De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing College 7 Hoe zat het ook al weer?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing College 7 Hoe zat het ook al weer?."— Transcript van de presentatie:

1 Marketing College 7 Hoe zat het ook al weer?

2 Deze week Te leren stof voor de toets Test je kennis
Herhaling stof tot nu toe Inventarisatie vragen en lastige punten

3 SlideShare Alle slides van de lessen zijn online terug te vinden

4 Te leren stof MMS 1 Hoofdstuk 1 en 2 (pagina 27 t/m 56):
De 7 fasen van het economisch leven Definities van de begrippen marketing, MVO en USP De 4 aandachtspunten bij marketing De 5 marketinginstrumenten (de 5 P’s) Het verschil tussen goederen en diensten De 8 kenmerken van dienstenmarketing De markt, marktgebied, marktgrootte en marktaandeel De concrete / abstracte markt Het marketingnetwerk (verkoop- en inkoopmarkt, publieksgroepen en omgevingsfactoren)

5 Test je kennis

6 Economisch leven De periode van zelfverzorging
Iedereen voorzag in eigen levensonderhoud. Goederen ruilen voor goederen. De ambachtelijke periode Mensen gingen zich specialiseren. Geld deed intrede als gezamenlijk ruilmiddel. De productie-economie Introductie van machines. Massaproductie zorgde voor het einde van maatwerk. De afzeteconomie Door toenemende concurrentie was onderscheidend vermogen belangrijk. Introductie van merken en marktgericht denken.

7 Economisch leven De welvaartseconomie
Toename koopkracht zorgt voor machtsverschuiving naar de consument. Consument werd uitgangspunt voor productie. Dit is nog steeds actueel. De kritische welvaartseconomie Naast de wensen en eisen van de consument wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen ook belangrijk (milieuproblematiek, wetgeving of energievoorziening) Mondialisering en 24-uurs economie Bedrijven hoeven niet alleen nog maar lokaal te werken, maar kunnen over de hele wereld werken. Ook zijn bedrijven dag en nacht bereikbaar.

8 Het begrip marketing Combinatie van ‘market’ en ‘getting’
Het verkrijgen van de markt door in te spelen op de wensen en behoeften van afnemers Vier aandachtspunten Marketing is een continu proces Het uiteindelijke doel is winst maken Marketing is een denkwijze Marketing is een werkwijze

9 Het begrip MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
“Groen” ondernemen Recycling Fietsenplan Ouderen in dienst nemen

10 Het begrip USP Elk bedrijf wil uniek zijn
Zo kan de verkoop worden vergroot Dit noemt men een Unique Selling Point (USP) Vaak zijn deze punten op zichzelf niet uniek (de goedkoopste, de beste) Een combinatie van deze USP’s maakt een bedrijf (vaak) uniek

11 De marketinginstrumenten
Binnen de gastvrijheid branche zijn er 5 P’s: Product (dienst) Prijs Promotie Plaats Personeel

12 Goederen en diensten Goederen zijn tastbaar, diensten niet
Voorbeelden van goederen: Smartphone Schoenen Boeken Voorbeelden van diensten: Reizen Verzekering Concert

13 Dienstenmarketing Ontastbaarheid
Consumptie op het moment van productie De gast produceert mee Diensten zijn vergankelijk Diensten zijn persoonsgebonden Een dienst is een optelsom van onderdelen Diensten zijn niet te testen De gast koopt slechts de verpakking van de dienst

14 De markt Marktgebied Het geografische gebied waar de potentiële afnemers zitten en waarop de onderneming haar marketing activiteiten richt Marktgrootte De hoeveelheid omzet die te behalen is binnen een marktgebied Marktaandeel Het gedeelte van de totale markt dat bij een aanbieder koopt

15 De markt De concrete markt
Een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komt Online verkoop valt ook onder de concrete markt De abstracte markt Is een verzameling van alle concrete markten De reismarkt De huizenmarkt Het lijkt op de termen reisbranche of huizenbranche, maar het gebruik van het woord markt is vanwege het vraag en aanbod

16 Het marketingnetwerk

17 De verkoop- en inkoopmarkt
De afnemers De gasten / klanten van een organisatie of een concurrent van de organisatie De organisatie De organisatie van waaruit wij het marketingnetwerk bekijken De concurrentie De concurrenten van de organisatie De toeleverende bedrijven De leveranciers van de organisatie

18 De publieksgroepen De kapitaalverschaffers
Banken en investeerders kunnen eisen stellen aan de organisatie De overheden Denk bijvoorbeeld aan gemeenten waar een vergunning moet worden geregeld De media Kunnen positieve en negatieve publiciteit opleveren De specifieke publieksgroepen Bijvoorbeeld milieuorganisaties, vakbonden en winkeliersverenigingen

19 De omgevingsfactoren Het weer Zon, regen, sneeuw
De bevolkingssamenstelling Rijke inwoners, hoge criminaliteit, oudere bewoners De economie Economische crisis, hogere brandstofprijzen, hogere BTW De technologische ontwikkelingen Het internet, smartphones, OV-chipkaart Let op! Dit zijn geen dubbele pijlen (de organisatie heeft hier géén invloed op)

20 Inventarisatie vragen en lastige punten


Download ppt "Marketing College 7 Hoe zat het ook al weer?."

Verwante presentaties


Ads door Google