De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hermus Notaris Moorees 2014 Uw vermogen en de avonturen van de jeugd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hermus Notaris Moorees 2014 Uw vermogen en de avonturen van de jeugd"— Transcript van de presentatie:

1 Hermus Notaris Moorees 2014 Uw vermogen en de avonturen van de jeugd
De erfrechtverordening

2 Hermus Notaris 15 jaar (2015) Even terug in de tijd: Een overzicht:
1992 – Nieuw Burgerlijk Wetboek 2001 – Belastingplan (box 1, 2 en 3) 2003 – Nieuw Erfrecht 2010 – Nieuwe Wet schenk- en erfbelasting – tariefstructuur - constructies 2010 – Tros Radar: het radar tweetrapstestament 2010 – juni: Jabulani – alles kan; alles mag 2012 – Nieuw huwelijksvermogensrecht – beleggingsleer 2012 – Defiscalisering vruchtgebruik – kent u de kracht van vruchtgebruik? 2012 – De flex BV: alles kan alles mag – de 5 standaarden van Hermus Notaris 2013 – AWBZ en vermogenstoets – Eigen woningregeling en scheiding 2013 – Erfrechtvakdag: Jan de Wit – De positie van de minderjarigen in het Erfrecht Wetsontwerp Nieuw Huwelijksvermogensrecht en faillissementen 2014 – 10 november: Kamervragen Hermus Notaris aan Michiel van Nispen SP 2015 – Europese Erfrechtverordening 2015- Agrarisch – Melkquotum en Mestoverschotten-Bedrijgfoverdracht

3 Hermus Notaris Speerpunten 2013 fiscaliteit – zakelijk gezien
Kent u de kracht van vruchtgebruik – het Jabulani keuzetestament: De algehele volmacht en het levenstestament -de executeur-afwikkelingsbewindvoerder Het resultaat: de turboverdeling fiscaal heel voordelig en als extra voordeel: de AWBZ Speerpunten 2014 de ouders en hun kinderen – het goede gevoel Huwelijkse voorwaarden als schijnzekerheid bij een economische crisis: aanpassen afschaffen art. 61,4 FW en zo mogelijk aanpassen 1:87 BW Bescherming familiekapitaal bij vererving – afstemmen testamenten van ouders en kinderen De eenmalig grote vrijgestelde schenking in 2014 voor aflossing hypotheek, aankoop of verbouwing eigen woning (€ ,00) Speerpunt 2015: De Europese Erfrechtverordening

4 Vandaag 14-6-2014: Uw vermogen en de avonturen van de jeugd
De huwelijkse voorwaarden uit Son en Breugel: het Belgische stelsel met Hollands Koopmanschap –– ooit in de wet? Het “oude” alternatief: het Amsterdams verrekenbeding – frustratie van de ondernemer De valkuil: artikel 61 Faillissementswet – de frustratie van de echtgenote! – de BV als gunstigst alternatief

5 De nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen sinds 2012
Omvang en belang van uitsluitingsclausules bij schenkingen en testamenten De nieuwe bestuursregeling De beleggingsleer Dat wordt rekenen!!

6 De wettelijke algehele gemeenschap van goederen vóór 2012
Boedelmenging Algehele gemeenschap van goederen omvat: Aanbrengsten Erfenissen Schenkingen Aanwinsten

7

8 Problemen Problemen bij de “oude” wettelijke gemeenschap van goederen:
Het Nederlandse systeem sluit niet aan bij buitenland (België, Duitsland) Degene van wiens zijde een goed in de gemeenschap is gevallen – is bestuursbevoegd (De man verdient vaak 2 maal zoveel geld - vrouw koopt meubels – man daarna bevoegd!). Nieuwe woning aangekocht na echtscheidingsverzoek opnieuw verdelen!

9 Wettelijke gemeenschap van goederen (oud) is eigenlijk geen algehele gemeenschap!
Schenking en erfenis met uitsluitings-clausule: blijft privé

10 Het wetsvoorstel Goed nieuws: Nederland kiest voor de zuiderburen!
Aanbrengsten apart Erfenissen apart Schenkingen apart Aanwinsten: delen (vgl. ook Duitsland)

11 Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen – lijkt op België: privé goederen – blijven privé! Aanbrengsten, erfenissen, schenkingen blijven privé M V Aanwinst Gemeen.

12 De politiek Het amendement Anker (CU) wast de oren met het mooie wetsontwerp! Terug naar af: de literatuur briest: “een onthoofd wetsontwerp” Daar moeten we het mee doen: het is niet anders. De oplossing blijft dus: huwelijkse voorwaarden maken!!! Toch is het jammer: een door “Den Haag” gemiste kans. Maar D66 probeert het nog een keer!

13 Een onthoofd wetsvoorstel!
Het amendement Anker – de oren gewassen!!! Een onthoofd wetsvoorstel! Aanbrengsten erfenissen en schenkingen : alles gemeen!!!

