De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond toekomst Martinusschool Beegden.  Welkom  Doel van de avond informeren en afstemmen:  Wet en mogelijkheden  Historisch perspectief  Stand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond toekomst Martinusschool Beegden.  Welkom  Doel van de avond informeren en afstemmen:  Wet en mogelijkheden  Historisch perspectief  Stand."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond toekomst Martinusschool Beegden

2  Welkom  Doel van de avond informeren en afstemmen:  Wet en mogelijkheden  Historisch perspectief  Stand van zaken in het hier en nu  Antwoord op de vragen uit de uitnodiging  Schetsen voortgang Doel van de avond Waarom zitten we bij elkaar ?

3  19.30 welkom en vaststellen doelstelling  19.35 informeren  20.10 werken in tafelgroepen  20.50 plenaire afsluiting  21.00 einde Tijdpad avond

4 Kort voorstellen  Ben van Lieshout  Toezichthoudend bestuur  Algemeen directeur

5  School gaat dicht  School blijft open  Hoe zit het  Wat vinden wij  Wat kunnen wij doen verwachtingen

6  Oktober 2013  Opheffingsnorm? !  Leerlingdichtheid  herziening  Beëindiging bekostiging na 3 jaar ?? Historisch perspectief deel 1

7  November 2013  Standpunt gemeente inzake de Sleye  Onderzoek wet en regelgeving  Ontheffingsbepalingen  Splitsing  Nevenvestiging en dislocatie  fusie Historisch perspectief deel 2

8  Financiële verkenning en afwegingen  Inkomsten en kosten st Martinusschool  SKO Maasdal  Doorrekening alternatieven  Oktober 2014  Teldatum 1-10-2014 (95 + 3%) Historisch perspectief deel 3

9  Tot 2018 (leerlingaantallen)  Wat bij 3 x onder norm?  Standpunt bestuur SKOM  Wat moet nog uitgezocht worden ? In het hier en nu betekent dit:

10  Kwaliteit  Inspectie  Schoolgrootte  Groepsgrootte  Resultaten  Welke invloed heeft U?? Wat zijn cruciale punten:

11  Leerlingaantal  Beïnvloedbaar ?  Prognoses  In Beegden naar de basisschool Cruciaal punt (2)

12  Financiën  Hoge kosten per leerling?  Dure gebouw  Relatie met andere SKOM-scholen Cruciaal punt 3

13  Verhelderingsvragen ?? Vragen

14  Opzet tweede deel bijeenkomst  Uiteen in 8 groepen (voorzitters: leerkrachten, directie en MR)  Invulling geven aan schema (zie volgende dia) En nu….

15 BestuurLeerkrachtenOuders/ leerlingen belanghebbenden Kwaliteit Aantal leerlingen Financiën Werkschema

16  In 8 groepen uiteen, zoek een ruimte  Neem sheet/vel mee en een stift en vul kolom 3 in.  Rol voorzitter:  Voorzitten/leiden/verzamelen  Schrijven  Tijd bewaken (40 minuten) Aan de slag

17  Hoe nu verder ?  Verzamelen gegevens en terugkoppeling/terugrapportage  Termijn Plenair terug

18  Bedankt en tot ziens Afsluiting


Download ppt "Ouderavond toekomst Martinusschool Beegden.  Welkom  Doel van de avond informeren en afstemmen:  Wet en mogelijkheden  Historisch perspectief  Stand."

Verwante presentaties


Ads door Google