De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Vrijwilliger kort voorstellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Vrijwilliger kort voorstellen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Vrijwilliger kort voorstellen
Korte 2 minuten film over UNICEF Start presentatie

2 UNICEF: wie zijn wij? VN-Kinderrechtenorganisatie
Altijd en overal voor kinderen Sinds de Tweede Wereldoorlog Kinderrechtenverdrag Unite for children De naam UNICEF staat voor United Nations International Children Emergency Fund UNICEF werkt wereldwijd als enige kinderrechtenorganisatie in opdracht van Verenigde Naties. UNICEF is na de Tweede Wereldoorlog. Opgericht om kinderen die slachtoffer waren van de oorlog te helpen. Tegenwoordig is UNICEF actief in 190 landen. In de geïndustrialiseerde landen (36) vragen onze Nationale Comités om geld en steun, waarmee we hulpprogramma’s in ontwikkelingslanden (meer dan 150) kunnen realiseren. We zijn er voor alle kinderen en maken geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezindheid. Structurele hulp omdat UNICEF in elk land aanwezig is, er al is wanneer er een oorlog of ramp zich voordoet, maar ook blijft! Het Verdrag voor de Rechten van het kind vormt de basis van ons werk. We zijn de bewaker van het verdrag dat door bijna alle landen is geratificeerd. In opdracht van de VN zien wij toe of landen de rechten van kinderen respecteren en naleven. Ons werk doen we onder het motto: Unite for children We hebben de overtuiging dat we samen een betere wereld voor kinderen kunnen realiseren (met overheden, met onze partners, donateur, vrijwilligers en ook kinderen) Meer informatie:

3 Verbinden en samenwerken
Unite for Children Met wie werken we samen? Belang van samenwerking Wat doet UNICEF? Unite for Children: Op de foto ziet u medewerkers van verschillende organisaties aan het werk tijdens de ernstige overstromingen in Myanmar in Medewerkers van UNICEF, het Rode Kruis en andere gezondheidswerkers werkten intensief samen om mensen in onder andere het afgelegen dorpje Kawhmu te helpen. Per boot brengen ze medische instrumenten, medicijnen en materialen voor vroedvrouwen in het afgelegen gebied. UNICEF werkt niet alleen in noodsituaties, maar in alle programma’s samen met andere organisaties of instanties. UNICEF pleit ervoor om kinderrechten sterker in het overheidsbeleid te verankeren. Om dat te bereiken werken we samen met álle betrokkenen: leraren, beleidsmakers, universiteiten, regeringen, dorpshoofden, politieagenten en kinderen. Als VN-organisatie beschikken we over wereldwijde ervaring en kennis op het gebied van kinderrechten. Maar ervoor zorgen dat deze rechten worden nageleefd kunnen we niet alleen. - Samenwerken is zo belangrijk omdat op die manier het meeste bereiken voor kinderen. Veel verbeteringen voor kinderen beginnen met beter beleid en afstemming op internationaal en nationaal niveau. Daarom is samenwerken en beleidsbeïnvloeding een belangrijk onderdeel van het werk van UNICEF. We zijn de belangenbehartiger van kinderen, we komen op voor de rechten van kinderen overal ter wereld. We zijn een VN-organisatie en kunnen op hoog niveau veel bereiken en in gesprek gaan met regeringen, we organiseren veel kinderconferenties om kinderen een stem te geven over wat hen aangaat en we zijn een bindende organisatie. We brengen verschillende partijen samen om het leven van kinderen te verbeteren. Mede dankzij onze samenwerking is de kindersterfte enorm gedaald: In 1990 overleden jaarlijks nog 12 miljoen kinderen, in 2013 waren dat er nog 6,3 miljoen. De boodschap van UNICEF Nederland is dan ook: Elke dag sterven er kinderen. Ze sterven door oorzaken die we kunnen voorkomen, zoals malaria en diarree. Omdat iedereen dit onacceptabel vindt, komen wij nu samen in actie vanuit de overtuiging dat dit aantal nul moet zijn! (meer over deze campagne is slide 15 van deze presentatie) 3

