De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdeling Communicatie Toegevoegde waarde door expertise.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdeling Communicatie Toegevoegde waarde door expertise."— Transcript van de presentatie:

1 Afdeling Communicatie Toegevoegde waarde door expertise

2 Afdeling Communicatie – positionering Ontvangers “Aan wie is de communicatieactie gericht?” Opdrachtgever “Van wie gaat de communicatie uit?” afdeling Communicatie Vlaamse overheid  Politieke niveau  Vlaamse Regering  Minister-president  Minister van Bestuurszaken  13 Beleidsdomeinen  Departementen  IVA’s  EVA’s  Vlaamse overheid  Alle personeelsleden  Communicatoren  Leidend ambtenaren  Webmasters  Kabinetten  Pers & Media  Lokale besturen  Gemeentes  OCMW’s  Individuele burger Partners “Met welke partijen werken we samen?”  Federale overheid  Mediabedrijven  Communicatiebureaus  IT-outsourcing  Bibliotheken  Cel taaladvies  Personeelsdienst  … Communicatoren

3 Communicatie & Redactie producten en diensten - 1 Ondersteuning persvoorlichting Vlaamse Regering –‘kort bestek’ en persberichten na elke vergadering van de Vlaamse Regering –Ondersteuning organisatie persconferentie Vlaamse Regering (uitnodiging – persmappen) –Verzending persberichten via Belga –Beheer centraal contract met Belga voor verspreiding persmededelingen (ook gebruikersbeheer gebeurt door afdeling Communicatie)

4 Communicatie & Redactie producten en diensten - 2 organisatiebrede communicatiekanalen –13 - het magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel –Snelinfo – managementinfo over beslissingen van de Vlaamse Regering en het CAG –Extranet Vlaamse overheid – https://koepel.vonet.be – nieuwsportaal – muurkranten https://koepel.vonet.be

5 Communicatie & Redactie producten en diensten - 3 Maar ook: –Advies over gebruik van extranet/internet voor communicatie –Reservatie domeinnamen –Beheer journalistenbestand –TelefoonGids Vlaanderen (TGV)

6 Strategie & Advies Producten en diensten - 1 Communicatiebeleid Vlaamse overheid –Voorbereiding en uitvoering beleidsnota’s en –brieven overheidscommunicatie –Evaluatie en rapportering overheidscommunicatie (jaarverslag) –Voorbereiding wettelijk kader: actieve openbaarheid van bestuur communicatie tijdens de sperperiode normen overheidscommunicatie –Strategisch overleg communicatieambtenaren (SOCA)

7 Strategie & Advies Producten en diensten - 2 Communicatieadvies over: –communicatiestrategie –uitbesteden (procedure, modelbestekken,...) –bereiken specifieke doelgroepen –mediaplanning –distributie van publicaties (folders, brochures,...) –‘free publicity’ –regelgeving –gebruik 1700 in campagne –crisiscommunicatie –pretest en effectmeting

8 Strategie & Advies Producten en diensten - 4 Maar ook: –Praktische begeleiding bij de uitwerking van communicatieacties en mediareservatie (via CMA) –Afspraken met media voor CMA –Subsidiedossiers ‘communicatie’ (Vlaanderen Feest, Voeren 2000, Braillekrant, Prijs van de Vlaamse Regering, Kazerne Dossin, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen) –Vorming voor communicatieverantwoordelijken –Communicatienieuws: e-zine voor communicatieprofessionals –Dito: kanaal voor informeren communicatieverantwoordelijken lokale besturen

9 Informatie & Documentatie Producten en diensten - 1 Bibliotheek DAR: –Leveren van informatie en documentatie aan personeelsleden VO en kabinetsmedewerkers –Ontsluiten elektronische informatiedatabanken Beheer overheidspublicaties: –Elektronisch bestelloket (EBL) – bestellen en downloaden –Archief alle overheidspublicaties –Verspreiding overheidspublicatie via infozuilen van de Vlaamse overheid

10 Informatie & Documentatie Producten en diensten - 2 Maar ook: –Dagelijks persoverzicht Mediargus –Op vraag persoverzicht Franstalige kranten –Opname van actualiteitsprogramma’s voor kabinetten –Toekennen wettelijk depotnummer –Gids van de Vlaamse overheid

11 Operaties Producten en diensten - 1 Grafische vormgeving –Lay-out van folders, brochures, uitnodigingen, affiches,... –Uitbesteding realisatie drukwerk Huisstijl Vlaamse overheid –Ontwerp huisstijl – aanmaak huisstijlproducten –Advies over toepassing huisstijl –Vlaamse Winkel

12 Operaties Producten en diensten - 2 Multimedia –Productie digitaal beeldmateriaal: opname, montage, postproductie,... Evenementen –Coördinatie evenementen Vlaamse overheid (Vlaanderendag, VIA,...) –Organisatie persbarbecue Vlaamse Regering en 11-juli receptie –Logistieke ondersteuning evenementen en tentoonstellingen ontwerp plan voor uw stand of tentoonstelling locatieverkenning vastleggen materiaal organisatie transport opbouwen stand/tentoonstelling ondersteuning tijdens evenement


Download ppt "Afdeling Communicatie Toegevoegde waarde door expertise."

Verwante presentaties


Ads door Google