14 Gemeenschap van goederen nu:
Als we dat niet willen: maak huwelijkse voorwaarden: het Belgische stelsel (aanbrengsten, erfenissen en schenkingen apart houden – gemeenschap van aanwinsten) In combinatie met Hollands Koopmansschap (beleggingsleer)

15 Nieuwe poging Wetsvoorstel 33987 (D66)
Recent is: Memorie van Toelichting verschenen Een actuele casus was voor Hermus Notaris vorige week aanleiding te interveniëren bij de Tweede Kamerfractie van de SP. Een aantal suggesties zijn gisteren door de SP opgenomen in de vraagstelling aan de initiatiefnemers – met name schrijnende faillissementssituaties (zie hierna).

16 Bestuur nieuw Nieuwe bestuursregeling:
Registergoederen (onroerend goed): tenaamstelling beslissend. Overige goederen: roerende goederen en gelden: ieder afzonderlijk bevoegd. Probleem: maar als een erfenis in de gemeenschap valt kan de ander opa’s zakhorloge verkopen en leveren aan derden! Daar is een herstelwet voor gekomen (nog net op tijd). Erfgenaam bevoegd. Een gelukkige aanvulling in de wet: uitsluitingsclausule maakt goederen privé.

17 Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012
Maak dus een uitsluitingsclausule: dan erfenis en schenking weer privé! M V

18 Wettelijke gemeenschap van goederen (nieuw) lijkt op oud (behoudens beleggingsleer)
Schenking en erfenis met uitsluitings-clausule: blijft privé

19 Testament aanpassen Bescherming familiekapitaal: Son Special Products – testamenten van ouders en kinderen worden op elkaar afgestemd! De emotie bepaalt de keuze – die keuze moet goed voelen! De ouders: meertrapsmaking – vererven in bloedlijnen in plaats van naar de koude kant De kinderen: al hetgeen van ouders komt legateren aan de kinderen of de eigen familie (met vruchtgebruik voor partner)

20 Nieuw: Beleggingsleer
Man heeft geërfd: 100 (mits met uitsluitingsclausule) Vrouw heeft geërfd 50 (mits met uitsluitingsclausule) Woning aankoop: 350 Hypotheek: gezamenlijk: 200

21 Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012
Maak dus een uitsluitingsclausule: dan erfenis en schenking weer privé. 100 M 50 V Woning 350 Hypotheek 200

22 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Wat is splinternieuw en modern ook internationaal? De beleggingsleer Nederlanders zijn handelaren – beleggers!

23 De beleggingsleer Economische deelgerechtigdheid man (halve lening aflossen) = 200 Economische deelgerechtigdheid vrouw (halve lening aflossen) = 150 Deel man: 200/350 in waarde woning (+ of -) Deel vrouw: 150/350 in waarde woning (+ of -)

24 De beleggingsleer (Art. 1:87 BW)

25 Beleggingsleer Hoe bij aankoop? – in waarde t.t.v. verwerving
Hoe bij verbouwing? – in waarde voor verbouwing + verbouwingskosten Hoe bij aflossing? Annuiteit!! (waarde verandert voortdurend): in deel lening – tijdstip niet relevant.

26 Nog even geduld! Het tennissen gaat zo beginnen dus – snel door naar Huwelijkse voorwaarden en economische crisis! (Behoudens regenprogramma – dan wijden we uit over de onderwerpen!) Bij goed weer: de vrolijke of minder vrolijke verwikkelingen van de jeugd

27 Regenprogramma Verdieping – 13:30 tot 14:00 – huwelijksvermogensrecht en estateplanning 14:00 tot 14:30 Pauze Vervolg om 14:30 tot 15:30 ouders-kinderen uitgebreid 16:00 tot 17:00 Kienen of tennis toernooi

28 Bij regen: verdieping Ook nieuw is de Inlichtingenplicht aangaande privé vermogen. (geen verantwoording – wel inlichtingen) Ontbinding van de gemeenschap op een eerder moment: niet als de echtscheiding is ingeschreven maar al bij het verzoek.

29 Ontbinding gemeenschap
We zagen: een aankoop na indienen van een verzoek tot echtscheiding maakte tot een goed gemeenschappelijk! Dat is ongewenst. De wetgever (2012) lost dat op: nadat het verzoek is ingediend, wordt de gemeenschap bevroren (ontbonden): aanwinsten erna blijven privé. De nieuwe woning blijft privé. Mbt de oorspronkelijke woning: samen bevoegd! (ook al zegt het kadaster anders).