4 Onze missie De mooiste opdracht Hoofdthema’s UNICEF’s werk:
- de juiste zorg voor ieder kind - onderwijs voor alle kinderen - bescherming tegen hiv en aids - bescherming in extreme omstandigheden zoals oorlog - samenwerken en lobby UNICEF heeft de mooiste opdracht, wereldwijd kinderen helpen. Onze opdracht is ervoor te zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Hiervoor zetten we ons dagelijks samen in met hulp van regeringen, andere organisaties, bedrijven, particulieren en vele vrijwilligers. UNICEF heeft vijf themagebieden: zorg (gezondheid, voeding, water en sanitatie en hygiëne), bescherming (tegen uitbuiting, verwaarlozing en geweld), onderwijs, hiv en aids (zorg en behandeling) en samenwerking en lobby. Ook biedt UNICEF noodhulp, waar we ons in zetten voor onder andere gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, voeding, scholing en bescherming van alle kinderen. Meer informatie:

5 De juiste zorg voor ieder kind
Vaccineren redt levens Kindersterfte wereldwijd daalt Oorzaken kindersterfte Wat doet UNICEF? - Op de foto ziet u een meisje in een ziekenhuis in het Bo District in Sierra Leone. Ze krijgt een vaccinatie tegen o.a. difterie, tetanus en hepatitus B. Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de strijd tegen kindersterfte, bijvoorbeeld in Sierra Leone. De kindersterfte in het West-Afrikaanse land is een van de hoogste ter wereld. De overheid wil dit veranderen en geeft sinds kort alle zwangere vrouwen en kinderen tot vijf jaar gratis basiszorg. UNICEF ondersteunt dit initiatief. - Wereldwijd neemt de kindersterfte af, toch is die nog onnodig hoog: 6,3 miljoen kinderen gingen in 2013 voor hun vijfde verjaardag dood. Bijna tweederde van deze sterfgevallen is te voorkomen. - Veel kinderen sterven ieder jaar nog door ziektes als longontsteking, diarree, malaria of ze gaan dood aan de gevolgen van hiv en aids. Ook slechte hygiënische omstandigheden zijn een groot gevaar voor de gezondheid van kinderen. In veel landen is een gebrek aan veilig drinkwater en goede toiletten de oorzaak dat kinderen overlijden aan diarree. Op preventief gebied doet UNICEF o.a. het volgende: voorlichting over het belang van borstvoeding, goede hygiëne, hiv en aids en het belang van goede voeding. Ook helpt UNICEF regeringen met het opzetten van medische zorg en medische opleidingen en ondersteunen wij grootschalige vaccinatiecampagnes zoals in Sierra Leone. Sinds 1980 steeg het percentage kinderen dat is ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes van minder dan tien procent naar tachtig procent.  Eind 2012 hadden 131 van 195 landen in de wereld behaald dat zeker 90% van de kinderen zijn ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes. In 2012 had UNICEF met partners immunisatiecampagnes in meer dan 100 landen. Daarmee is bijgedragen aan het bereiken van meer dan 80% van alle kinderen wereldwijd. Zo werden bijvoorbeeld 100 miljoen kinderen tijdens mazelencampagnes gevaccineerd. Haemophilus influenzae type b (Hib) veroorzaakt nekkramp en longontsteking. Dit vaccine is thans in 184 landen wereldwijd geïntroduceerd (2012), waaronder Burundi, Sierra Leone en Mozambique.  Wereldwijd wordt de dekking van 3 doses met Hib vaccine nu op  45% geschat. Meer informatie:

