De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Koerdische Participatie Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Koerdische Participatie Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Opgericht in December 2009 Bestuur: Derya Tanrivermis - voorzitter Rob Groenhuijzen - secretaris Nesim Avci - penningmeester

2 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Doelstellingen

3 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Een dialoog opstarten tussen alle verschillende maatschappelijke groeperingen in Nijmegen (minderheden, religieuze en politieke groeperingen enzovoort), aanwezige problemen discuserend oplossen.

4 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Problemen van immigranten, in het bijzonder van Nederlandse Koerden, op het gebied van integratie en participatie helpen op te lossen.

5 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
De Turks-Koerdische spanning in Turkije heeft directe gevolgen op deze bevolkingsgroepen in Nederland. Dit proberen tot minimum te beperken en betere relaties tussen deze volken creëren.

6 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Serieuze problemen van Koerdische volk als onduidelijke etnische status, immigratie, integratie, criminaliteit en drugsgebruik moeten in samenwerking met zowel nationale als plaatselijke regeringen opgelost worden.

7 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
De oplossing voor de Koerdische kwestie in Turkije is alleen maar mogelijk met een vredevolle en democratische dialoog. Deze benadering is ook belangrijk voor de Nederlandse Koerden. Daarom gaat de St Koerdische Participatie Nijmegen zich inzetten voor vredevolle oplossing van dit probleem.

8 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Koerden in Nijmegen voelen zich buitengesloten. Om deze situatie te verwijderen is een actieve communicatie met de gemeentelijke overheid een must. Daarom moet er samengewerkt worden met de betreffende afdelingen/instellingen van de Gemeente Nijmegen.

9 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Begeleiding verlenen aan Koerden die de Nederlandse taal niet goed beheersen en ze naar de juiste instanties verwijzen.

10 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Koerdische vrouw moet uit haar huis-kind cirkel komen, emanciperen en participeren aan de sociale- en beroepsleven. Door mannen gedomineerde gezinsopbouw moet vervangen worden door een instelling die de vrijheid van de vrouw als basis neemt.

11 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
In Nijmegen heeft de Koerdische jeugd een identiteitscrisis. De problemen waar de Koerdische jeugd tegenaan loopt op school, straat en thuis moeten geconstateerd worden en samen met de professionele instellingen opgelost worden.

12 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Taalcursussen (Nederlands en Koerdisch) organiseren.

13 Stichting Koerdische Participatie Nijmegen
Muziek- en danslessen organiseren om eigen tradities en cultuur te laten voortbestaan.


Download ppt "Stichting Koerdische Participatie Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google