De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internal Compliance Program WAT is ICP ICP = Internal Compliance Program Verzamelnaam Mechanisme van interne bedrijfscontrole op het vlak van supply.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internal Compliance Program WAT is ICP ICP = Internal Compliance Program Verzamelnaam Mechanisme van interne bedrijfscontrole op het vlak van supply."— Transcript van de presentatie:

1

2 Internal Compliance Program

3 WAT is ICP ICP = Internal Compliance Program Verzamelnaam Mechanisme van interne bedrijfscontrole op het vlak van supply chain, salesflow en exportopvolging Flexibel, updated, effectief, proportioneel

4 BELANG MICRO  Vlotte exportflow  Efficiëntie- en effectiviteitswinst bij implementatie exportcontrolevereisten  Kennis en controle over eindgebruik  Wetgeving naleven, vermijden strafrechtelijke inbreuken  Vermijden van vermelding op ‘blacklists’  Awairness raising inzake exportcontrole bij personeel MACRO  Internationale veiligheid  Bijdrage aan strijd tegen nucleaire proliferatie  Bijdrage aan strijd tegen verspreiding WMD

5 REGELGEVING Dual Use verordening 428/2009  ICP niet letterlijk vermeld  Art. 12 lid 2: lidstaten houden rekening met door de exporteur geïmplementeerde procedures i.f.v. de naleving van de verordening  Art. 9 lid 2: Opname EUC als garantie op eindgebruik  Art. 12 lid 1: opname verplichtingen i.k.v. internationale controleregimes, bindende besluiten VN, EU, OVSE en het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB

6 BELEIDSINITIATIEVEN Resolutie 1540 VN Veiligheidsraad  Opstellen exportcontrolesystemen in strijd tegen illegale handel New Lines for Action EU in combating the proliferation of WMD (2008) AEO-ICP working party (2014) WA Best Practices Guidlines (2011) ICP gids DCSG > publicatie najaar 2014

7 MAATWERK Een goed ICP houdt rekening met: -Bedrijfstype -Organisatiestructuur -Complexiteit intern productie- en salesproces -Omvang -Product -ICT mogelijkheden -…

8 BASISELEMENTEN 1. Engagement directie 2. Naleving wetgeving 3. Producten 4. Controle salesproces 5. Klant 6. Eindgebruik

9 1. Engagement directie ‘commitment to compliance’ & betrokkenheid/gedeelde verantwoordelijkheid binnen het bedrijf Aanstellen verantwoordelijke ICP Communicatie: -Schriftelijke bekrachtiging ICP -Contactpersonen Compliance checks: auto-evaluatie, internal audits

10 2. Naleven wetgeving Overzicht relevante wetgeving en sanctieregimes Praktische implicaties en verplichtingen Aanvraagprocedures vergunningen Bevoegde autoriteiten Procedure bij inbreuken

11 3. Producten Classificatie volgens dual use verordening 428/2009 Technische specificaties en mogelijkheden

12 4. Controle salesproces Via geautomatiseerd (elektronisch) systeem: -Productclassificatie -Red Flags bij handelsbeperkingen/sanctieregimes -Vergunningsplicht -Data salesflow -Overzicht benodigde vergunnings- en douanedocumenten

13 5. Klant Verificatie EU handelsbeperkingen en internationale embargo’s (blacklists) Bepalen gevoelige landen en entiteiten/industriële sectoren Aard en activiteiten van de klant Verloop klantencontact Installatie/leveringsmodaliteiten

14 6. Eindgebruik EUC (& certificering) Aard en activiteiten van de klant Distributeurs Vermoeden van oneigenlijk gebruik (catch-all)

15 TRAINING Bewustmaking & responsabilisering personeel Relevante regelgeving & implicaties Werking intern controlesysteem Belang en relevantie intern controlesysteem Mogelijk misbruik exportgoederen Sales: hoe verdachte orders detecteren

16 RAPPORTERING Detectie en melding onregelmatigheden Procedure & contactpersonen Jaarlijkse rapportering aan bevoegde autoriteit Archivering handelsbescheiden

17


Download ppt "Internal Compliance Program WAT is ICP ICP = Internal Compliance Program Verzamelnaam Mechanisme van interne bedrijfscontrole op het vlak van supply."

Verwante presentaties


Ads door Google