30 Oude stijl (voor 2012): M V Nieuwe stijl (2012):

31 Oude stijl (voor 2012): M V

32

33 2012: Verzoekschrift echtscheiding bevriest de gemeenschap

34

35 Casus! Gemeenschap van goederen voor 1 dag!
Ongehuwden: man og 6 mio; vrouw og 4 mio Aangaan huwelijk of partnerschap: samen 10 mio (beperkte gemeenschap van goederen) Verzoek tot echtscheiding: verdelen: man 4 mio vrouw 6 mio Besparing overdrachtsbelasting over: 2 mio!! (in casu ging het mis – geen enkele affectie)

36 Beperkte gemeenschap en overdrachtbelastingbesparing
HR in 2013 ging over het aangaan van een partnerschap voor 1 dag met het doel om belasting te besparen! HR vindt dat Fraus Legis. (zo kort dat de plichten van geen reële praktische betekenis konden zijn) Maar als een huwelijk (of partnerschap) een reëel doel heeft met rechten en plichten met wel praktische betekenis, dan mag je later een beperkte gemeenschap aangaan en ontbinden (HR 1993) ook met het oog op echscheiding! Maar pas op: gemeenschap van slechts 1 of meer bepaalde goederen: kan schenking zijn!

37 Verzoek en intrekking Een valkuil: verzoek wordt vaak samen ingediend
Intrekken verzoek kan alleen!! Stel: verzoek loopt en een ouder van de man ligt op sterfbed: erfenis dreigt aan de man toe te komen want gemeenschap is bevroren. Vrouw trekt verzoek in – agg herleeft - en incasseert halve erfenis (tenzij uitsluitingsclausule was gemaakt).

38 Tip bij echtscheidingsverzoek: maak tegelijk huwelijkse voorwaarden
Dat is dus de omgekeerde situatie: maak naast de verdeling tijdens huwelijk tevens notariële huwelijksvoorwaarden: (maar dan in omgekeerde vorm: 2 vermogens!) dan kan de vrouw niet meer terug! Want: het huwelijk blijft dan wel in stand, de vermogens worden apart door huwelijkse voorwaarden. Intrekken echtscheiding heeft dan geen zin: De felbegeerde erfenis komt niet meer binnen!

39 Vervolg zonprogramma Huwelijkse voorwaarden en faillissement
Ouders kinderen overdrachten De nieuwe erfrechtverordening (2015)

40 De verwikkelingen van de jeugd
Advies: maak huwelijkse voorwaarden – voordat het huwelijk tot stand komt want anders is er sprake van boedelmenging. Ratio: bescherming bij faillissement (maar schijnzekerheid) Ratio: bescherming familiekapitaal 1 vermogen (agg) 2 vermogens (ug) of 3 vermogens (bg)

41 Huwelijkse voorwaarden
1980: van de huwelijken is gesloten onder huwelijkse voorwaarden: 15%. 2009: is dat gestegen naar: 26,2% 62% daarvan was in 1980 een verrekenstelsel; In 2009 is dat teruggelopen naar 50% (vanwege vele procedures en onduidelijkheden) – ze raken in onbruik (Journaal ) De beperkte gemeenschap wint terrein: globaal van 10% naar 23,8% - wellicht komt het in de wet??

42 3 vermogens stelstel (gemeenschap van vruchten en inkomsten cq
3 vermogens stelstel (gemeenschap van vruchten en inkomsten cq. aanwinsten) Model Hermus: het Belgische stelsel gecombineerd met Hollands koopmanschap! Dat is ook het nieuwe wetsvoorstel Huwelijkse voorwaarden – gemeenschap van aanwinsten (en opgepotte winst), maar aanbrengsten, erfenissen, schenkingen, en de onderneming (behoudens reserves!) blijven privé. Investering van de een in gemeenschappelijke vermogen: naar rato van inbreng: meer rendement = beleggen!

43 Faillissement omvat privé en gem. vermogen
Faillissement - 3 vermogens stelstel (gemeenschap van vruchten en inkomsten cq. aanwinsten) Faillissement - 3 vermogens stelstel (gemeenschap van vruchten en inkomsten cq. aanwinsten) Faillissement omvat privé en gem. vermogen Gem. M V

44 Huwelijkse voorwaarden met 2 vermogens Het Amsterdams model
Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen De correctie: beloning van de niet ondernememende echtgeno(o)t(e): het jaarlijks delen van onverteerde (overgespaarde) inkomsten – beloning voor huishoudelijke arbeid Dat leidt tot een verrekenvordering na ieder jaar Dames: let op opgepotte winsten – ook bij een B.V.

45 Het Amsterdamse verrekenbeding
Een cijfervoorbeeld M verdient V verdient huishoudpot - 60 M stort V stort Over: Verrekenen  Over ieder:

46 uitsluiting van gemeenschap (u.g.)
Faillissement omvat privé vermogen maar pas op zie later !

47 Verrekenbeding Wat moet worden verrekend bij een onderneming?
-eenmanszaak; maatschap;besloten vennootschap Vaak wordt niet verrekend! Het verrekenbeding is een bron van misverstanden en strijdige uitspraken

48 Verrekenbeding Heel kort door de bocht: vruchten van arbeid moeten worden verrekend – ingehouden winsten (reserves) - maar: continuiteit van bedrijf niet in gevaar brengen! Dat is de basis. Voldoende weerstandsvermogen houden Hoe verrekenen? Schuldigerkenning of een betalingsregeling treffen.

