De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Homo digitalis of homo empathicus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Homo digitalis of homo empathicus"— Transcript van de presentatie:

1 Homo digitalis of homo empathicus
Presentatie Geert Rosielle Directeur school De Hilt

2 #onderwijs2032 welke kennis en vaardigheden heeft een leerling die nu naar school gaat straks nodig, in 2032, als hij voor het eerst solliciteert? Oproep van staatssecrataris om mee te denken over curriculum voor de 21 ste century skills Leraren mogen ook meedoen Volop reacties, menigeen had iets ‘belangrijks’ toe te voegen Had Sander Dekker 17 jaar geleden, in 1998, ook een idee van de wereld in 2015?

3 We lopen vooruit (email ontvangen 13 maart) ?????????
Geachte heer Rosielle In ons overleg vanmorgen met Groupe Open is Amac Onderwijs in beeld, een seminar over de digitale revolutie in het onderwijs ter sprake gekomen. Een gratis evenement met inspirerende sprekers en interessante stands in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum op 24 en 25 maart Met het oog op de introductie van 1-op-1 onderwijs binnen de Aloysius Stichting een evenement wat veel inzicht kan bieden. Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen. U kunt inschrijven via de knop inschrijven onderaan dit bericht.

4 Toekomst van het onderwijs
De grote onderwijsdebatten van onze tijd gaan altijd over de vorm. Over de beste methode. Over het juiste lesprogramma. ‘Wel of geen iPad?’ is daarbij de grootste vraag. Het onderwijs wordt keer op keer gepresenteerd als een manier om je aan te passen. Op de vele onderwijscongressen orakelt de ene na de andere trendwatcher over de arbeidsmarkt van de toekomst en de bijbehorende ‘21st century skills’ (doorgaans iets met ‘creatief’, ‘adaptief’ en ‘flexibel’).

5 Gepersonaliseerd leren als het leren van de toekomst
Uitgeverijen, onderwijsondernemers, ICT bedrijven en de beleidslieden pretenderen dat zij de juiste, toekomstgerichte visie bezitten, waarbij de leraren mogen aanschuiven. Met ICT als doel en niet meer als middel.

6 Vragen bij gepersonaliseerd leren
Hoeveel ruimte en begrip ontwikkelt een kind voor het feit dat een ander zich op een andere manier ontwikkelt? Als het er enkel nog maar om gaat dat ik krijg wat ik nodig heb, en ik krijg nooit de boodschap: nu voeg je je maar even naar het regime. Wat betekent dat voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind?” Ja, een begaafd kind komt soms aandacht tekort, en dat geldt ook voor een moeilijk lerend kind. Ook een gemiddeld kind schiet er wel eens bij in als de leraar extra instructie geeft of een gesprekje heeft met een heethoofd op de gang. En ja, je klasgenoot met adhd krijgt beloningsstickers en jij niet, want wat hij moeilijk vindt, dat kan jij vanzelf. Leer d'r maar mee dealen, dit is de wereld, die past zich niet altijd naadloos aan jouw persoonlijke behoeften aan."

7 Individualisering als wondermiddel?
Er wordt ons ‘toponderwijs’ beloofd door maatwerk en individualisering. Ict moet daarbij het doorslaggevende middel zijn. Hoogleraar Sietske Waslander : Onderwijs is een sociaal proces. Het idee dat een kind achter zijn laptopje helemaal uit zichzelf en in zijn eigen tempo leert, is naïef.

8 Een kind wil gezien worden
Leerlingen willen niet kiezen uit duizend dingen. Ze willen vooral persoonlijke aandacht. Dus het bekende rijtje: Gekend, erkend en herkend worden. Dat vinden ze het belangrijkste, blijkt steeds weer uit onderzoek.

