De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANW Module 2 bakkengellam.wordpress.com. Groep Dimfy Lambriex, Emma Bakker, Isa Engelen Thema Leven Hoofdvraag Hoe kunnen mensen gestraft worden voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANW Module 2 bakkengellam.wordpress.com. Groep Dimfy Lambriex, Emma Bakker, Isa Engelen Thema Leven Hoofdvraag Hoe kunnen mensen gestraft worden voor."— Transcript van de presentatie:

1 ANW Module 2 bakkengellam.wordpress.com

2 Groep Dimfy Lambriex, Emma Bakker, Isa Engelen Thema Leven Hoofdvraag Hoe kunnen mensen gestraft worden voor daden waar zij zelf niet bewust van zijn? Deelvraag 1 Op basis van welke aspecten worden mensen veroordeeld, wordt er gekeken naar beide psychisch en mentaal gebied? Deelvraag 2 Wat is de connectie tussen het brein en verantwoordelijkheid?

3 Probleemstelling Na het lezen van het artikel ‘Het ongrijpbare pedobrein’, waarin wordt verteld dat pedofilie waarschijnlijk een ziekte is, kwamen er vragen in ons op over verantwoordelijkheid. Het zette ons aan het denken over in hoeverre je mensen kan straffen voor iets waar ze zich niet bewust van zijn of waar ze niets aan kunnen doen. Naar de gedachtegang van pedofielen is nu onderzoek gedaan. Wat als het werkelijk een ziekte is? Is het dan terecht dat we de verantwoordelijkheid in hun schoenen schuiven? Mogen we mensen dan wel veroordelen voor iets wat zij onbewust hebben gedaan? Dit zette ons aan het denken over de grens tussen verantwoordelijkheid en het bewust zijn van wat zij doen. Maar wat is verantwoordelijkheid dan? Is het de verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed verloopt? Wat als je geen invloed hebt op hoe een situatie gaat verlopen omdat je lijdt aan een ziekte.

4 Hypothese Nadat we onze probleemstelling hebben geformuleerd waren we het erover eens dat veel mensen nog steeds onterecht veroordeeld worden op basis van de omstandigheden waarin ze dingen hebben gedaan. Dit komt mede doordat we niet veel inzicht hebben in het brein die in verband staat met de wetgeving. Mensen zijn niet bewust van hun daden en hier wordt niet goed mee omgegaan. Wij denken daarom dus dat er onterecht wordt gestraft op basis van een gebrek aan gegevens.

5 Bronnenlijst PGO 1: Buijs, M. (2005). Het ongrijpbare pedobrein. NWT Magazine, 80. pagina ? tot ? PGO 2: Broeke, A. ten (2011). De zwarte doos van de grijze massa. NWT Magazine, 53, pagina ? tot ? PGO 3: Buijs, M (2011, 12 oktober). Afwijkende hersenactiviteit pedofiel [7 paragrafen]. NWT [online tijdschrift]. Beschikbaar: http://www.nwtonline.nl/nl/nieuws/17220/Afwijkende_hersenactiviteit_pedofiel.html PGO 4: Broeke, A. ten (2008, 16 april). Vrije wil bestaat niet echt [7 paragrafen]. Kennislink [online artikel]. Beschikbaar: http://www.kennislink.nl/publicaties/vrije-wil-bestaat-niet-echt PGO 5: Broeke, A. ten (2007, 6 decemer). Psychopaat: slachtoffer van zijn eigen brein [20 paragrafen]. Kennislink [online artikel]. Beschikbaar: http://www.kennislink.nl/publicaties/psychopaat-slachtoffer-van-zijn-eigen-brein PGO 6: Meester, M. (2007, 31 oktober). De rol van het geweten [15 paragrafen]. Kennislink [online artikel]. Beschikbaar: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-rol-van-het-geweten PGO 7: Broeke, A. ten (2011, 1 juli). Hersenen in de rechtzaal [8 paragrafen]. Kennislink [online artikel]. Beschikbaar: http://www.kennislink.nl/publicaties/hersenen-in-de-rechtszaal PGO 8: Broeke, A. ten (2009, 7 juli). De vijfde revolutie [13 paragrafen]. Kennislink [online artikel]. Beschikbaar: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-vijfde-revolutie PGO 9: Veldhuizen, R. (2012, 7 juni). De principes die je niet hebt [16 paragrafen]. Kennislink [online artikel]. Beschikbaar: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-principes-die-je-niet-hebt PGO 10: Broeke, A. ten en Visscher, T. (2007, 7 november). Herinneren: je brein weet het beter [6 paragrafen]. Beschikbaar: http://www.kennislink.nl/publicaties/herinneren-je-brein-weet-het-beter

