De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MINDERJARIGE VREEMDELINGEN ZONDER WETTIGE VERLIJFSSTATUS

Verwante presentaties


Presentatie over: "MINDERJARIGE VREEMDELINGEN ZONDER WETTIGE VERLIJFSSTATUS"— Transcript van de presentatie:

1 MINDERJARIGE VREEMDELINGEN ZONDER WETTIGE VERLIJFSSTATUS
Liesbet Portier 1BaTPAO schooljaar KATHO - ICT & Bronnenonderzoek – Luk Gheysen

2 Minderjarige vreemdelingen zonder wettige verblijfsstatus
Artikel uit het boek: 'Kinderen zonder papieren: feiten en rechten' Redacteurs: Christiane Timmerman, Wouter Vandenhole en Dirk Vanheule Auteurs artikel: Elisabeth Lommée, Christiane Timmerman, Wouter Vandenhole en Dirk Vanheule uitgeverij: Intersentia, Antwerpen – Oxford

3 Minderjarige vreemdelingen zonder wettige verblijfsstatus inhoudsopgave
1. Situering 2. Categorieën 3. Feitelijke omstandigheden: huisvesting, arbeidsmarkt, en toegang tot gezondheidszorg 4. Angst als een van de belangrijkste psychische klachten 5. Gezondheidstoestand 6. Veerkracht en agency 7. Copingstrategieën en steunbronnen 8. Toekomstperspectieven 9. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 'in de illegaliteit'

4 1. Situering Tot op heden:
weinig onderzoek verricht rond de specifieke beleving en levensomstandigheden van kinderen van vreemdelingen zonder wettige verblijfsstatus

5 2. Categorieën Op grond van het traject dat werd afgelegd:
Uitgeprocedeerde asielzoekers (asielaanvraag, negatieve uitspraak) Clandestiene vreemdelingen (geen asielprocedure, geen geldige verblijfsvergunning) Op grond van de doelstellingen: Migrant employement illegality (kort verblijf, geldsom verdienen, investeren in het thuisland) Migrant residence illegality (andere redenen dan tewerkstelling)

6 3. Feitelijke omstandigheden
Huisvesting: prioriteit is veilig onderkomen vinden maar: geen wettige verblijfsstatus Aangewezen op sociaal netwerk Hoge mate van instabiliteit Dreiging tot isolement Arbeidsmarkt: gebrek aan werkvergunning Zwartwerk Fenomeen 'hosselen' (combineren van illegale en semi-illegale klusjes en bijverdiensten) Belang van sociale inbedding Etnostratificatie (systematische oververtegenwoordiging van bepaalde nationaliteiten in bepaalde arbeidssectoren)

7 4. Angst als één van de belangrijkste psychische klachten
Risico op ontdekking Mogelijkheid tot verwijdering van het grondgebied Angst Angst is bepalend voor wijze waarop het leven wordt ingericht

8 5. Gezondheidstoestand (1)
Symptomen: Disproportioneel lijden onder psychische en psychosomatische gezondheidsklachten (depressiviteit, stress) Lichamelijke problemen (slaapproblemen, late zindelijkheid,...) Vergeetachtigheid en concentratiestoornissen

9 5. Gezondheidstoestand (2)
Oorzaken: Slechte woonomstandigheden, negatieve emoties tgv. precaire verblijfsstatus, isolement Gebrek aan psychische rust Herbeleving traumatische ervaringen Gedachten bij problemen van het gezin

10 5. Gezondheidstoestand (3)
Bijkomende factoren: Weg vinden naar gezondheidszorg: vaak moeizaam Communicatieprobleem (afstemming zorgvraag op aanbod) Soms nog weinig aandacht voor typische stressfactoren gerelateerd aan migratiestatus

11 6. Veerkracht en agency Veerkracht: vermogen om tegenstand te bieden aan en te herstellen van stressvolle ervaringen in het leven Agency: binnen het kader van beperkingen strategieën ontwikkelen om bepaalde zaken die buiten handbereik lijken te liggen, toch te verwerven (assertiviteit, creativiteit, maatschappelijke zelfredzaamheid)

12 7. Copingstrategieën en steunbronnen
De minderjarige wendt copingstrategieën aan: flexibel gebruik van affectieve, cognitieve, relationele en op activiteiten gerichte inspanningen om met een situatie om te gaan (capaciteiten worden op de proef gesteld) Emotiegerichte, angstreducerende stijl (passief) Cognitief-instrumentele stijl (actief) Steunbronnen: Ouders / Peers / School / Religie

13 8. Toekomstperspectieven
Weinig toekomstperspectieven: Maken moeilijk of geen toekomstplannen Dromen over een 'normaal' leven in het gastland Uitwijzing is geen optie

14 9. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 'in de illegaliteit'
Probleemstelling: groot aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 'illegaal' op het grondgebied Illegaliteit beperken door: Bijzonder beschermingsstatuut: Geldig verblijfsdocument Recht op maatschappelijke dienstverlening

15 Ter illustratie In het boek 'Niemand weet dat ik een mens ben' zoeken romanschrijver Erwin Mortier en fotografe Lieve Blancquaert een aantal minderjarige vluchtelingen op. Hun verhalen, trauma's, frustraties en verlangens zijn stuk voor stuk aangrijpende getuigenissen van de verdoemden van onze tijd.


Download ppt "MINDERJARIGE VREEMDELINGEN ZONDER WETTIGE VERLIJFSSTATUS"

Verwante presentaties


Ads door Google