9 alles verandert, behalve het onderwijs!
Dit hoorde je ook weer bij de campagne van staatssecretaris Sander Dekker. De onderhuidse boodschap is dan dat alles in de afgelopen eeuw ingrijpend veranderde, behalve onderwijs. Of je zelf de conclusie wilt trekken dat het zo echt niet langer kan. Terwijl je zo’n klas met een docent ook kunt zien als een robuuste vorm die niet alleen uit gewoonte en gemakzucht is behouden, maar gewoon omdat het werkt.”

10 2032: toekomstvoorspellingen
Geert Mak schreef in "De eeuw van mijn vader" al over een idee van de wereldtentoonstelling in 1900 waar een toekomstvoorspeller meende dat de straten in de toekomst zouden zijn voorzien van fantastische veegmachines die de tonnen paardenmest konden wegwerken. "Toekomstvoorspellingen trekken altijd lijnen door van wat een samenleving op dat moment als het meest moderne ziet, zowel in positieve als in negatieve zin. Ze zegt meestal meer over de eigen tijd dan over de komende.’” (Oplossing kwam niet van de veegmachine maar door Ford, auto’s kwamen in plaats van rijtuig en probleem van de paardepoep was opgelost)

11 Een echt andere generatie
Onze jeugd heeft tegenwoordig slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Jonge mensen spreken hun ouders tegen, houden hun mond niet in gezelschap en tiranniseren hun leraren.’ (niet uit de Telegraaf van gisteren of een bericht uit de vijftiger jaren. Deze uitspraak van Socrates werd 2500 jaar geleden opgetekend door Plato)

12 Revolutie in het onderwijs? Of hebben we dat al vaker gehoord?
https://www.youtube.com/watch?v=GEmuEWjHr5c

13 De leraar als verteller (hoe een aardrijkskundedocent door het vouwen van een theedoek de werking van vulkanen uitlegt)

14 Ravitch meent dat veel 21ste eeuw vaardigheden te herleiden zijn uit de vorige eeuw
Liefde voor leren. Kennis vergaren. Het vermogen zelfstandig na te denken (individualisme). Het vermogen alleen te werken (initiatief). Het vermogen als enkeling tegenover de groep te staan (moed). Het vermogen met volharding aan een moeilijke taak te werken tot deze klaar is(ijver en zelfdiscipline). Het vermogen de gevolgen te overzien van eigen handelen op anderen (respect voor anderen). Het vermogen de gevolgen te overzien van eigen handelen op het eigen welzijn (zelfrespect). Het besef van hogere doelen dan die van het eigenbelang (eer). Het vermogen zich in alle omstandigheden te gedragen (waardigheid). Het vermogen te geloven in principes die groter zijn dan het eigenbelang (idealisme). Ook de deugdenethiek van Aristoteles wordt tegenwoordig in het v.o. gebruikt

15 Opmerkelijk: Silicon valley
Werknemers van ICT bedrijven sturen hun kinderen naar scholen waar geen Ipads worden gebruikt. Zij gaan voor het leren van het echte leven, niet de virtuele wereld. Dus echte ervaringen opdoen. Zo ontstaat een nieuwe tweedeling. De Rijken sturen hun kinderen naar particuliere scholen waar zij in contact komen met de echte wereld, andere kinderen moeten het doen met een 2e virtuele wereld

16 ..of wordt het de vraag welke kennis en vaardigheden willen we dat onze kinderen hebben in 2032? in achttien jaar kan zo veel veranderen dat het misschien beter is de jeugd voor te bereiden op 'het leven'. Robbert Dijkgraaf noemt in dit verband dat het vooral belangrijk wordt om onze kinderen de juiste vragen te leren stellen. En ze niet 'af te schepen' met het aanleren van trucs en tips om dit of dat te kunnen. Want - wie weet - wellicht is daarvoor, tegen die tijd al lang iets anders gekomen.

17 Het prachtige risico van onderwijs (Biesta)
Het risico van onderwijs bestaat omdat het in het onderwijs niet gaat om het vullen van een emmer maar om het aansteken van een vuur.