6 PGO 1 – Het ongrijpbare brein We hebben onze onderzoeksvraag eigenlijk gebaseerd op dit artikel. Na het lezen over de ‘afwijkingen’ in het pedobrein gingen wij ons afvragen of deze ‘afwijkingen’ vaker voorkwamen bij verdachten, en hoe rechters daar dan mee omgingen. PGO Modellen PGO 2 –De zwarte dood van de grijze massa Naar aanleiding van ons leerdoel ‘hoe zitten je hersenen en emoties in elkaar’ zijn we bij dit artikel beland. We merkten dat dit artikel behoorlijk wetenschappelijk gericht was en dit was niet de richten die wij in wilden met onze onderzoeksvraag. Het artikel hielp bij het beter begrijpen van onze emoties, daarom vonden we het wel belangrijk om het toch te verwerken. PGO 3 – Afwijkende hersenactiviteit pedofiel We zijn op dit artikel uitgekomen omdat we nieuwsgierig waren naar soortgelijke onderzoeken over pedofielen zoals het onderzoek in artikel 1. We vonden het belangrijk om dit artikel te verwerken omdat de therapieën die beschikbaar zijn voor mensen met een ‘afwijking’ waarschijnlijk het aller belangrijkste zijn. Je moet tenslotte behandeld worden. We denken dat dit ook invloed heeft op de uitspraken van rechters in dergelijke rechtszaken. PGO 4 – Vrije wil bestaat niet echt Met dit artikel zijn we terecht gekomen op het pad naar het antwoord op onze onderzoeksvraag. Dit artikel verdiept zich met name in de psychologische kant van het probleem. In dit artikel werden tevens resultaten uit een onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper Haynes. Toen we verder zochten op deze resultaten kwamen we uit bij dit onderzoek: van Prof. Dr. A. Dijksterhuis. We hebben toen besloten dat Prof. Dr. A. Dijksterhuis de beste wetenschapper voor ons was op dit gebied, omdat hij ook de psychologische kant achter de vrije wil van ons brein bestudeerd.van Prof. Dr. A. Dijksterhuis.

7 PGO 5 – Psychopaat slachtoffer van zijn eigen brein We vonden dit artikel met name interessant omdat het lijkt op ons eerste artikel waarmee alles begon maar in plaats van pedofilie is er voor psychopaten gekozen. Zo konden we de verschillende ‘afwijkingen’ goed met elkaar vergelijken. Ook kregen we hierdoor interesse in het feit waarom nog lang niet alle hersenstoornissen officieel erkent zijn als een ziekte? PGO 6 – De rol van het geweten Opnieuw verdiepen we ons in de termen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘geweten’. Dit artikel hielp ons zelf bij het begrijpen van de daden die sommige mensen verrichtten. We zijn door dit artikelen gaan kijken naar moreel en probeerden onszelf in situaties te plaatsen waar je moest kiezen tussen iets denken en iets daadwerkelijk doen. PGO 7 – Hersenen in de rechtzaal Dit artikel verdiept zich verder in de veroordelingen en eventuele straffen die worden opgelegd door rechters. Er word ook de optie hersenscans in de rechtszaal genoemd. We denken dat dit een goede oplossing zou zijn in bijzondere gevallen van mensen met een hersen ‘afwijking’. Toch mankeren er verschillende dingen nog aan deze hersenscans waardoor ze nog niet bruikbaar zijn. PGO 8 - De vijfde revolutie Dit artikel gaat in op de vijfde revolutie die te danken is aan de technologie die het mogelijk maakt om het brein van gezonde, levende mensen te bestuderen. Zo kunnen we de verschillende kenmerken van het brein vergelijken met het brein van mensen met een afwijking. PGO 9 –De principes die je niet hebt We zijn gaan uitzoeken hoe ons brein staat tegenover goed en kwaad. Dit is van belang voor ons onderzoek omdat het wellicht de vraag beantwoord of mensen iets onbewust of toch expres doen. Dit artikel is een onderzoek naar het feit dat je echte en valse herinneringen niet kunt onderscheiden, wat er op wijst dat we ons eigen brein niet altijd zelf in de hand hebben. PGO 10 – Herinneren: je brein weet het beter De kern van dit artikel is in principe precies waar ons onderzoek over gaat, namelijk: hersenscans kunnen in de toekomst wellicht uitkomst bieden in rechtszaken. Aan ons brein is immers te zien of een herinnering echt is of niet. Wat als je aan je geweten werkelijk niets kunt doen. Is het dan terecht mensen te straffen voor een valse verklaring?

8 Rode draad


Download ppt "ANW Module 2 bakkengellam.wordpress.com. Groep Dimfy Lambriex, Emma Bakker, Isa Engelen Thema Leven Hoofdvraag Hoe kunnen mensen gestraft worden voor."

Verwante presentaties


Ads door Google