6 1.000-dagen-plan UNICEF Prenatale zorg
Inzet op borstvoeding eerste 6 maanden Bijvoeding: plumpy nut Voedingssuplementen Voedselverrijking Voorlichting Prenatale zorg: Opsporen ondervoeding bij zwangere vrouwen (bijvoeden indien nodig). Voorlichting over belang van goede voeding. Zwangerschapscontroles. Plumpy nut: Mengsel van pindapasta, poedermelk, poedersuiker, vitaminen en mineralen (o.a. ijzer, calcium, zink, foliumzuur en bijna alle vitamines) UNICEF is wereldwijd nummer 1 verspreider/aankoper van plumpy nut. Voordeel: kan thuis toegediend worden: hoeven ze niet voor behandeling in het ziekenhuis te blijven. Succespercentage van plumpy nut is 95%. Ik heb er wat bij me: laat er eentje rondgaan om te proeven. Voedselverrijking: jodium in zout (UNICEF pleit ervoor dat overal ter wereld jodium aan zout wordt toegevoegd), vitamine A aan suiker. Ook in ons zout zit jodium, vooral in ons brood: bakkers zijn verplicht bakkerszout te gebruiken, waarin meer jodium zit dan in gewoon keukenzout. UNICEF geeft voorlichting over belang van goede voeding (en wat dat is), schoon drinkwater en goede hygiëne.

7 Onderwijs voor alle kinderen
Onderwijs is een kinderrecht 57 miljoen kinderen niet naar school Meisjes worden achtergesteld Wat doet UNICEF? Laos: alle kinderen naar school: 1 op de 10 kinderen in Laos gaat niet naar school. UNICEF zorgt ervoor dat de moeilijkst bereikbare kinderen ook onderwijs krijgen. 1 op de 10 kinderen in Laos gaat niet naar school. En de kinderen die wel naar school gaan, maken het vaak niet af. Dit komt bijvoorbeeld doordat de kinderen thuis een andere taal spreken dan de officiële taal op school, en daardoor moeilijk meekomen. Of doordat ze te ver weg wonen van een school. Of ze kunnen de school niet afmaken, omdat de school niet alle 5 jaar van de basisschool heeft. In Laos wonen 2,6 miljoen kinderen, de helft van de totale bevolking. Een kwart van alle kinderen heeft geen wc's of schoon drinkwater en 40% van de kinderen is ondervoed. In Laos zijn veel bergen en er is een slechte infrastructuur. Elk kind heeft recht op basisonderwijs, waar je ook woont. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Onderwijs is een onmisbare basisvoorwaarde voor een goede toekomst. Toch gaan wereldwijd nog 57 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school. Met name meisjes missen hun kans op onderwijs. De redenen? Het schoolgeld vormt een obstakel, UNICEF pleit ervoor het schoolgeld af te schaffen. Veel landen nemen dit advies over. Soms moeten kinderen werken, is de afstand naar school te groot, zijn er geen boeken of is er oorlog waardoor kinderen niet naar school kunnen. Ook hiervoor zoek UNICEF gepaste oplossingen, bijvoorbeeld de School-in-a-box: In noodsituaties, rampgebieden of vluchtelingenkampen verspreiden we School-in-a-Box kits. Dit is een doos vol schoolmaterialen waarmee een leraar met veertig leerlingen waar dan ook een schooltje kan beginnen. Juist in noodsituaties is het belangrijk om kinderen zo snel mogelijk weer een dagelijkse routine te bieden. Tijdens de lessen is er ruime aandacht voor traumaverwerking. Meer dan de helft van de niet-schoolgaande kinderen zijn meisjes (53%). Ouders geven hun zoons meestal voorrang. Soms trouwen meisjes jong en zijn thuis nodig voor huishoudelijk werk en ze zorgen voor jongere broertjes of zusjes. Ook geweld onderweg naar school, geen aparte toiletten of ongelijke behandeling op school tussen jongens en meisjes zijn redenen voor meisjes om thuis te blijven. Ons doel is om er voor te zorgen dat in 2015 álle kinderen goed basisonderwijs volgen. En dat ze hun school ook af kunnen maken. Hiervoor lobbyen we bij overheden voor gratis en goed onderwijs voor alle kinderen, helpen bij het opzetten van kindvriendelijke scholen, ondersteunen we onderwijsprogramma’s, zetten we ons extra in voor meisjes, zorgen we voor noodscholen ten tijde van oorlog en rampen, etc. In 1960 ging slechts 48 procent van alle kinderen naar school. In 2011 was dat al 90 procent. Sinds 1990 gaan vijftig miljoen meer kinderen naar school. Wat doet UNICEF? UNICEF wil de kinderen in Laos voor wie onderwijs het moeilijkst bereikbaar is, naar school helpen. Daarbij gaat het om kinderen van de armste families of kinderen met een etnische achtergrond. Samen met de overheid van Laos wil UNICEF gelijke kansen bieden voor jongens en meisjes, zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en bereiken dat kinderen hun school ook echt afmaken. Dat doen we o.a. op de volgende manieren: Zorgen voor mobiele leraren die zelf naar de verafgelegen gebieden reizen, Het bouwen van klaslokalen, Het uitdelen van schoolmaterialen en het trainen van leerkrachten. Meer informatie:

