De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social concepts and theories for forest and nature conservation (FNP-22806) Informatievaardigheden Marja Duizendstraal Hein Lucas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social concepts and theories for forest and nature conservation (FNP-22806) Informatievaardigheden Marja Duizendstraal Hein Lucas."— Transcript van de presentatie:

1 Social concepts and theories for forest and nature conservation (FNP-22806) Informatievaardigheden Marja Duizendstraal Hein Lucas

2 Digital library Voorbeelden http://library.wur.nl

3 Drie kennisvelden en het PBL Onderwerpen staan centraal in opdrachten Week 1: informatievaardigheden: basis leggen literatuuronderzoek Weken 5 en 6: ontwerp van een onderzoek Presentatie bij het PBL

4 Drie kennisvelden en het PBL Beleid en natuur: beleidscyclus Natuurbeleid met vele gezichten: werk-in-uitvoering Mens en natuur: beleving Beleving van verrommeling Economie en natuur: besluitvorming Ecosysteemdiensten: de vermarktbaarheid van natuur

5 Werkwijze opdracht informatievaardigheden Binnen de casus werk je in 2-tallen aan de opdracht Vergelijking en discussie resultaten per casus op vrijdagochtend (8.30 – 10.00 uur)

6 Stap 1: Oriëntatie: wat speelt er? Aangegeven literatuur Internet, sites van LNV, VROM, PBL, Rekenkamer Land Bodem Water: vakbladartikelen, rapporten verrommeling/ ecosysteemdiensten/ ecologische hoofdstructuur Scopus: wetenschappelijke artikelen, reviews Virtual Reference Desk: naslagwerken Encyclopedia of biodiversity: browse/ search Zoek met enkele kernwoorden http://library.wur.nl/desktop/portals/environment/

7 Stap 2a: (voorlopige) vraagstelling Voorbeeldvraag: Hoe beleven mensen landschap en natuur ? Drie concepten: Hoe beleven mensen landschap en natuur ?

8 Stap 2b: Zoekwoorden verzamelen  Woorden uit oriëntatie  Ruwe zoekactie bv. Catalogus: beleven AND Landschap  Gebruik thesaurus  Trefwoorden van goede records  Enkel-/ meervoud Spelling Taal (database afhankelijk)

9 Stap 2b: Zoekwoorden verzamelen Landschap en natuur landscape; nature; national parks; wilderness Beleving experience; attitudes; perception; valuation Mensen immigrants;ethnic groups;youth; children; volunteers;foreigners;farmers; ……….. Gebruik de trefwoorden (thesaurus) van de database!

10 Stap 2b: Zoekwoorden combineren (landscape OR nature OR "national parks" OR wilderness) AND (experience OR attitude? OR perception OR valuation) AND (immigrant? ORethnic group? ORyouth OR child* volunteer? ORforeigner?farmer? ………..) N.B: ? = 0 of 1 letter; * = 0 of meer letters Truncatie niet nodig als je thesaurus gebruikt.

11 Stap 3a: Zoeken in de catalogus

12 Downloaden vanuit catalogus naar EndNote Open EndNote Maak een nieuw bestand (=library): File, New Kies voor Export, en RIS format De referenties worden automatisch ingelezen

13 Stap 3b: Bestanden kiezen Catalogus: Boeken, rapporten, geen artikelen LBW: boeken, rapporten, vakbladartikelen Hoe vind je wetenschappelijke artikelen? Google (scholar)? Scopus??????

14 Climate change Global warming Greenhouse effect Climatic change Kyoto Research: Publication of results Greenhouse gases

15 Climate change Global warming Climatic change Kyoto Greenhouse effect Articles in scientific journals: Global Change Biology Journal of Climate Environ. Management Other publications ? Greenhouse gases REVIEW

16 Books Journals Maps Reports, theses, etc. WoS Scopus CAB SocIndex ASFA LBW Biological Abstracts PsycInfo Google Scholar Articles, papers Catalogus

17 WoS Scopus CAB SocIndex ASFA LSW Biological Abstracts PsycInfo Google Scholar Portals MetaSearch

18 Bestandskeuze voor wetenschappelijke artikelen Google Scholarquick and dirty Scopus en WoSalle disciplines geen thesaurus citaties CAB, PsychInfo,onderwerpsgericht BA, ZR, ASFA etc.thesaurus vaak ook andere publicaties Gebruik de portals voor de juiste keuze! Zoek altijd in meer bestanden.

19 Bestanden voorbeeldvraag Portal landscape, leisure, and GIS: Environmental psychology Database:Platform: CABEBSCO/ OVID PsychInfoEBSCOScopus Pas op: Zoeken is verschillend per platform en per database.

20 CAB (EBSCO) Thesaurustermen attitudes, perception, valuation landscape, nature reserves, national parks, wilderness Search History: 721 referenties

21 CAB (EBSCO) - 2 Verdere inperking, bijvoorbeeld Explode Western Europe: 114 refs. Kijk kritisch naar de resultaten Verbeter je zoekactie

22 CAB (EBSCO)-3 Wat als er geen goede thesaurustermen zijn? Zoek op zo specifiek mogelijke term(en) of combinaties Denk aan alternatieven 1324 85 1258

23 Downloaden naar EndNote vanuit CAB (EBSCO) Zorg dat de EndNote library open staat Selecteer in CAB de gewenste records voor de folder Ga naar de folder Selecteer de items voor export Klik op export en vervolgens op save Zie ook Manual made for Wageningen UR version X2Manual made for Wageningen UR version X2

24 Zoeken in Scopus Geen thesaurus Scopus zoekt op enkel-/meervoud Phrase searching: "national parks" Wildcards: ? = 1, * = 0 or more Je kunt op citaties zoeken zie verder de Search TipsSearch Tips

25 Scopus zoekvoorbeeld

26 Downloaden van Scopus naar EndNote Open EndNote library Markeer gewenste records Klik op "output" Exporteer in het RIS- format Kies voor open en de referenties worden overgefietst

27 Following a thread Cited by Related records Mogelijk in: Web of Science Scopus Psychinfo

28 Selecteren en evalueren van referenties Inhoud Documenttype Datum Niveau Blackboard module 5

29 Gebruik informatie zonder plagiaatpleging Blackboard module 7

30 Citatiestijlen Ieder tijdschrift heeft een eigen stijl: in tekstverwijzing en in bibliografie Referenties verschillen per publicatietype bv. Artikel, boek, hoofdstuk Voorbeelden Landscape and urban planning Nature

31 Gebruik EndNote voor citeren Met EndNote kun je referentielijsten in diverse stijlen genereren in je Word-document zie EndNote manual made for Wageningen UR Blackboard module 7 Let op: check altijd wat EndNote doet!

32 Opdracht 0. Oriëntatie 1. Vraagsteling 2. Keuze en zoeken databases 3. Web of Science/ Scopus 4. WaY 5. Catalogus 6. Referentielijst 7. Analyse en discussie Verslag: uiterlijk 14 september mailen naar Marja.Duizendstraal@wur..nl

33 THE END????? Blackboard-modules: https://edu2.web.wur.nl Succes!


Download ppt "Social concepts and theories for forest and nature conservation (FNP-22806) Informatievaardigheden Marja Duizendstraal Hein Lucas."

Verwante presentaties


Ads door Google