461: 1,2,3 en 5 Lezing van de Tien Woorden Zingen: Ps.22:1 Gebed Schriftlezing 1: Jesaja 53 Zingen: GK 30:1,2,3 Schriftlezing 2: Marcus 14:60-65 Zingen: Liedboek 178:1,6,7

30

31

32 Thema: Van Sanhedrin naar Pilatus gaat Hij, de geboeide Koning, Jezus in zijn lijden – boeiend of niet?

33 drie aandachtsvelden:
Pilatus’ verwondering – heel modern; Gods reddingsmethode – heel vreemd; 3. Christelijk geloof – heel uniek

34

35

36 En zo kwam de geboeide Jezus bij Pilatus.

37

38

39 Verwondering van Pilatus

40 Het afzichtelijke van Jezus in zijn lijden, een zwak figuur, geen koningsheld, geboeid, onmachtig, stelt niets voor

41 Pilatus’ verwondering is heel modern

42 Je staat er verwonderd naar te kijken, als modern mens: Jezus, de geboeide Koning der Joden

43 2). Jezus in zijn lijden betekent
Gods reddingsmethode

44 Een koning zal mensenredder zijn

45 ”U zegt het”, m.a.w., ‘Pilatus, Ik begrijp uw verwondering, want zo is het wel, Ik geboeide, ben de Koning van de Joden’.

46 Een heel vreemde reddingsmethode van God

47 “…hij was het…die ons lijden op zich nam…om onze zonden werd hij doorboord…de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen…”, Jes.53:4,5,8

48 “Hij offerde zijn leven voor hun schuld…omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen…Hij droeg echter de schuld van velen…” Jes.53:10 en 12.

49 het evangelie van Jezus-in-zijn-lijden-in onze plaats
het evangelie van Jezus-in-zijn-lijden-in onze plaats. Gods reddingsmethode – Maar vreemd is die methode wel!

50

51 “Hij deed zijn mond niet open”, Jesaja 53:7

52 Jezus’ zwijgen is een sprekend en veelzeggend zwijgen :
Hij wil ons redden van onze schuld bij God. - Daarom is het een reddend zwijgen. -hier is de Redder die naar het kruis wil gaan, zonder protest.

53 Gods reddingsmethode. Boeiend als vreemde methode

54

55 Een heel vreemde reddingsmethode van God

56 3. Deze bijbelse geschiedenis vraagt geloof in Jezus als geboeide Koning.

57 het christelijk geloof is heel uniek

58 Zingen Lb. 178: 1,6,7 Preek Gz. 92 Gebed Collecte Ps. 48: 1,4 Zegen

59 Zingen Vers 1 Nu triomfeert de Zoon van God.
Gezang 92: 1,2,3 Vers 1 Nu triomfeert de Zoon van God. Hij is verrezen, dood ten spot, halleluja, halleluja, met grote kracht en heerlijkheid. Hem zij de dank in eeuwigheid. Halleluja, halleluja.

60 Zingen Vers 2 O, Jezus Christus, door uw dood
Gezang 92: 1,2,3 Vers 2 O, Jezus Christus, door uw dood redt Gij de zondaar uit zijn nood Halleluja, halleluja. Leid ons door uw barmhartigheid met vreugde tot uw heerlijkheid

61 Zingen Vers 3 God, Vader op zijn hoge troon,
Gezang 92: 1,2,3 Vers 3 God, Vader op zijn hoge troon, met Christus, zijn geliefde Zoon, halleluja, halleluja, en ook de Geest zij toegewijd lof, dank en eer in eeuwigheid Halleluja, halleluja.

62 Liturgie Lb. 178: 1,6,7 Preek Gz. 92 Gebed Collecte Ps. 48: 1,4 Zegen

63 Collecte Vandaag 1e Diaconie 2e Rente en aflossing Volgende week 1e TU
Goede Vrijdag: Kerk Volgende week 1e TU Ps. 48: 1,4

64 Zingen Lb. 178: 1,6,7 Preek Gz. 92 Gebed Collecte Ps. 48: 1,4 Zegen

65 Zingen Vers 1 De HEER is groot en hooggeëerd
Psalm 48: 1,4 Vers 1 De HEER is groot en hooggeëerd op Sions berg, waar Hij regeert, Zijn stad, zo schoon en hooggelegen, geeft heel de aarde vreugd en zegen. Koninklijk ligt Gods domein Sion, aan de noorderzij. …….

66 Zingen ……. Wie in haar paleizen wonen,
Psalm 48: 1,4 ……. Wie in haar paleizen wonen, zal God zich een burcht betonen, aan zijn volk zich openbaren als een toevlucht in gevaren.

67 Zingen Vers 4 Wees, Sion, om Gods recht verheugd,
Psalm 48: 1,4 Vers 4 Wees, Sion, om Gods recht verheugd, juicht, Juda's dochters, vol van vreugd. Gaat rondom Sion, telt haar muren, haar torens, die de tijd verduren, geeft op haar paleizen acht, meldt het aan het nageslacht: …….

68 Zingen ……. deze God is onze koning, zie, zo heerlijk is zijn woning.
Psalm 48: 1,4 ……. deze God is onze koning, zie, zo heerlijk is zijn woning. Tot de dood zal Hij ons leiden, eeuwig zal Hij ons verblijden.

69 Zegen

70

71 Tot vanmiddag om 18.30 Met Ds. T.J. Boersma In het Morgenlicht


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google