De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wednesday, 01 April 2015 woensdag 1 april 2015 You can walk or you can run You feel sad or you have fun Live today and don’t feel sorrow Don’t think.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wednesday, 01 April 2015 woensdag 1 april 2015 You can walk or you can run You feel sad or you have fun Live today and don’t feel sorrow Don’t think."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wednesday, 01 April 2015 woensdag 1 april 2015

3 You can walk or you can run You feel sad or you have fun Live today and don’t feel sorrow Don’t think about tomorrow Time you cannot see It’s to be or not to be You live now, but you will die Spread your wings and try to fly Of one thing you can be sure Against death there is no cure You are master of your own time Don’t waste your time with this rhyme With this poem I’m killing time But you read it, that is fine We all walk or run the line Whatever, we are running out of time Jefken 26.08.2012 According to the MAYA time will end on Friday,December 21, 2012 Volgens de MAYA zal de tijd eindigen op Vrijdag,21 december, 2012 Je kan lopen, je kan stappen Je bent droef of vertelt grappen Leef vandaag en zonder zorgen En denk niet te veel aan morgen De tijd kan je niet zien Heeft geen geluid bovendien Je begint te sterven in de wieg Speid nu je vleugels en vlieg Van één ding kan je zeker zijn Tegen de dood is er geen medicijn Je bent meester van je eigen tijd Van dit te lezen, krijg je nog spijt Met dit gedicht dood ik de tijd Je leest het, streelt mijn ijdelheid We lopen of stappen en zijn blij Maar ja, de tijd loopt ons voorbij Jefken 26.08.2012 TIME IS RUNNING - DE TIJD LOOPT

4 Time is the coin of your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Tijd is het muntstuk van je leven. Het is het enige muntstuk dat je hebt, en alleen jij bepaalt hoe het zal worden uitgegeven. Time spent laughing is time spent with the gods. Tijd dat je lacht is tijd die je beleeft met de goden. You can't change the past, but you can ruin the present by worrying about the future. Het verleden kan je niet veranderen, maar je kan het heden kapot maken door je zorgen te maken over de toekomst. We all have our time machines. Some take us back, they're called memories. Some take us forward, they're called dreams. Wij hebben allemaal onze tijdmachines. Sommige brengen ons terug, men noemt ze herinneringen. Sommige brengen ons voorwaarts, men noemt ze dromen. Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love, time is eternity. Tijd is te traag, voor zij die wachten te snel voor zij die vrezen, te lang voor zij die treuren, te kort voor zij die genieten, maar voor zij die beminnen, is tijd eeuwig. Time goes, you say? Ah no! Alas, Time stays, we go. Tijd gaat voorbij,zeg je ? Ah neen! Helaas, de tijd blijft, wij gaan. The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot. Het slechte nieuw is dat de tijd vliegt. Het goede nieuws is dat jij de piloot bent.

5

6 Possibly your time will end in : Mogelijks zal je tijd eindigen binnen:

7 Money is the thing that drives us The more we have The greedier we are The less we have The more we want Geld is het ding dat ons drijft Hoe meer wij er van hebben Hoe hebzuchtiger wij worden Hoe minder wij er van hebben Hoe meer wij er van willen TIME IS RUNNING - DE TIJD LOOPT

8 1020 > 3030 > 5050 > 6060 > 7080

9 STOP


Download ppt "Wednesday, 01 April 2015 woensdag 1 april 2015 You can walk or you can run You feel sad or you have fun Live today and don’t feel sorrow Don’t think."

Verwante presentaties


Ads door Google