8 HIV-vrij geboren HIV en AIDS Aids wereldwijd immens probleem
Dagelijks baby’s met hiv geboren Dit kan voorkomen worden! Wat doet UNICEF? Het begin van het einde van aids start bij kinderen! Tussen 2005 en 2013 hebben we 1,1 miljoen hiv-infecties bij kinderen weten te voorkomen. Toch wordt nog elke twee minuten een baby met hiv geboren. Dat vindt UNICEF onacceptabel. Daarom stelt UNICEF zich twee wereldwijde doelen die we in 2015 gehaald willen hebben: 1) nul nieuwe hiv-infecties bij baby's en 2) het halveren van nieuwe hiv-infecties onder jongeren. Het thema hiv en aids is een van de vijf focusgebieden van UNICEF en draagt bij aan Millenniumdoel 3 (het bevorderen van seksegelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen), Millenniumdoel 4 (het terugbrengen van kindersterfte) en Millenniumdoel 6 (de strijd tegen hiv en aids, malaria en andere ziekten). Feiten en wat UNICEF doet is te vinden op:

9 Veilig opgroeien Veel kinderen in Jemen zijn slachtoffer van geweld en kindhuwelijken. UNICEF zet zich in dit armste land van het Midden-Oosten in om deze kinderen te helpen. Jemen is het armste land in het Midden-Oosten. Op verschillende manieren zijn kinderen hier slachtoffer van geweld. In 2012 alleen al zijn 204 kinderen gedood en 425 gewond geraakt door kogels en munitie. Er is een toename van verwondingen door landmijnen en explosieven. Daarnaast worden kinderen gedwongen voor gewapende groepen te werken. Een andere schending van het Kinderrechtenverdrag vindt plaats onder meisjes: 14% van de meisjes wordt voor hun 15e jaar uitgehuwelijkt. 1 op de 5 meisjes tussen de 15 en 19 jaar oud is getrouwd. Bescherming van kinderen is levensbelangrijk. Miljoenen kinderen groeien op in onveilige omstandigheden. Omdat ze geen ouders meer hebben, of omdat hun ouders niet goed voor ze willen of kunnen zorgen. Kinderen zwerven soms op straat. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld, uitbuiting of misbruik. In het ergste geval leven ze onder gruwelijke omstandigheden: in de prostitutie, als kindsoldaat of kinderarbeider. Ook zijn er miljoenen kinderen die worden verwaarloosd of misbruikt of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Wat doet UNICEF: we controleren of regeringen het Kinderrechtenverdrag doorvoeren in hun wetten, we geven voorlichting over bijvoorbeeld mishandeling en discriminatie, we komen in actie tegen kinderarbeid, we helpen vrouwen en kinderen in oorlogssituaties, zetten ons in voor registratie van kinderen bij hun geboorte zodat ze officieel bestaan en rechten hebben en we zetten ons in om te voorkomen dat kinderen als soldaat worden ingezet. Dit is slechts een greep uit de activiteiten van UNICEF op gebied van bescherming van kinderen. Cijfers en feiten; 120 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar werken als kindarbeiders, dat is 1 op de 10 kinderen van die leeftijd. 151 miljoen kinderen hebben één of beide ouders verloren. 1.1 miljoen kinderen zitten vast in een gevangenis. UNICEF schat dat ruim 125 miljoen meisjes en vrouwen in 29 landen zijn besneden. Meer informatie: Meer informatie over Jemen en wat UNICEF doet:

