De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OH en OA November 2014 1. AGENDA 1 Opvolging vorig verslag 2 Uw vragen 3 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector 4 Criteria in functie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OH en OA November 2014 1. AGENDA 1 Opvolging vorig verslag 2 Uw vragen 3 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector 4 Criteria in functie."— Transcript van de presentatie:

1 OH en OA November 2014 1

2 AGENDA 1 Opvolging vorig verslag 2 Uw vragen 3 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector 4 Criteria in functie van leerplandoelstellingen en onderliggende doelen … Hiervoor vragen we om eigen materiaal mee te brengen zodat er kan uitgewisseld en overlegd worden! 2

3 Opvolging vorig verslag De uren stagebegeleiding zijn zeer nodig om de leerlingen goed te kunnen coachen! Er bestaan grote verschillen tussen de scholen van 15 minuten op weekbasis per ll tot 1 uur … ook de stagecoördinatie wordt op verschillende wijze ingevuld … er is geen wettelijke basis tenzij min 10 uur per graad (zie lessentabel) … 3

4 OA Keuze competenties en stages? ‘Vakken’? MMI Kortemark: C1, C2 en C5 Annuntiata Veurne: C1, C2 en C3 Leielandscholen Stella: C1, C3 en C5 Gits: C3 en C4 Viso Roeselare: C1 en C2 Meeste scholen richten seminarie of geïntegreerd werken (4 van de 5)in. Communicatie wordt apart ingericht in Kortrijk, Gits en Kortemark. 4

5 Uw vragen TIHF – Brugge -GIP in 7 boa? Minstens voor de verplichte module indien opnieuw ingericht + eventueel keuzeoptie … + draad van AD4! Zie ook documenten ivm GIP op website! 5

6 Uw vragen min basiskennis voor zijinstromers ‑ niet realiseerbaar in 15 lesweken. Standpunt? Zie servicedocument 7 TBZ of KZ p58 – Zij-instromers kunnen bij aanvang focussen op het aanleren van kennis en vaardigheden, voor de andere leerlingen kan men de nadruk leggen op integratie van kennis en vaardigheden binnen complexe situaties. De voorbereiding van leerlingen op een eerste stage biedt mogelijkheden tot herhaling en verdieping van het basispakket. – Belangrijk dat zij-instromers zich zo snel mogelijk inwerken en dat ze aantonen dat ze de leerstof ook verworven hebben (bv. via een (schriftelijke) bevraging,…) 6

7 Stages logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen Problematiek van te weinig stageplaatsen (en ook tewerkstelling) in ziekenhuizen + wisselende taakinvulling logistiek assistent: steeds meer centrale activiteiten of uitbesteding zoals linnendienst … steeds minder gebonden aan 1 afdeling!… wordt doorgeven in Brussel Wel positieve ervaringen met sterilisatie en OP in bepaalde scholen 7

8 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector 8 Agenda van de dag ( 14 nov 2014): Voorstelling sector Nuttige info: oa toegelaten/ niet toegelaten activiteiten Voorstelling DC –Vorm Schoonmaakgidsen

9 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector Over Vorm DC Het sectoraal vormingsfonds werkt vooral aan de uitbouw van een opleidingsaanbod specifiek voor de sector dienstencheques in de verschillende regio’s over heel België. Hiervoor is er een nauwe samenwerking opgezet met VDAB in Vlaanderen en met Forem in Wallonië. 9

10 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector Missie Het vormingsfonds werkt mee aan het uitstippelen van een opleidingsbeleid voor alle werknemers en ondernemingen in de sector, door het uitbouwen, coördineren en bekendmaken van opleidingsinitiatieven. Het vormingsfonds wil een sectorale meerwaarde geven, door er voor te zorgen dat de opleidingsvragen uit de sector worden beantwoord en de opleidingsinspanningen worden gefaciliteerd. Hiermee wil het vormingsfonds de participatiegraad aan opleidingen voor de sector in de komende jaren verhogen met 10%. Vanaf 1 januari 2012 geldt op ondernemingsvlak een verplichte collectieve opleidingstijd van van 11 uren per voltijds equivalent. 10

11 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector Opleiding en Competentie-ontwikkeling Inzetten op de ontwikkeling van de competenties van personeel is inzetten op het voortbestaan en de duurzame ontwikkeling van een onderneming. Het beroep als dienstenchequewerknemer is een beroep als geen ander. Het is noodzakelijk om te beschikken over heel wat kennis, attitudes en specifieke competenties om de functie goed en professioneel te kunnen uitoefenen. Om een adequate en kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen leveren aan de klanten van een onderneming, is het noodzakelijk dat de werknemer(s) regelmatig opleiding volgen. Deze opleidingen zetten in op de ontwikkeling van: De essentiële competenties (veiligheid, ergonomie, etc.), De professionele competenties (deontologie, communicatie, klantgerichtheid, etc.), De technische competenties (werkorganisatie, schoonmaak, strijken, etc.). 11

12 12

13 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector Belangrijke vraag Stages in sector van dienstencheques? Huidige situatie? Een huishoudhulp mag geen stagiairs begeleiden, staat niet in de lijst van toegelaten activiteiten. Overleg op 3 december met de sector, dus wordt vervolgd! 13

14 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector In de toekomst indien stage mogelijk: overleg met verantwoordelijke van West Vlaanderen, brug tussen regionale kantoren en de scholen. Onder meer helpen zoeken naar goede stageplaatsen. Geen bezoek aan stageplaatsen door de stagebegeleiders, wel contacten tussen de verantwoordelijke regionale kantoren en stagebegeleiders (cfr stage in gezinszorg –tbz), 14

15 Situatie West-Vlaanderen Roeselare laat nu reeds stage lopen in dienstenchequebedrijf Veurne en Kortemark tevreden met diensten voor gezinszorg Kortrijk is niet geïnteresseerd 15

16 Criteria In functie van Realiseren van het leerplan tot op het niveau van de onderliggende doelen Van evalueren rekening houden met de werkwoorden van de doelen (zie ook lijst p 80 in leerplan) Criteria SMART formuleren Lukt dit voor alle doelen? Bv AD1.2, AD2.8, AD4.1 … ook leraren die enkel de keuzeoptie geven dienen de AD’s te linken in de competenties … Als begeleiders zijn we steeds bereid hierbij te ondersteunen! 16

17 Varia Up- date documenten basisvademecum: worden gebruikt, recentste versie sturen we mee! 17

18 Verdere afspraken Volgende bijeenkomst? Volgend schooljaar 18


Download ppt "OH en OA November 2014 1. AGENDA 1 Opvolging vorig verslag 2 Uw vragen 3 Verslag van overleg in verband met dienstencheque sector 4 Criteria in functie."

Verwante presentaties


Ads door Google