De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur op Microniveau

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur op Microniveau"— Transcript van de presentatie:

1 Structuur op Microniveau
Interactieve content Structuur op Microniveau

2 Bezoekgedrag op een pagina..

3 Chaotisch scannen De bezoeker laat zich leiden door visuele prikkels.
De bezoeker doorkruist de pagina op zoek naar de gewenste informatie Je kunt niets doen aan het chaotisch scannen van mensen.

4 Dus: Veel blokjes met witte tussenstukken.
Werk met kopjes of topische zinnen (eerste zin die het onderwerp van de alinea benoemt) Zorg dat tekst en beeld met elkaar in balans zijn Werk met bullet-points!

5 origineel Op grond van de toets op toereikendheid, de uitkomsten uit het verleden en de ontwikkelingen binnen het boekjaar zijn nard ons oordeel de technische voorzieningen toereikend. Het oordeel heeft betrekking op de zogenaamde Property en Casualty branches, waaronder begrepen Fleet, Liability, Marine en Property. Hierbij een korte toelichting op de diverse technische voorzieningen. topische zin voorop De technische voorzieningen zijn toereikend. Wij baseren dit oordeel op: de toets op toereikendheid, de uitkomsten uit het verleden en de ontwikkelingen binnen het boekjaar. Het oordeel betreft de zogenaamde Property en Casualty branches. Hieronder vallen Fleet, Liability, Marine en Property. Hierna lichten we de diverse technische voorzieningen kort toe.

6 Waarop is het verwachtingspatroon gebaseerd?

7 Zakelijk

8 Zakelijk…

9 Shoppen

10 Sport

11 Reizen, vakantie

12 Magazine

13 Tekstopmaak Zorg voor relatief smalle tekstkolommen (iedere regel moet in een oogopslag te zien zijn). Schrijf kort tekstblokken (4 tot 7 regels). Gebruik kernachtige tussenkoppen of werk met topische zinnen. Gebruik veel wit. Lijn je tekst nooit rechts uit.

14 Structuur van de tekst…
Kop en lead…

15

16 Maak korte, kernachtige koppen
De kop moet duidelijk en volledig zijn. Geeft antwoord op de belangrijkste ‘W’ (wie,wat,waar,waarom, wanneer en hoe) Kop dient als aanvulling op de intro. Kop mag een vraag beantwoorden. Kop mag een smaakmaker zijn.

17 Structuur van de tekst…
Lead kan: Samenvatting van de tekst zijn (nieuwsartikelen en langere teksten). Onderwerp introduceren (aandachtrekkend). Vraag of paar vragen bevatten. Een uitnodiging tot actie zijn. Een citaat bevatten. Een combinatie van verschillende elementen bevatten.

18

19

20

21

22 Structuur van de tekst…
Inverse structuur: Wie Wat Waar Wanneer Waarom Hoe Gebruik laddertechniek (1 t/m 6). Structureer op basis hiervan vervolgens je tekst.

23 Vrijstellingen zijn mogelijk als je aantoont dat je over de competenties beschikt van een bepaald programma of studiefase in testen en assesments. De criteria zijn van te voren bekend. In verband met de start van de opleiding doorloopt iedereen in het studiejaar de propedeuse. Studenten die in aanmerking komen voor vrijstellingen, behalen hun tijdswinst in de hoofdfase. Op basis van de resultaten van testen en assesment kun je samen met de coach een maatwerkprogramma ontwikkelen voor het verwerven van de competenties van de hoofdfase en de afstudeerfase.

24 Wie Wat Waar Wanneer Waarom Hoe Studenten Vrijstellingen IAM Na de propedeuse, tijdens de hoofd- en afstudeerfase Tijdswinst tijdens de hoofdfase Door het doen van testen en assessments. Vervolgens stel je met je coach een aangepast studieplan samen 6 1 5 2 4 3

25 Kan ik vrijstellingen krijgen (wat)?
Ja, dat kan in de verdiepingsfase (wanneer). Middels testen en assesments kun je aantonen dat je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Samen met je coach ontwikkel je vervolgens een persoonlijk studieprogramma(hoe). Dat levert je tijdswinst op tijdens de hoofdfase (waarom).

26 Mogelijke indelingen van paginatekst
Chronologisch Thematisch Functioneel Journalistieke indeling Maatregelstructuur Helpstructuur Didactische structuur Vraag-antwoordstructuur

27 Journalistieke structuur
De belangrijkste W-vragen. In de kop staat het antwoord op de belangrijkste W-vraag. In de lead staat al het antwoord op de andere belangrijke W-vragen (kort en bondig). In de tekst onder de lead staan de antwoorden op de rest van de W-vragen en eventueel een toelichting op de mededelingen in de kop en de lead. Volgorde tekst: van belangrijk  minder belangrijk. van algemeen  gedetailleerd

28

29

30 Vraag en antwoord… Formulier de vraag vanuit de bezoeker.
Probeer de vragen te koppelen aan de W-vragen. Houd de vragen kort.

31

32

33 Micro en Macrocontent

34 Micro content

35 Macro content

36 Dus, voor een ‘scannable’ pagina:
Gebruik kleine tekstblokjes (4 - 7 regels). Gebruik Bulletpoints. Werk met smalle tekstkolommen. Werk met microcontent (bij artikelen, nieuwswaarde) op homepage. Veel wit! Ga voor een goede eerste schermindruk, uit van het verwachtingspatroon van de ontvanger (druk – veel richtingen, gezellig, stijlvol, zakelijk etc.) Zorg voor een goede balans tussen tekst en beeld. Werk met kernachtige (tussen)koppen of topische zinnen. Zorg voor een krachtige lead, Kop en lead beantwoorden belangrijkste van: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe).

37 Opdracht volgende week:
Verwerk de feedback op je strategie. Maak een visueel voorstel voor de homepage. Werk het zowel in tekst als in beeld helemaal uit. Doe dit op basis van de strategie en de sitemap die je hebt ontwikkeld. Gebruik de ‘richtlijnen’ (die we hebben behandeld in het 3e werkcollege) voor de visuele structuur en tekststructuur). Neem je uitwerking liefst op je laptop of anders in kleurenprint mee naar de volgende les. Neem ook het origineel van de homepage mee (zodat het verschil duidelijk wordt!)


Download ppt "Structuur op Microniveau"

Verwante presentaties


Ads door Google