10 Natuurramp of oorlog Extra kwetsbaar Samenwerken Wat doet UNICEF?
De tyfoon Haiyan die over de Filipijnen is geraasd heeft grote verwoestingen achtergelaten.  Medewerkers van UNICEF zijn aanwezig in het rampgebied en helpen de slachtoffers zo goed mogelijk met schoon water, voedsel en medische zorg. Wat doet UNICEF: Al voor de ramp was UNICEF actief op de Filipijnen. Daarom kon UNICEF direct reageren op de tyfoon en de slachtoffers helpen. Direct na de ramp steeg het eerste vliegtuig met 60 ton hulpgoederen op vanuit Kopenhagen. Inmiddels zijn 25 vliegtuigladingen hulpgoederen afgeleverd op de Filipijnen. Hulp wordt geboden op diverse gebieden: Water en sanitaire voorzieningen, Ondervoeding, Kinderbescherming, Medische zorg en Onderwijs In noodsituaties zijn kinderen extra kwetsbaar. We werken in alle landen in de wereld en kunnen daardoor bijna altijd direct noodhulp bieden. Bij een natuurramp zoals de aardbeving in de Filipijnen of in een oorlogssituatie zoals in Centraal Afrikaanse republiek dreigen kinderen en vrouwen als eerste de dupe te worden. Het aantal rampen is in de afgelopen 20 jaar verdubbeld van 200 naar 400 per jaar. Het aantal overstromingen is zelfs verviervoudigd In dit soort verschrikkelijke situaties werken we samen met alle lokale en internationale hulporganisaties ter plekke om direct hulp te kunnen bieden. Volgens de afspraken binnen de VN gaat UNICEF direct na een ramp aan de slag met het zorgen voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en bescherming en opvang van kinderen. UNICEF is altijd ter plekke, voor, tijdens en na een ramp of oorlog. Na de eerste 72 uur na een ramp en als de meest noodzakelijke hulp om te overleven verleend is, inventariseert UNICEF de behoefte op het gebied van onderwijs. We organiseren O.A. preventieve inentingscampagnes, verstrekken we vitamines en middelen om uitdroging als gevolg van diarree te voorkomen, zorgen we voor voeding van baby’s en kinderen, beschermen we kinderen tegen uitbuiting en misbruik, helpen we kinderen en ouders elkaar weer terug te vinden, etc. In Nederland vormt UNICEF samen met andere hulporganisaties de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).. Meer informatie: Meer informatie over de Filipijnen: en een terugkoppeling via:

11 UNICEF Nederland Nationaal Comité Wat doen wij?
Pleit voor naleving van kinderrechten 86 betaalde medewerkers en bijna vrijwilligers waaronder verschillende ambassadeurs Samen € 70,5 miljoen opgehaald UNICEF Nederland is één van de 36 Nationale UNICEF Comités. Wij werven fondsen onder particulieren en het bedrijfsleven voor het werk van UNCIEF Internationaal en geven daar voorlichting over. Wij pleiten voor naleving van het kinderrechtenverdrag in het binnen- en buitenlandbeleid van de Nederlandse overheid. Samen hebben we in 2013 € 70,5 miljoen opgehaald om het leven van kinderen wereldwijd te verbeteren en een goede toekomst te bieden. Daarvan werd € 51,8 miljoen afgedragen aan UNICEF Internationaal met hulpprogramma’s voor kinderen in ruim 150 ontwikkelingslanden. De programma’s in deze landen betekenen voor kinderen een structurele verbetering van hun levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden. UNICEF Nederland zit ruim onder de CBF-norm van 25% (dat wil zeggen: de percentuele verhouding tussen de opbrengsten en de totale kosten voor fondsenwerving) met in 2013 nl. 19,9%. https://www.unicef.nl/Jaarverslag2013/home/ - Medio juni staat ieder jaar het nieuwe verslag online!