49 Verrekenbeding Ontslagvergoeding – niet verrekenen
Schadevergoeding na auto ongeval: wel verrekenen Smartengelduitkering: niet verrekenen WIR premies – deels want meer te maken met investeren in onderneming dan met arbeid Pensioenpremies – niet verrekenen! – is verteren.

50 Verrekenbeding Wat als er niet periodiek is verrekend?
Dan vertaalt de periodieke verrekenplicht van overgespaarde inkomsten zich naar een finale verrekenplicht van gevormd (herbelegd) vermogen. Dit noemt men de beleggingsleer (meer dan de nominale som van bespaarde inkomsten) Ook een faillissemenscurator kan nakoming vorderen (tenzij uitgesloten?)

51 Verdieping verrekenbeding hierna
Dat is voor de liefhebbers – maar nu beter – overstappen naar faillissement en huwelijkse voorwaarden want we hebben ook nog tijd nodig voor: Ouders kinderen overdrachten en de schenking van € De Europese Erfrechtverordening Dus snel naar: het faillissement!

52 Verrekenbeding Los daarvan speelt: wat met de waarde van aandelen?
Autonome waardestijging van (aangebrachte) aandelen blijft buiten de verrekening – maar een deel van de waardestijging kan worden toegerekend aan: vrucht van arbeid – dus dat deel delen. Aandelen verkregen (gekocht) met (deels) vrucht van arbeid (verdiend geld) - voor dat deel in de tegenprestatie: verrekenen de waarde van de aandelen. (1:136 BW – hetgeen onder aanwending van te verrekenen vermogen is verkregen moet worden verrekend)

53 Verrekenbeding Lenen en aflossen
En wat nu als een lening wordt gebruikt voor de aankoop van: aandelen en de lening uit overgespaarde inkomsten wordt afgelost? HR: Slot-Ceelen (2001) : waarde aandelen moet worden verrekend. Ook het deel van rentebetalingen mag daarin worden meegewogen.

54 Verrekenbeding wat als een lening wordt aangegegaan voor een huis en de lening uit overgespaarde inkomsten wordt afgelost? - verrekenen! Aflossen is beleggen en dat is dan weer het bruggetje naar de beleggingssfeer! Economische deelgerechtigdheid in het huis. nb. bij een huis: als er verrekend moet worden (aflossing): een grotere waarde verrekening dan bij aandelen – aandelen stijgen nl. niet alleen autonoom (maar deels ook door arbeid en die inkomsten worden al apart verrekend).

55 De beleggingsleer (Art. 1:87 BW)

56 Verrekenbeding Lenen en rentebetalen
Maar HR Schwanen-Hundscheid (2006): bij een woonhuis: rentebetalingen worden gezien als huishoudkosten (verteren) en kunnen niet tot verrekening leiden. (aflossing dus wel).

57 Verrekenbeding Maar nu de praktijk: diverse uitspraken over rente:
Beleggingspand – Hof den Haag (2013): rentebetaling had kunnen worden bespaard – betalen van rente is dus investeren – dus wel verrekenen de waarde Boerderij – Hof Arnhem (2013): rentebetaling leidt niet tot vermogensvermeerdering – dus niet verrekenen!

58 Verrekenbeding: een over het paard getild fenomeen (Hermus 1982)
Wie het weet die mag het zeggen!!!!!! Mening Subelack in blad Echtscheidingsbulletin (2014) – rente kan onder omstandigheden investering zijn – dan meedelen in rendement. (“geobjectiveerde partijbedoeling”) Zo ook Van Mourik/Verstappen.

59 Faillissement Omvang faillissement Artikel 61,4 FW
Het nieuwe Wetsontwerp 33987 Kamervragen Hermus aan Van Nispen (SP) – Minister duidelijkheid vragen – oplossing schrijnende situaties Of gaat de markt zijn gang?!

60 Faillissement – algehele gemeenschap van goederen (agg)
Faillissement van de in agg gehuwde echtgenoot omvat het gehele vermogen (63 FW jo 22 FW)

61 Faillissement omvat privé en gem. vermogen
Faillissement - 3 vermogens stelstel (gemeenschap van vruchten en inkomsten cq. aanwinsten) Faillissement omvat privé en gem. vermogen Gem. M V

62 Faillissement – uitsluiting van gemeenschap (u.g.)
Faillissement omvat privé vermogen maar pas op zie later !

63 Faillissement overzicht
AGG 3 verm. Stelstel UG

64 Het spook van artikel 61,4 FW
De curator heeft naast verhaal op het gefaillieerde vermogen (privé en gemeenschap) ook verhaal op het privé vermogen van de andere echtgenoot! De andere echtgenoot heeft een terugnemingsrecht In de praktijk slaagt dit terugnemingsrecht nauwelijks – 61,4: Bewijs nodig: meer dan de helft ten laste van de andere echtgenoot gekomen. Door gebrekkige administratie en het bijdragen door de gefailleerde in de hoofdelijke geldlening slaagt terugnemingsrecht nauwelijks. Curator eist het goed van de ander op en die moet het leveren aan een derde die het dan koopt.