18 de taal van het onderwijzen (Biesta)
Goed onderwijs is onderwijs dat probeert drie domeinen in balans te houden: Kwalificatie: de kennis en vaardigheden die opgedaan kunnen worden Socialisatie: de manier waarop we ons verbinden en verbonden worden met tradities in de ruimste zin van het woord, dus met inbegrip van kennistradities, waardentradities, culturele tradities, en zelfs tradities van humaniteit Subjectivering: de manier waarop we als persoon in de wereld staan, de vorming van de persoon

19 College Gert Biesta Hogeschool Amsterdam

20 Biesta: kind in de wereld laten komen
We moeten inzien dat school geen functie van de maatschappij is. Het is de plek waarin we de dialoog met de wereld aankunnen, een oefenplaats voor volwassenheid. Een plek om de maatschappij en haar eisen nog even buiten te sluiten en tegelijk open te staan voor de wereld. Dat onderscheid, tussen maatschappij en wereld, vraagt om onze onderwijspedagogische wijsheid en wakkerheid.’

21 Max van Manen Weten wat te doen wanneer je niet weet wat doen een onmiddellijk, gevoelsmatig weten het goede te doen in de omgang met je leerlingen

22 Max van Manen Vaak behelst tact juist een terughoudendheid, een niet-handelen, een ‘laten gaan’ van iets, terwijl de persoon naar wie de tactvolle handeling gericht is er toch de inwerking van ervaart.

23 Biesta en van Manen Het belangrijke pedagogische thema binnen het gezien en gekend worden is dat het kind zichzelf emancipeert via de ouders of de leraar. De vorming van het zelf vindt ook plaats door bemiddeling van anderen. De leraar geeft, als pedagoog, de leerlingen toegang tot de wereld. En, wat nog belangrijker is: diezelfde leraar geeft toegang tot de dialoog die hij of zij zelf heeft met die wereld en met alles wat anders is dan het zelf. Kortom, pedagogisch bekwame leraren geven zichzelf en geven iets van zichzelf

24 Vermogen tot empathie 98% van de mensen is geneigd tot empathie. We beschikken over empathie-neuronen, een soort ‘neurale wifi’ om de hersenen van mensen te verbinden. Neurowetenschap heeft de spiegelneuronen ontdekt, de evolutiebiologen leert ons dat we sociale ‘ dieren’ zijn, van nature empathisch zoals zoogdieren (apen, dolfijnen en olifanten) We zijn niet bedraad voor agressie, geweld maar juist voor gehechtheid, affectie en samenzijn. De behoefte erbij te horen, deel te zijn van een groter geheel.

25 Vergroten van empathie
Kinderen vergroten hun empathische vermogen in relatie tot anderen. Kinderen zijn sociale wezens en gericht op interactie en communicatie. School speelt grote rol als oefenplaats voor sociale interactie in een grote diverse groep. Leren omgaan met onderlinge verschillen, geven en krijgen van feedback, leren spreken voor een groep, overleggen, debatteren

26 Meirieu (franse onderwijspedagoog)
Samen leren is cruciaal, maar wel op zo’n manier dat de verschillen tussen kinderen tot hun recht kunnen komen. Emancipatie is geen individuele aangelegenheid: het vereist niet alleen samen leren, maar ook samen leven. En daar dient de school zich op te richten.

27 Essentie van goed leraarschap (en zeker van belang voor visie leidinggevenden)
Ontwikkel een professioneel ‘kompas’ Om niet met alle winden mee te waaien.

28

29 verwijzingen - Gert Biesta, het prachtige risico van het onderwijs - Max van Manen, weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen - Paul Verhaeghe, Identiteit - Henk Sissing (redactie), 3000 jaar denkers over onderwijs - Artikelen over Biesta, zijn wat toegankelijker dan het boek You tube: lezing Biestahttp://hva.mediamission.nl/Mediasite/Play/8da0d f578b fc5 43f1d This Will Revolutionize Education https://www.youtube.com/watch?v=GEmuEWjHr5c


Download ppt "Homo digitalis of homo empathicus"

Verwante presentaties


Ads door Google