12 Iedereen kan iets doen Als bedrijf Als donateur Als kind of jongere
Als consument Als vrijwilliger Kijk ook op - Samenwerking, daar staan we voor. Alleen door samen te werken kunnen we wereldwijd kinderen een betere toekomst bieden. Er zijn talloze manieren hoe je als particulier, bedrijf of organisatie je kunt inzetten voor en met UNICEF, een kleine selectie: -Voor bedrijven: Partnership afsluiten (zoals ING, IKEA, Djoser etc.) UNICEF Supporter worden (dit is speciaal voor MKB'ers). Donatie geven (of incidenteel bijvoorbeeld met Kerst, eindejaar, jubileum of structureel door sparen met medewerkers) Evenement organiseren (opbrengsten voor UNICEF, denk aan veiling, sportevenement) - Voor Particulieren: Lid worden Gift geven Vrijwilliger worden UNICEF-producten kopen via de webshop -Actiematige inzet: UNICEF loop organiseren UNICEF veiling organiseren UNICEF sport event op uw vereniging Kijk op Meer informatie over MBK Supporters: 12

13 We gaan voor nul! Omdat elk kind dat sterft er één te veel is.
Waaraan overlijden kinderen? Wat doet UNICEF? Wat is er al bereikt? De 3 belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen zijn: Sterfte in de eerste maand Diarree Longontsteking Maar liefst 44% van de kindersterfte vindt plaats in de eerst maand na de geboorte. Meestal door onvoldoende zorg rond de bevalling. Ondervoeding is vaak de onderliggende oorzaak van kindersterfte. UNICEF doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen overal ter wereld overleven en gezond opgroeien. Spreerpunten hierbij zijn: Goede zorg voor moeder en kind tijdens zwangerschap en rond de geboorte Opleiding en bijscholing van medisch personeel Voorlichting aan moeders, b.v. over borstvoeding Distributie van medicijnen, muskietennetten, ORS, Plumpy nut, vitamine A etc. Watervoorzieningen en toiletten Grootschalige vaccinatiecampagnes Mede dankzij UNICEF is het aantal kinderen dat dagelijks overlijdt al sterk afgenomen: van kinderen per dag in 2006 naar kinderen per dag in 2011 en zelfs naar kinderen in Sinds 1990 is de kindersterfte met ruim 47% gedaald. We gaan voor nul! Elke dat sterven kinderen aan oorzaken die vaak makkelijk te voorkomen zijn. Zoals malaria, mazelen, diarree en longontsteking. UNICEF is ervan overtuigd dat dit aantal nul zou moeten zijn. Daarom voeren we van 2012 tot 2014 campagne tegen Kindersterfte.