65 Huwelijkse voorwaarden staande huwelijk
Ook tijdens huwelijk kunnen er nog huwelijkse voorwaarden worden gemaakt Dat kan tegenwoordig zonder de goedkeuring van de Rechtbank De notaris adviseert, maakt de akte van verdeling, huwelijkse voorwaarden en toetst in plaats van de rechter of crediteuren niet worden benadeeld.

66 Van 3 naar 2 vermogens: van België naar Nederland!
Man heeft schulden uit eerder huwelijk Gemeenschappelijk vermogen kan worden uitgewonnen voor privéschulden – faillissement man omvat ook de gemeenschap (boedelmening) Splitsen vermogens van 3 naar 2 mag maar let op: Vermogensklem ter bescherming van schuldeisers – andere echtgenoot is immers geheel aansprakelijk voor de schulden van de gemeenschap. Verhaalbaar op toegedeelde goederen.

67 Huwelijkse voorwaarden
Een voorbeeld: de uitwerking van 3 naar 2 Man schulden: Vrouw bezit: Gemeenschappelijk vermogen: Ook toekomstige aanwinsten vallen onder toekomstig faillissement. Dat is voor de vrouw een bedreiging voor haar ondernemingsactiviteiten. Hoe verder? Maak huwelijkse voorwaarden staande huwelijk: van 3 naar 2 Gemeenschappelijke banksaldi delen, maar reserveer een “pot” van waarvoor ieder geheel aansprakelijk is.

68 Vermogensklem M V

69 Vermogensklem

70 Huwelijkse voorwaarden als schijnzekerheid: art 61 FW
Artikel 61 Faillissementswet: een vergeten bepaling: maar: vermogen van de niet failliete echtgenoot behoort in beginsel tot de failliete boedel! Tenzij terzake van de verkrijging niets aan de failliete boedel is onttrokken (uitleg: bewijs: meer dan de helft ten laste van de ander). Vrouw heeft het terugnemingsrecht – maar dat bewijs slaagt bijna nooit – 61 FW doorbreekt dus de eigendom om “constructies” te voorkomen! Een cijfervoorbeeld uit de praktijk Een pleitbaar standpunt – maar hoe loopt het af?

71 Een voorbeeld van 61 FW Ratio: voorkomen “stallen” vermogen bij de partner. rentebetaling gebeurt veelal (mede) door de ondernemer en daarom gaat het fout De vrouw moet het huis inleveren. Bij gemeenschappelijke woning moet de vrouw meeleveren samen met de curator De overwaarde gaat naar de curator. De vrouw heeft een concurrente vordering.

72 61 Fw Plaatje 1: de klassieker M M M V V V V

73 Kamervragen Hermus voor SP over Wetsvoorstel 33987
Wettelijke gemeenschap van goederen: In het komende recht wordt kan een privé schuldeiser nog slechts verhaal zoeken op de helft van het goed van de gefailleerde De andere echtgenoot heeft een overnemingsrecht Betekent dit dat in de toekomst het faillissement ook beperkt blijft tot de helft van de gemeenschap? Dan zou artikel 63 FW veranderd moeten worden!

74 Wettelijke gemeenschap van goederen Wetsvoorstel 33987
Bij verhaal op een gemeenschapsgoed voor privé schuld heeft de andere echtgenoot een overnemingsrecht Het goed wordt dan eigendom van de andere echtgenoot Moet daarvoor wel betalen aan de curator Artikel 61,4 FW komt te vervallen

75 Uitsluiting van iedere gemeenschap (daarover wordt niet gesproken muv in Toelichting)
Van der Grinten in 1988: artikel 61,4 FW (dat toch over gemeenschap gaat) zou niet moeten werken bij 2 aparte vermogens? Anders: de rechtspraak -onlangs nog Rb Noord Nederland (2013). Huis van niet gefailleerde dus inleveren! Maar: MvT 2014, 6: Berndsen Jansen (D’66): dat is onwenselijk! (maar wetsvoorstel gaat over wettelijke gemeenschap!) Hermus: Geldt dat ook straks voor de u.g.?

76 Kamervragen Hermus UG en 61,4 FW 13-11-2014 overgenomen
Als het wetsvoorstel Wet is geworden en artikel 61,4 FW dus wordt afgeschaft! Heeft dan de andere echtgenoot dan een overnamerecht voor het deel dat in het faillissement valt? (voor een huis dat gemeenschappelijk eigendom is – eenvoudige gemeenschap? (naar analogie van: 1:96,3 Nieuw?) Dat is immers nergens bepaald voor de gewone (eenvoudige) medeeigendom Dan kan het echtpaar in ieder geval blijven wonen en blijft verdiencapaciteit behouden

77 Overnamerecht ?? M V

78 Kamervragen Hermus UG en 61,4 FW
Dan hebben we wellicht ook steun van de Christelijke partijen: gezinsbescherming! Ik noem dat op grond van de bijzondere huwelijksband! Als dat overnamerecht (tegen betaling) er zou zijn? Dan moeten we dat ook regelen in Boek 1 BW zodat iedere echtgenoot dat kan uitoefenen! Willen de indieners en de Minister dat? (bij voorbeeld in artikel 1:87 – bij de beleggingsleer!) – op alle echtgenoten van toepassing dan!

