De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijke ordening Enkele algemene beschouwingen Dilbeek donderdag 6 november 2008 (ontwerp)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijke ordening Enkele algemene beschouwingen Dilbeek donderdag 6 november 2008 (ontwerp)"— Transcript van de presentatie:

1 ruimtelijke ordening Enkele algemene beschouwingen Dilbeek donderdag 6 november 2008 (ontwerp)

2 Wet van 29-3-1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw (BS 12-4-1962) Het koninklijk besluit van 28-12-1972 -> opmaak gewestplannen Halle-Vilvoorde : 29 maart 1977 (BS 15-4-1977)

3 Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22-10-1996 (BS 15-3-1997) BVR (23-9-1997) definitieve vaststelling Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Decreet (18-5-1999) houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) - meerdere wijzigingsbesluiten - toepassing vanaf 1-5-2000 gemeentelijke structuurplannen ten laatste 1 mei 2005

4 Structuurplanning Wet 1962: klassieke planning statisch niet dynamisch niet aangepast aan maatschappelijke problemen structuurplanning dynamisch en continu proces van visie- en beleidsvorming m.b.t. de ruimte en de realisatie ervan Draagkracht en ruimtelijke kwaliteit Metafoor : “Vlaanderen open en stedelijk”

5 3 beleidsniveaus Structuurplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen VlaanderenGRUP’s ProvinciesPRUP’s Steden en gemeentenRUP’s Hiërarchie : dient gerespecteerd Subsidiariteit : Elk niveau heeft zijn taak Planhorizon : 10 jaar (tenzij gedeeltelijke herziening nodig)

6 Inhoud structuurplan Informatief deel Richtinggevend deel Bindende bepalingen Ruimtelijke principes RSV 1.Gedeconcentreerde bundeling 2.Fysisch systeem is ruimtelijk structurerend 3.Poorten als motor van ontwikkeling 4.Infrastructuur als bindend element

7 DRO 18 mei 1999 besluiten Vlaamse Regering Ministeriële besluiten voorlopig 41 besluiten met betrekking tot ambtenaren (diplomas en bevoegdheden) adviescomm. RO : VLACORO / PROCORO / GECORO samenstelling dossiers planning (structuurplanning) plannen en vergunningenregisters vergunningenbeleid diverse (planologische attesten, …) handhavingsbeleid

8 DRO 18 mei 1999 omzendbrieven (7) planologische attesten verkavelingen Vlaamse bouwmeester woonbehoeftestudies (WU gebieden) windturbines ……

9 Open ruimte WonenWerkenMobiliteit Vlaanderen x x x x Provincies x x x x Gemeenten x x x x

10

11


Download ppt "Ruimtelijke ordening Enkele algemene beschouwingen Dilbeek donderdag 6 november 2008 (ontwerp)"

Verwante presentaties


Ads door Google