14 We gaan voor nul! Schoon water, hygiëne en toiletten
1.400 kinderen per dag overlijden Wat is er al bereikt? 2013 – 2014 Schoon drinkwater, hygiëne én toiletten Op dit moment moeten nog steeds 780 miljoen mensen in de wereld het zonder schoon drinkwater stellen. En 2,5 miljard mensen gebruiken geen hygiënisch toilet. Ruim 1 miljard mensen hebben zelfs helemaal geen wc en doen hun behoefte buiten. Leven in onhygiënische omstandigheden heeft grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Het leidt tot infecties en diarree hetgeen ondervoeding kan versterken of zelfs kan veroorzaken. Ondervoeding is de belangrijkste onderliggende oorzaak van kindersterfte In 2012 overleden meer dan kinderen onder de 5 jaar aan de gevolgen van vuil drinkwater, slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne. Dat zijn kinderen per dag! Internationale 2 Miljard meer mensen toegang tot schoon drinkwater In 2011 overleden 1,1 miljoen kinderen onder de 5 jaar aan de gevolgen van vuil drinkwater, slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne. Sinds 1990 hebben 2 miljard meer mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater. Op het gebied van sanitaire voorzieningen hebben we het doel echter nog lang niet bereikt: in 1990 gebruikte 49% van de wereldbevolking goede toiletten. Nu is dat 64%. Dat betekent 1,8 miljard mensen meer dan voorheen, maar nog veel te weinig. UNICEF richt zich in haar werk vooral op bevolkingsgroepen die het moeilijkst toegang hebben, zoals mensen in verafgelegen gebieden en krottenwijken. Ook helpen we om hygiënisch gedrag te promoten, zoals handen wassen na toiletbezoek en vóór het eten (klaarmaken). Het kost € 50,- om 25 kinderen toegang te geven tot schoon water. Wat doet UNICEF? UNICEF zet zich tot in de verste uithoeken in om gemeenschappen en scholen van schoon drinkwater en toiletten te voorzien. Ook helpen we om hygiënisch gedrag te promoten, zoals handen wassen na toiletbezoek en vóór het eten. Sinds 2010 hebben de Verenigde Naties schoon drinkwater en toiletten als basisrecht voor alle mensen aangemerkt. En dat is niet voor niets.  Wat is er al bereikt? Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen spelen een belangrijke rol in millenniumdoel 7: een duurzaam milieu. In 2010 werd het doel op het gebied van schoon water bereikt: halvering van het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater sinds 1990. Maar élk kind heeft recht op schoon drinkwater. Daarom blijft UNICEF landen steunen om duurzame drinkwatersystemen aan te leggen en te beheren. Op het gebied van sanitaire voorzieningen is het doel nog lang niet gehaald. In 1990 gebruikte 49% van de wereldbevolking goede toiletten. Nu is dat 64%. Dat betekent 1,8 miljard mensen meer dan voorheen, maar nog steeds veel te weinig. 

15 DE WERELD BRANDT MAAR KINDEREN HEBBEN ‘M NIET AANGESTOKEN
UNICEF hulp in noodsituatie De wereld staat in brand. Maar de kinderen hebben deze brand niet aangestoken. Denk hierbij aan de Ebola uitbraak, Syrië, Irak Centraal Afrikaanse Republiek en de situatie in Zuid-Soedan. Kinderen zijn ontheemd, verliezen hun ouders, hebben geen onderdak, onvoldoende te eten en kunnen niet naar school. In een noodsituatie is het duidelijk dat een kind geen kind kan zijn. Zoveel begint bij een kind … als het tenminste kind kan zijn.  Voor, tijden en na de ramp of conflict UNICEF ziet zich geconfronteerd met de unieke situatie dat ons structurele werk in gevaar komt door de noodsituaties in vele verschillende gebieden op hetzelfde moment. UNICEF is wereldwijd vertegenwoordigd, voor de ramp waren we al ter plekke, tijdens de ramp zijn we er, en ook daarna zullen we voor de kinderen zorgen. Tijdens de ramp mobiliseren we nog meer hulp, mankracht en middelen. Om te zorgen dat de kinderen ondanks deze noodsituaties overleven en zich kunnen ontwikkelen, en zo –al is het maar even- weer kind kunnen zijn. Maar deze inspanning vraagt om extra financiële middelen. Daarom doen we een beroep op alle Nederlanders om bij te dragen. Volg het laatste nieuws (beeld en films) op https://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/noodhulp/campagne/ DE WERELD BRANDT MAAR KINDEREN HEBBEN ‘M NIET AANGESTOKEN

16 Augustus: een recordhoeveelheid levensreddende hulpgoederen naar kinderen in nood.
UNICEF zet zich onverminderd in voor kinderen in élke noodsituatie. Alleen al in augustus zonden we een recordhoeveelheid levensreddende hulpgoederen naar kinderen in nood. De hoeveelheid was ongeveer de inhoud van 19 volle vrachtvliegtuigen. Meer details: Syrië, Zuid-Soedan, Irak, de Centraal-Afrikaanse Republiek en West-Afrika: we helpen met medische zorg, voeding, schoon water, psychosociale hulp en onderwijs. Om onze noodhulpprogramma’s in deze landen te kunnen uitvoeren, heeft UNICEF veel geld nodig.

