De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketensamenwerking: trends & trucs Anja van der Aa

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketensamenwerking: trends & trucs Anja van der Aa"— Transcript van de presentatie:

1 Ketensamenwerking: trends & trucs Anja van der Aa www.ketens-netwerken.nl

2 Hebben we het over hetzelfde?
Een keten is een verband tussen zelfstandige en tegelijkertijd wederzijds afhankelijke processen, met als doel het bereiken van maatschappelijke doelstellingen/oplossingen in de zin van concrete resultaten van de keten als geheel. Keteninformatisering is ondersteuning van de keten door gemeenschappelijke uitwisseling van relevante informatie en kennis. Netwerk: alle actoren (personen of organisaties) die een meerwaarde (kunnen) leveren en elkaar kennen en weten te vinden.

3 Beelden bij ketens en netwerken

4 Trends in ketensamenwerking
Maatschappelijke opgaven: aanpak van overlast, huiselijk geweld, mensenhandel, vroegtijdig schoolverlaten, chronisch ziekten etc. Doelgroepen: organiseren van samenhangende en multidisciplinaire interventies, ook online. Procesoptimalisaties: vervangen of verbeteren van schakels of processtappen, onder andere via inzet van slimme ICT. Life-events: inspelen op informatiebehoeften van individuele (zelfredzame) burger, via portals

5 Best practice ‘Ketenzorg daklozen’
Bijeenkomst met sleutelfiguren Programma met 40 knelpunten Bijeenkomst met daklozen zelf Hostels/nieuwe woonvoorzieningen Gemeente en zorgkantoor Minister van Financiën Uitrol over Nederland nu gaande

6 De trucs! Passie & zakelijkheid -> Wie wil wat; vanuit welke rol?
Behoeften van doelgroep(en) en knelpunten in praktijk delen en voelen -> Ken (urgente) cliëntgroepen Concrete voorbeelden en successen laten zien -> Werkbezoeken & demonstraties! Strategische keuzes maken met sleutelfiguren -> Capaciteit vrijmaken en ketenprojecten! Werkteam dat organiseert, communiceert en werkt aan waarborgen -> Doen & vertrouwen door concrete werkafspraken over profiel, proces, indicatoren etc. Faciliteer contacten -> Netwerkontmoetingen (leuke dingen doen), 1 kennisplek, gezamenlijke opleidingen Sluit aan bij landelijke ICT-faciliteiten die werken!


Download ppt "Ketensamenwerking: trends & trucs Anja van der Aa"

Verwante presentaties


Ads door Google