De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op een veilig spoor. Pesten effectiever aanpakken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op een veilig spoor. Pesten effectiever aanpakken."— Transcript van de presentatie:

1 Op een veilig spoor. Pesten effectiever aanpakken.

2 Innovatief onderwijs-flankerend speerpuntproject

3 Waarover gaat het? Nascholingsproject gericht op het versterken van het pestpreventie, -interventie- en zorgbeleid in scholen Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs Intensief traject  Lerend netwerk van kerngroepjes, met actieve betrokkenheid van directie/schoolleiding (1 / school)  Kick-off & 4 trainingsdagen & tussentijdse taken & slotstudiedag  Zomer 2015: inspiratiegids

4 Doelstellingen Kennisverbreding en verdieping (professionalisering) Structureel versterken van het schoolbeleid (algemeen – pestpreventie en –aanpak)  Effectievere aanpak (daling aantal pesterijen – verbeteren/versterken van het school- en klasklimaat)  Effectiever onderwijs + Respecteren/consequent hanteren van IVRK

5 Bijzonderheden 1.Onderbouwd trainingsaanbod: theorie en praktijk 2.Leren aan, van en met elkaar (‘lerend netwerk’) 3.Volle verantwoordelijkheid van het leer- en werktraject ligt bij de school (directie, kerngroep en schoolteam) 4.Input – reflectie – werken & samen werken – advies 5.Permanente evaluatie 1.Stuurgroep OVESPO 2.Deelnemers 3.OVESPO-team

6 Hoge inspanningsverwachting 1.5 tot 6 vormingsdagen/schooljaar 2.Schoolteamdelegatie(s) van 4 tot 8 personen/school 3.Verplichte tussentijdse taken => blijven doorwerken 4.Aan de slag in de eigen school!  briefing en feedback op de acties die plaatsvinden 5.Coaching tijdens de trainingsdagen (maar niet op school!)

7 Leren in meervoud Proces- en taakgericht groeien Kennisverbreding en –verdieping Vaardigheden versterken Krachtenbundeling (directie en schoolteam + leerlingen + ouders + clb + schoolomgeving )  participatie en samenwerking Beleidsversterking = teamversterking  Beleidsvoerend vermogen  Doelgericht samenwerken (van beginsituatieanalyse tot evaluatie)  Samenhang met andere aspecten van schoolbeleid

8 Twee scholen voor het voetlicht SOLV – Zepperen Relindis en Harlindis - Maaseik

9 Vragen?

10 Hartelijk dank voor jullie aandacht! Graag een applaus voor de medewerkers van beide scholen!

11 Meer info? Nele.Parthoens@ucll.be Gie.Deboutte@ucll.be Kristof.Das@ucll.be


Download ppt "Op een veilig spoor. Pesten effectiever aanpakken."

Verwante presentaties


Ads door Google