De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam1 INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN MERK

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam1 INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN MERK"— Transcript van de presentatie:

1 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam1 INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN MERK http://www.youtube.com/watch?v=vAhjWivfS1o

2 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam2 MERK ONDERSCHEID VAN ANDEREN ® REGISTERED TRADEMARK RECHTEN OP HANDELSMERKEN BEPALEN MEDE DE GOODWILL, OFTEWEL DE GEVESTIGDE WAARDE VAN DE ONDERNEMING ( HANDELSNAAM = HANDELSMERK).

3 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam3 HANDELSMERK OVERWEGINGEN TOT AANKOOP BEKEND MERK? HANDELSMERKEN SUGGEREREN BETROUWBAARHEID; STAAN VOOR KWALITEIT. Nieuwe Heineken reclame…

4 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam4 GEBRUIK VAN HANDELSMERKEN WORDT JURIDISCH STERK ONDERSTEUND, VANWEGE EEN EXCLUSIEF RECHT OP HET MERK; HET MERKRECHT. MET JURISCHE MIDDELEN VOORKOMEN DAT CONCURRENTEN INBREUK MAKEN OP HET MERKRECHT. (HANDELSDEBIET BESCHERMEN).

5 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam5 BENELUX MERKENWET BENELUX MERKENVERDRAG BENELUX GERECHTSHOF BENELUX MERKENBUREAU (1971)

6 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam6 INDIVIDUEEL MERK: BENAMINGEN, TEKENINGEN E.D. DIE TOT DOEL HEBBEN PRODUCTEN TE ONDERSCHEIDEN VAN HET CONCURRERENDE AANBOD. COLLECTIEF MERK: PRODUCTEN DIE EEN GEMEENSCHAPPELIJK KENMERK WORDT GEGEVEN.

7 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam7 GEDEPONEERD HANDELSMERK MERK MOET WORDEN INGESCHREVEN IN HET REGISTER VAN HET BENELUX MERKENBUREAU IN DEN HAAG OF BIJ HET EUROPESE MERKENBUREAU IN ALICANTE. (10 JAAR; KAN TELKENMALE VERLENGD WORDEN) DEPONEREN IS VOORWAARDE VOOR HET VERKRIJGEN VAN HET MERKRECHT; HEEFT TEVENS EEN BEWIJSFUNCTIE.

8 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam8 WAT GESCHIKT IS VOOR OM ALS MERK TE DIENEN, IS VEELAL AFHANKELIJK VAN DE OMSTANDIGHEDEN. RECHTSPRAAK IN DEZE IS ZEER CASUÏSTISCH. NAGAAN WELKE MERKEN AL BESTAAN.

9 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam9 HANDELSMERK MOET VOLDOEN AAN TWEE EISEN: ABSOLUTE EISEN: CRITERIA WAARAAN ALLE MERKEN MOETEN VOLDOEN; BIJ NEGATIEVE TOETSING: IN HET ALGEMEEN ONGESCHIKT OM ALS MERK TE FUNGEREN: ONDERSCHEIDEND VERMOGEN; (ZELFVERHUIZER) NIET STRIJDIG MET OPENBARE ORDE OF GOEDE ZEDEN; NIET MISLEIDEND.

10 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam10 RELATIEVE EISEN: CRITERIA WAAR HET MERK IN HET BIJZONDER MOET VOLDOEN, DUS TEN OPZICHTE VAN MERKEN DIE ANDEREN RECHTMATIG VOOR PRODUCTEN VOEREN. NIET VOLDOEN AAN ABSOLUTE EIS: DEPOT WORDT GEWEIGERD. NIET VOLDOEN AAN RELATIEVE EIS: INBREUK? MERKENBUREAU: ABSOLUTE EIS. RECHTER: INBREUKPROCEDURES.

11 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam11 IN HET ALGEMEEN ONGESCHIKT ALS MERK PRODUCT DAT GEEN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN HEEFT, MIST HET WEZENSKENMERK EN IS NIET GESCHIKT OM ALS MERK TE FUNGEREN. CRITERIUM GENUANCEERD TOEPASSEN. BENAMINGEN ZIJN TE VAAG OM ALS MERKRECHT BESCHERMD TE WORDEN. GEBRUIK MAG; ER KAN ECHTER GEEN EXCLUSIEF RECHT OP GECLAIMD WORDEN.

12 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam12 VERZET TEGEN HET GEBRUIK VAN EEN MERK VOOR ANDERE PRODUKTEN DAN DE EIGEN IS MOGELIJK. (“AANLEUNEN” OF “AANHAKEN”) CLAERYN/KLAREIN. “WORDT GETROFFEN IN ZIJN KOOPLUST OPWEKKEND VERMOGEN”.

13 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam13 GEMEENSCHAPSMERK. MERKRECHT INSCHRIJVEN VOOR GEHELE EU. VERVALT BIJ: GEEN (NORMAAL) GEBRUIK; TOT SOORTNAAM IS GEWORDEN; MISLEIDEND GEBRUIK.

14 1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam14 SPREUK “MENSEN MET TOPPOSITIES DIE ALTIJD BEREIKBAAR MOETEN ZIJN, HEBBEN NOOIT DE TOP BEREIKT.”


Download ppt "1 April 20151 April 20151 April 2015Hogeschool Rotterdam1 INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN MERK"

Verwante presentaties


Ads door Google