79 Kamervragen Hermus UG en 61,4 FW
Zou – volgens de minister – dat overnamerecht al ook onder het huidige recht kunnen worden toegepast? (voor wettelijke gemeenschap en ug?) M.a.w.: zouden de curatoren en Rechters-commissarissen zich derhalve nu al terughoudend moeten opstellen met toepassen van 61,4 FW teneinde dat overnamerecht mogelijk te maken?

80 Kamervragen Hermus UG en 61,4 FW
Nog een stap verder: Stelling: Ik heb al betaald voor de aanbouw en praktijkruimte! Ik ben economisch deelgerechtigd op grond van de beleggingsvisie (1:87 BW) en deel al in waardemutaties (want dat staat al in de wet sinds 2012) Mag ik dat economisch belang terugnemen? (dus verrekenen met de koopprijs zonder bijbetaling!) Dat zou toch heel logisch zijn? Ik ben immers economisch deelgerechtigd in de woning en praktijk en heb die al betaald!

81 Overnamerecht ?? Ik heb het groene deel van mezelf al betaald en ben deelgerechtigd voor het groene deel in het rode! Ik neem de hypotheek dan over!

82 Gewenst resultaat Hermus

83 Kamervragen Hermus UG en 61,4 FW
Wat willen we bereiken? Kapitaalvernietiging voorkomen Behoud verdiencapaciteit uit praktijk andere echtgenoot voor gezin en hypotheek Voorkomen van een beroep op de sociale zekerheid Of laten we de marktwerking zijn gang gaan?

84 Actueel: Een voorbeeld uit de praktijk
Huis op beider naam aangekocht ieder 1/2 Waarde oorspronkelijk € hypotheek is € Na verbouwing € Verbouwing is betaald door de vrouw voor haar praktijkruimte – overwaarde € De helft is € en komt de curator toe (mogelijk zelfs € ) De vrouw heeft inclusief de verbouwing € aan de zaak en woning betaald. Hoe loopt het af met de woning??????

85 61 Fw Plaatje 2: een schrijnend voorbeeld uit de praktijk

86 De oplossing? Restrictieve toepassing van artikel 61,4 FW waardoor aandeel van de niet failliet niet wordt meegetrokken in het faillissement Overnamerecht bepleiten en terugkoop uit het faillissement Economische deelgerechtigdheid terugnemen en verrekenen met de overnameprijs En anders:?

87 Een alternatieve oplossing ( 61,4 FW restrictief maar als de beleggingsterugname niet lukt)
Dwangakkoord aanbieden van 30% voor crediteuren - daar maakt de ander ook deel van uit (heeft € betaald: € in de zaak en € voor de praktijk en woning) Uitbetaling op vordering wordt dus: € (daar kan overwaarde deel woning uit faillissement mee worden betaald) – mits 61,4 FW restrictief wordt toegepast Verbouwing kostte totaal: Pleitbaar standpunt: mevrouw neemt huis en hypotheek over en krijgt haar deelvordering terug in de vorm van de halve overwaarde zijnde groot € Zo kan het huis wellicht worden gered.

88 Het faillissementsakkoord
Een faillissement is voor een ondernemer een betere toekomst dan de schuldsanering WSNP: liquideren onderneming, solliciteren naar een baan in loondienst – ook partner! 3 jaar op bijstandsniveau en eventueel 5 jaar zelfs dan wel een schone lei – maar leidband is niet “des ondernemers!” Faillissement – maximaal 1 jaar veelal en dan: akkoord crediteuren of opheffing. Nieuwe start sneller mogelijk (maar crediteuren blijven).

89 Flex BV of eenmanszaak?

90 De flex BV (2012) als oplossing
1 Euro is genoeg! (lage drempel!) Stemrechtloze aandelen om vermogen te schenken aan de kinderen Geen toets van het Ministerie van Justitie Geen bankverklaring of accountantsverklaring nodig (vroeger: € ,00). De B.V. a la minute! – zie FD 22-3 – afwegingen – in 1 jaar: 50% meer B.V.’s

91 BV versus eenmanszaak BV: Aandeelhouder betaalt slechts 25 % inkomstenbelasting over uitkeringen (2014: 22%). BV: Vennootschapsbelasting tot € : 20%. (oppotten is uitstellen) – liquiditeitsvoordeel, beperking aansprakelijkheid – zie faillissement! Eenmanszaak, maatschap vof: kennen ondernemersfaciliteiten: mkb vrijstelling: 14% van de winst telt niet mee; zelfstandigenaftrek: € 7280,00. Bij een winst van € betaal je dus: 30%. Bij een B.V. betaal je totaal: 37,6%

92 Flex-BV Aantrekkelijk ook voor parttimers (geen urencriterium) maar geen zelfstandigenaftrek Weinig aanloopkosten en een goede juridische bescherming!! – beperking persoonlijke aansprakelijkheid “ en hoge status!” Een zzp – er is aanvankelijk beter met eenmanszaak – tenzij hij failliet gaat!!

