De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op een veilig spoor. Pesten effectiever aanpakken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op een veilig spoor. Pesten effectiever aanpakken."— Transcript van de presentatie:

1 Op een veilig spoor. Pesten effectiever aanpakken.

2 Innovatief onderwijs-flankerend speerpuntproject

3 Waarover gaat het? Nascholingsproject gericht op het versterken van het pestpreventie, -interventie- en zorgbeleid in scholen Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs Intensief traject  Lerend netwerk van kerngroepjes, met actieve betrokkenheid van directie/schoolleiding (1 / school)  Kick-off & 4 trainingsdagen & tussentijdse taken & slotstudiedag  Zomer 2015: inspiratiegids

4 Doelstellingen Kennisverbreding en verdieping (professionalisering) Structureel versterken van het schoolbeleid (algemeen – pestpreventie en –aanpak)  Effectievere aanpak (daling aantal pesterijen – verbeteren/versterken van het school- en klasklimaat)  Effectiever onderwijs + Respecteren/consequent hanteren van IVRK

5 Bijzonderheden 1.Onderbouwd trainingsaanbod: theorie en praktijk 2.Leren aan, van en met elkaar (‘lerend netwerk’) 3.Volle verantwoordelijkheid van het leer- en werktraject ligt bij de school (directie, kerngroep en schoolteam) 4.Input – reflectie – werken & samen werken – advies 5.Permanente evaluatie 1.Stuurgroep OVESPO 2.Deelnemers 3.OVESPO-team

6 Hoge inspanningsverwachting 1.5 tot 6 vormingsdagen/schooljaar 2.Schoolteamdelegatie(s) van 4 tot 8 personen/school 3.Verplichte tussentijdse taken => blijven doorwerken 4.Aan de slag in de eigen school!  briefing en feedback op de acties die plaatsvinden 5.Coaching tijdens de trainingsdagen (maar niet op school!)

7 Leren in meervoud Proces- en taakgericht groeien Kennisverbreding en –verdieping Vaardigheden versterken Krachtenbundeling (directie en schoolteam + leerlingen + ouders + clb + schoolomgeving )  participatie en samenwerking Beleidsversterking = teamversterking  Beleidsvoerend vermogen  Doelgericht samenwerken (van beginsituatieanalyse tot evaluatie)  Samenhang met andere aspecten van schoolbeleid

8 Twee scholen voor het voetlicht SOLV – Zepperen Relindis en Harlindis - Maaseik

9 Vragen?

10 Hartelijk dank voor jullie aandacht! Graag een applaus voor de medewerkers van beide scholen!

11 Meer info?


Download ppt "Op een veilig spoor. Pesten effectiever aanpakken."

Verwante presentaties


Ads door Google