De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ad Atticum Kapot van verdriet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ad Atticum Kapot van verdriet"— Transcript van de presentatie:

1 Ad Atticum 12.14.3 Kapot van verdriet

2 Kapot van verdriet (1-5) Scr. Asturae VIII Id. Mart. an. 45
<CICERO ATTICO SAL.> Quod me ab hoc maerore recreari vis, facis ut omnia; sed me mihi non defuisse tu testis es. Nihil enim de maerore minuendo scriptum ab ullo est quod ego non domi tuae legerim. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

3 Kapot van verdriet (1-5) Scr. Asturae VIII Id. Mart. an. 45 <CICERO ATTICO SAL.> Quod me ab hoc maerore recreari vis, facis ut omnia; sed me mihi non defuisse tu testis es. Nihil enim de maerore minuendo scriptum ab ullo est quod ego non domi tuae legerim. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

4 Kapot van verdriet (1-5) Scr. Asturae VIII Id. Mart. an. 45 <CICERO ATTICO SAL.> Quod me ab hoc maerore recreari vis, facis ut omnia; sed me mihi non defuisse tu testis es. Nihil enim de maerore minuendo scriptum ab ullo est quod ego non domi tuae legerim. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

5 Kapot van verdriet (1-5) Scr. Asturae VIII Id. Mart. an. 45
<CICERO ATTICO SAL.> Quod (1) me ab hoc maerore recreari vis (2), facis ut omnia; sed me mihi non defuisse (3) tu testis es. Nihil enim de maerore minuendo (4) scriptum ab ullo est quod ego non domi tuae legerim (5). Hoe vertaal je dit hier? Welke vorm herken je hier? Waaraan zie je dat? Hoe vertaal je deze woordcombinatie? Is dit een gerundium of gerundivum? Waaraan zie je dat? Hoe vertaal je het? Benoem de vorm. Hoe wordt deze hier gebruikt? ‘(wat betreft het feit) dat’ ind. praes. act. 2e ev. van velle; niet vis ‘kracht’ want dan zou het nominativus moeten zijn en dat past geheel niet in de zin ‘dat ik mezelf niet in de steek heb gelaten/niet de moed heb opgegeven’ gerundivum; congrueert met maerore. vertaal dominant: ‘het verkleinen van verdriet’ coni. perf. act. 1e ev., definiërende coni. na quod Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

6 Kapot van verdriet (1-5) Scr. Asturae VIII Id. Mart. an. 45
<CICERO ATTICO SAL.> Quod me ab hoc maerore recreari vis, facis ut omnia; sed me mihi non defuisse tu testis es. Nihil enim de maerore minuendo scriptum ab ullo est quod ego non domi tuae legerim. Geschreven te Astura, 8 maart in het jaar 45 <Beste Atticus>, Dat je wilt dat ik herstel van dit verdriet, dat is echt iets voor jou; maar je bent getuige dat ik de moed niet heb opgegeven. Want niets is door [ook maar] iemand geschreven over het verkleinen van verdriet, dat ik niet bij jou thuis heb gelezen. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

7 Kapot van verdriet (5-8) Sed omnem consolationem vincit dolor. Quin etiam feci, quod profecto ante me nemo, ut ipse me per litteras consolarer. Quem librum ad te mittam, si descripserint librarii. Adfirmo tibi nullam consolationem esse talem. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

8 Kapot van verdriet (5-8) Sed omnem consolationem vincit dolor. Quin etiam feci, quod profecto ante me nemo, ut ipse me per litteras consolarer. Quem librum ad te mittam, si descripserint librarii. Adfirmo tibi nullam consolationem esse talem. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

9 Kapot van verdriet (5-8) Sed omnem consolationem vincit dolor. Quin etiam feci, quod profecto ante me nemo, ut ipse me per litteras consolarer. Quem librum ad te mittam, si descripserint librarii. Adfirmo tibi nullam consolationem esse talem. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

10 Kapot van verdriet (5-8) Sed omnem consolationem vincit (1) dolor. Quin etiam feci, quod profecto ante me nemo (2), ut ipse me per litteras consolarer (3). Quem librum ad te mittam (4), si descripserint librarii. Adfirmo tibi nullam consolationem esse talem. Citeer het onderwerp van deze persoonsvorm. Welk Latijns woord moet je aanvullen als persoonsvorm? Benoem de vorm. Welke vorm is dit? Waaraan zie je dat? dolor fecit coni. imperf. pass. deponens 1e ev. ind. futurum act. 1e ev. ‘ik zal sturen’, zie je aan het fut. ex. in de bijzin en aan de context Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

11 Kapot van verdriet (5-8) Sed omnem consolationem vincit dolor. Quin etiam feci, quod profecto ante me nemo, ut ipse me per litteras consolarer. Quem librum ad te mittam, si descripserint librarii. Adfirmo tibi nullam consolationem esse talem. Maar het verdriet overwint elke troost. Ja zelfs heb ik gedaan, wat waarlijk niemand vóór mij [heeft gedaan], namelijk dat ik mezelf door middel van een literair werk troostte. Dat boek zal ik jou sturen zodra de schrijvers het (zullen) hebben overgeschreven. Ik verzeker je dat geen enkele troost zo goed is. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

12 Kapot van verdriet (8-12) Totos dies scribo, non quo proficiam quid sed tantisper impedior – non equidem satis (vis enim urget), sed relaxor tamen, omniaque nitor non ad animum sed ad vultum ipsum, si queam, reficiendum idque faciens interdum mihi peccare videor, interdum peccaturus esse nisi faciam. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

