De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De week van Pasen (II) HET PASCHA Leviticus 23 & Exodus 12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De week van Pasen (II) HET PASCHA Leviticus 23 & Exodus 12."— Transcript van de presentatie:

1 de week van Pasen (II) HET PASCHA Leviticus 23 & Exodus 12

2

3 Leviticus 23

4 4 Dit zijn de feesttijden (lett. hoogtijden) des HEREN…
niet: de hoogtijden van Israël…

5 eerste komst wederkomst vier hoogtijden in de eerste drie maanden
1. Pascha 2. Ongezuurde broden 3. Eersteling-schoof 4. Wekenfeest eerste komst drie hoogtijden in de zevende maand 5. bazuingeschal 6. verzoendag 7. loofhutten wederkomst

6 4 … heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd.

7 Lett. “tussen twee avonden”*
5 In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het pascha voor de HERE. Lett. “tussen twee avonden”* * Lev.2332: “van avond tot avond”

8 Exodus 12

9 1 En de HERE zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte:

10 2 Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn.
Sinds deze tijd heeft Israël twee kalenders

11 oude kalender 1-ste maand 2-de maand 3-de maand 4-de maand 5-de maand

12 nieuwe kalender 1-ste maand 2-de maand 3-de maand 4-de maand

13 de ark kreeg temidden van de doodswateren vaste grond
4 En in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat. Genesis 8 de ark kreeg temidden van de doodswateren vaste grond de dag waarop Christus later zou opstaan!

14 3 Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.

15 42 En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken…
Lucas 2 Lett. “en toen hij twaalf jaar WERD, trokken zij op naar Jeruzalem…”

16 De dag dat het lam in huis kwam!
Jezus’ verjaardag was enkele dagen voor Pesach – 10 Nisan/Aviv. De dag dat het lam in huis kwam! “liggende in een kribbe”

17 Jezus’ verjaardag was enkele dagen voor Pesach – 10 Nisan/Aviv.
De dag dat het lam in huis kwam! “liggende in een kribbe” de achtste dag besneden > 17-de van de maand! 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e de dag waarop hij zou opstaan…

18 4 Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte.

19 5 Een gaaf… = “hem die geen zonde gekend heeft”

20 5 … mannelijk mannelijk => representeert GOD

21 5 … éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.

22 6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand…

23 6 … dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering (lett. tussen twee avonden).

24 7 Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
1Korinthe 5

25 Matteüs 26

26 2 Gij weet, dat het over twee dagen Paasfeest (lett
2 Gij weet, dat het over twee dagen Paasfeest (lett. Pascha) is, en ALSDAN wordt de Zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden… >> Matteüs 26

27 4… en zij (=priesters en oudsten van het volk) beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden. 5 Maar zij zeiden: Niet op het feest, opdat er geen opschudding ontsta onder het volk. Matteüs 26

28 Johannes 18

29 28 Zij brachten Jezus dan van Kajafas naar het gerechtsgebouw
28 Zij brachten Jezus dan van Kajafas naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen; doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten. Johannes 18

30 7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet.

31 een paar verzen verder...

32 11 En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand; overhaast zult gij het eten; het is een Pascha voor de HERE.

33 12 Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE.

34 Pascha >> pass >> passeren lett. over springen
13 En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij… Pascha >> pass >> passeren lett. over springen

35 Slechts op grond van het geslachtte lam is men beveiligd voor de dood.
13 … Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. Slechts op grond van het geslachtte lam is men beveiligd voor de dood.

36 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen (…) Openbaring 5

37 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen (…) 6 En ik zag in het midden van de troon (…) een lam staan, als geslacht… Openbaring 5


Download ppt "De week van Pasen (II) HET PASCHA Leviticus 23 & Exodus 12."

Verwante presentaties


Ads door Google