93 Huwelijkse voorwaarden conclusie:
Huwelijkse voorwaarden opheffen: notarieel (dus zonder de rechtbank) uit oogpunt van vermogensspreiding. Huwelijkse voorwaarden maken of wijzigen tijdens huwelijk - ivm risico verhaal bij faillissement - let op voorkomining benadeling schuldeisers “Stallen” van onroerend goed bij de echtgenote heeft geen zin – 61 Faillissementswet: dus De BV.

94 Vermogensoverheveling:
Door testament of schenking Schenking: in verband met AWBZ (Box 3) en ter besparing erfbelasting (tarieven 10-20%)

95 Schenken Per jaar - € € 5.229 (2014) – evt notarieel op papier – rente betalen 6%. Eenmalig – kinderen tot 40 jaar - € Extra verhoogd (woning of aflossen woningschuld) - € – : € (woning of aflossen woningschuld) – x maal van eenieder!! eventueel verminderd met eenmalige eerder gedane grote schenking

96 Verstandig uitkleden voor het naar bed gaan
Vroeger ivm Bejaardenoorden – nu AWBZ. Eigen bijdrage te relateren aan IB Box waaronder begrepen Box 3 – berekend op 12 %, met een maximum van € 2189 per maand. Eigen woning telt niet mee, wel na verkoop: box 3 gelden of na verlaten van de woning. 2 jaar terug kijken en 2 jaar verhuisregeling.

97 Ouders kinderen overdracht
Toepassing Hoge Raad januari Woning goedkoop over - € wordt geschonken en vruchtgebruik drukt waarde Moeder houdt vruchtgebruik over het geheel muv slaapkamer dochter (dat is revolutionair) 89 jarige moeder sluit samenlevingovk met dochter – ivm schenking en hyp rente Dochter krijgt hypotheekrenteaftrek!

98 Ouders – kinderen overdracht vb 1 ouders blijven wonen)
Overdragen woning aan kinderen (stel 1 kind) Taxatie € Af: waardedruk vruchtgebruik tabel: 30% is € Bij: 25% correctie metterwoonclausule Koopprijs wordt: €

99 Overdragen woning aan kinderen (vb 1 ouders blijven wonen)
koopsom € kwijtschelden: stel € belast 10% (ouders blijven wonen) restschuld: € Rente daarover verschuldigd: 6% is: € 5100,00 Schenken kan jaarlijks: € dus kasrondje! Overdrachtsbelasting komt in mindering van schenkingsrecht (dus schenking kost 8% ipv 10%) Vruchtgebruik eindigt bij opname in AWBZ.

100 Vb 2: kind gaat er zonder ouders wonen: eigen woning!
De woning wordt een eigen woning voor kind voor IB Schenking € is dan belastingvrij Koopprijs is € (waarde vrije staat) Geldlening ouders aan kind: restant € Rente daarover: € 6.000,00 Jaarlijkse schenking is € 5229,00

101 Vb 3: Hermus Notaris: Toepassen HR 10-1-2014 (mantelzorger!)
Woning (boerderij) overdragen aan alleenstaande zoon of dochter: waarde € In belaste staat (verminderd met gebruik op hele woning – muv slaapkamer zoon of dochter) – dus zeker goedkoper! Koopprijs wordt: € Grote schenking erbij: € blijft over: € € te betalen nog en dan: Verrekening erfdelen van 1e ouder stel € Restant geldlening blijft over: € ! – zakelijke rente – schenken of: Samenlevingscontract: hypotheekrenteaftrek!

102 Schenken 2015 Wat blijft is:
Jaarlijkse kleine schenking (eventueel op papier bij notariële akte) (ong. € 5.300) Grote schenking tot 40 jaar (ong. € ) Extra grote schening tot 40 jaar (ong.€ ) voor aankoop woning en aflossen hypotheek Ouders kinderen overdrachten ivm AWBZ

103 De Europese erfrechtverordening
Congres: Notaris over de grenzen Gaat in: ! Nu nog: 5 jaar woonplaats in land bepaalt welk recht van toepassing is op de vererving (zonder testament) Straks: termijn niet meer relevant: laatste woonplaats telt Bij testament kan het anders: nu nog rechtskeuze voor land waar je woont: Nederland is liberaal: wettelijke verdeling; legitieme portie; vruchtgebruik met vertering. Vanaf volgend jaar kunnen ex-pats alleen nog kiezen voor het land van hun eigen nationaliteit – dus snel een testament met rechtskeuze voor Nederlands recht: het kan nog!