13 Kapot van verdriet (8-12) Totos dies scribo, non quo proficiam quid sed tantisper impedior – non equidem satis (vis enim urget), sed relaxor tamen, omniaque nitor non ad animum sed ad vultum ipsum, si queam, reficiendum idque faciens interdum mihi peccare videor, interdum peccaturus esse nisi faciam. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

14 Kapot van verdriet (8-12) Totos dies scribo, non quo proficiam quid sed tantisper impedior – non equidem satis (vis enim urget), sed relaxor tamen, omniaque nitor non ad animum sed ad vultum ipsum, si queam, reficiendum idque faciens interdum mihi peccare videor, interdum peccaturus esse nisi faciam. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

15 Kapot van verdriet (8-12) Totos dies scribo, non quo (1) proficiam quid (2) sed tantisper impedior – non equidem satis (vis (3) enim urget), sed relaxor tamen, omniaque nitor non ad animum sed ad vultum ipsum, si queam, reficiendum (4) idque faciens (5) interdum mihi peccare videor, interdum peccaturus esse (6) nisi faciam. Hoe vertaal je dit hier? Waarom? Hoe vertaal je dit? Welke vorm is dit en waaraan zie je dat? Is dit een gerundium of gerundivum? Hoe vertaal je het hier en waarom? Met welk voegwoord kun je dit participium het beste vertalen in een bijzin? Hoe vertaal je deze woordcombinatie letterlijk? quo + coni.: ‘opdat daardoor’ (finale coni.) = aliquid, ‘iets’/ ‘enigszins’ nominativus ev. van vis ‘kracht’; niet 2e ev. van velle want er staat al een persoonsvorm gerundivum want congrueert met vultum. Vertaal dominant i.c.m. ad: ‘om terug te brengen’ met ‘als’ (evt. ook ‘terwijl’ maar dat loopt minder goed) ‘verkeerd te zullen handelen’ Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

16 Kapot van verdriet (8-12) Totos dies scribo, non quo proficiam quid sed tantisper impedior – non equidem satis (vis enim urget), sed relaxor tamen, omniaque nitor non ad animum sed ad vultum ipsum, si queam, reficiendum idque faciens interdum mihi peccare videor, interdum peccaturus esse nisi faciam. Ik schrijf hele dagen, niet om er iets mee op te schieten, maar gedurende die tijd word ik afgeleid – zeker niet genoeg (want de kracht [van het verdriet] dringt aan), maar toch kom ik tot ontspanning, en ik stel alles in het werk niet om mijn geest, maar om alleen mijn gezicht, als ik dat zou kunnen, in de vroegere toestand terug te brengen en als ik dat doe vind ik soms dat ik verkeerd handel (schijn ik mezelf soms verkeerd te handelen), [maar] soms dat ik verkeerd zou handelen als ik het niet zou doen. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

17 Kapot van verdriet (12-15) Solitudo aliquid adiuvat, sed multo plus proficeret si tu tamen interesses. Quae mihi una causa est hinc discedendi; nam pro malis recte habebat. Quamquam <id> ipsum doleo. Non enim iam in me idem esse poteris. Perierunt illa quae amabas. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

18 Kapot van verdriet (12-15) Solitudo aliquid adiuvat, sed multo plus proficeret si tu tamen interesses. Quae mihi una causa est hinc discedendi; nam pro malis recte habebat. Quamquam <id> ipsum doleo. Non enim iam in me idem esse poteris. Perierunt illa quae amabas. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

19 Kapot van verdriet (12-15) Solitudo aliquid adiuvat, sed multo plus proficeret si tu tamen interesses. Quae mihi una causa est hinc discedendi; nam pro malis recte habebat. Quamquam <id> ipsum doleo. Non enim iam in me idem esse poteris. Perierunt illa quae amabas. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

20 Kapot van verdriet (12-15) Solitudo aliquid adiuvat, sed multo plus proficeret (1) si tu tamen interesses. Quae mihi una causa est hinc discedendi (2); nam pro malis recte habebat. Quamquam <id> ipsum doleo. Non enim iam in me idem esse poteris (3). Perierunt illa (4) quae amabas. Verklaar het gebruik van de modus. Is dit een gerundium of gerundivum en waarom? Hoe moet je deze vertalen? Benoem de vorm. Hoe moet je dit hier vertalen? coni. imperf., gebruikt als irrealis (net als interesses) gerundium; congrueert niet. Vertaal letterlijk ‘van het weggaan’ of in beter Nederlands ‘om weg te gaan’ ind. fut. act. 2e ev. ‘die dingen/eigenschappen’ Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

21 Kapot van verdriet (12-15) Solitudo aliquid adiuvat, sed multo plus proficeret si tu tamen interesses. Quae mihi una causa est hinc discedendi; nam pro malis recte habebat. Quamquam <id> ipsum doleo. Non enim iam in me idem esse poteris. Perierunt illa quae amabas. Eenzaamheid helpt iets, maar het zou veel meer helpen als jij toch aanwezig zou zijn. Dat is voor mij de enige reden om hier weg te gaan; want het past goed bij mijn ellende. Hoewel ik ook juist daarom verdriet heb. Want je zult niet meer dezelfde kunnen zijn in je omgang met mij. Die eigenschappen waarvan je hield zijn verloren gegaan. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende


Download ppt "Ad Atticum Kapot van verdriet"

Verwante presentaties


Ads door Google