17 Ondervoeding Mozambique
In Mozambique sterft 1 op de 7 kinderen voor hun 5e jaar 141 kinderen van de baby's onder de 5 jaar sterven UNICEF doet er alles aan om deze kindersterfte tegen te gaan Elk jaar worden in Mozambique kinderen geboren baby's halen de eerste maand niet, kinderen overlijden voor hun eerste verjaardag en kinderen zullen nooit hun vijfde verjaardag vieren. De belangrijkste onderliggende oorzaak van kindersterfte in Mozambique? Ondervoeding! Maar liefst 43% van de kinderen onder de 5 jaar is chronisch ondervoed. Zij hebben veel meer kans om te overlijden. En als ze overleven krijgen ze te maken met gezondheidsproblemen en een ontwikkelingsachterstand die ze nooit meer inhalen.    11% van de sterfgevallen onder kinderen wordt veroorzaakt door acute ondervoeding en in sommige provincies is dit zelfs 15%. Als kinderen voor zo een lange tijd ondervoed zijn dat hun groei achterblijft, zijn ze chronisch ondervoed. UNICEF werkt samen met de overheid aan het ontwikkelen en uitrollen van nationaal beleid op het gebied van gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen. Zo wordt de overheid bijvoorbeeld gesteund in het uitvoeren van een actieplan om chronische ondervoeding te verminderen (het opsporen, de behandeling en monitoren van de groei, toedienen van extra vitaminen en mineralen etc.) en krijgt zij advies in het opzetten van een goed werkend distributiesysteem voor vaccins en medicijnen. Meer informatie hierover is te vinden op:

18 Vrijwilligers zijn onmisbaar
Wordt u de collega van deze vrijwilligers? Bijna vrijwilligers Veel of weinig tijd, u bent altijd welkom Wat krijgt u ervoor terug? - trainingen, professionele begeleiding en een wereldervaring De vrijwilligers op deze foto geven gastlessen op scholen en vertellen over het werk van UNICEF en haar programma’s. Ook organiseren zij evenementen en zijn actief via Sociale Media. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor UNICEF Nederland. Zij dragen met hun inzet bij voor het verbeteren van de toekomst van kinderen en de verbetering van hun rechten. De bijna vrijwilligers zijn georganiseerd in 61 Regionale Comités voor UNICEF (RCU’s) en er zijn uiteenlopende manieren hoe u zich kunt inzetten voor UNICEF. En of u nu veel of weinig tijd hebt, u bent meer dan welkom om het team te versterken! U kunt bijvoorbeeld aan de slag om voorlichting te geven op scholen of aan volwassenen, evenementen en acties organiseren etc. Trainingsaanbod: we bieden diverse trainingen voor de verschillende functies en natuurlijk ook een basiscursus aan iedereen: ‘actief voor UNICEF’. Informatiedag: op deze inspirerende dag ontmoet u andere vrijwilligers, UNICEF-medewerkers van kantoor en uit ‘het veld’ en u krijgt er de laatste informatie over UNICEF en haar campagnes. Een wereldervaring: door middel van contacten met veldmedewerkers en beleidsmakers van UNICEF Internationaal, maar ook de hoeveelheid aan informatie over de programma’s van UNICEF (zowel schriftelijk als beeldend door documentaires en dvd’s) geeft een verrijking aan uw kennis over tradities en leefsituaties over de hele wereld.

19


Download ppt "Welkom bij Vrijwilliger kort voorstellen"

Verwante presentaties


Ads door Google