104 Hermus Notaris Notaris en samenleving: signaleren en aan de orde stellen! De actualiteit: Geld in de stenen? De tweetrapsmaking De kantonrechter – minderjarigen en het erfrecht Ouderen en opeethypotheken – dat kan niet waar zijn! Einde woonrecht en faillissement – pas op! Huis onderwater – ouders let op veilingen voorkomen – volmacht en herfinancieren! Huwelijkse voorwaarden beschermen niet: 61 FW – kamer vragen Notaris Hermus via Emile Roemer – Michiel Van Nispen

105 Hermus Notaris Moorees
Winter Workshops in samenwerking met kunstenaar Gé Verhulst – Hermus notaris en de kunst van het recht Huwelijkse voorwaarden in Son – het Belgische stelsel en Hollands Koopmanschap Wettelijke verdeling versus tweetrapsmaking Quasi wettelijke verdeling en Jabulani De turbo verdeling AWBZ De eigen woning regeling en echtscheiding

106 Hermus Notaris Moorees
Winter workshops vervolg Onroerend goed – erfpacht opstalrechten Ouders – kinderen overdrachten verrekening overdrachtsbelasting en schenkingsrecht Boedelafwikkeling en executele – juridisch, fiscaal en praktisch – Korst van der Hoef

107 Hermus Notaris Moorees
De toppers: Turbo verdeling; quasi verdeling – Jabulani Appartementensplitsing, erfpacht en opstal Fusie zoals gemeenschapshuizen – Coöperatie Sonenergie Sonse Huwelijkse voorwaarden – Nederland-België Nederbelgentestament – meertrapsmaking – bloedlijn Gehandicaptentestament Serie Flex B.V.’s

108 Hermus Notaris Moorees
Bijdrage aan wetenschap – scripties ism Avans-Fontys De ventieltechniek; de kantonrechter en de notaris in het erfrecht; kamervragen en voorstel wetswijziging faillissementswet (en boek 1 Huwelijksvermogensrecht) Publicaties: Fiduciaire eigendomsoverdracht Factoring (NJB) en becommentariëring proefschrift van Jeannette Beuving FEM: interview het grote graaien in failliete boedels Vakblad de notarisklerk: Boedelafwikkeling Arrestenbundel Successierecht Vrije Universiteit Amsterdam

109 Hermus Notaris Moorees
Hermus Notaris in de samenleving: Recent: Coöperatie SonEnergie Bijna Thuis Huis – Stichting Talent Gilden, harmonie en steunstichtingen Jan Merkelbachcollectie – tweetrapsschenking Microkrediet; IJsfeest; Pret Goed doel stichtingen – derde wereld

110 Hermus Notaris Moorees
Dit was de introductie Voor de liefhebbers: vervolg - de notarislezing 2015 Dank en graag tot ziens bij een workshop of gewoon op kantoor! (informatie) (tarieven en offertes)

111 Hermus Notaris.nl Dit was de wondere wereld van de huwelijkse voorwaarden ! Meer hierover: lees de presentatie en verdere informatie op: Wilhelminalaan 1a/b Son en Breugel Tel

112 Erfrecht We komen nu op het erfrecht.
Allereerst: ook samenlevers moeten een testament maken. Vooral in dalende og markt.

113 Samenlevers testament: een “must”
Een woning is bij aankoop waard: 200 De kosten voor aankoop erbij: gefinancierd is 212 De woning daalt in waarde naar: 180 Het verlies is: 32. De man overlijdt: de bank wil 16 van familie! Oplossing: benoem de partner tot enig erfgenaam en geef een legaat (niet opeisbaar) aan de kinderen

114 De negatieve nalatenschap
Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving! (bij minderjarigen al na 3 maanden) Wel de lusten; de niet de lasten (voorzover die groter zijn) Niet aansprakelijk met privé vermogen Een dilemma: verwerpen of niet – u erft alles mits u een standbeeld van mij in uw voortuin plaatst en 10 jaren handhaaft!

115 Het erfrecht Oplossingen bij een dalende woningmarkt en vervolgens om erfbelasting te besparen Samenlevers – fusiegezinnen en tweetrapsmakingen Vergeet de kleinkinderen niet!

116 Samenlevers testament: een “must”
Een woning is bij aankoop waard: 200 De kosten voor aankoop erbij: gefinancierd is 212 De woning daalt in waarde naar: 180 Het verlies is: 32. De man overlijdt: de bank wil 16 van familie! Oplossing: benoem de partner tot enig erfgenaam en geef een legaat (niet opeisbaar) aan de kinderen

117

118

119


Download ppt "Hermus Notaris Moorees 2014 Uw vermogen en de avonturen van de jeugd"

Verwante presentaties


Ads door Google