De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling vorming leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling vorming leeftijdsbewust personeelsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling vorming leeftijdsbewust personeelsbeleid

2 2 Sectoraal akkoord 2003 - 2004 Leeftijdsbewust personeelsbeleid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap “6. Evenwicht tussen mens en organisatie 6.2 Op weg naar een ‘leeftijdsbewust’ personeelsbeleid: De Vlaamse overheid en de vertegenwoordigers van haar personeel vinden het belangrijk een aantal problematieken (einde loopbaan, belastende beroepen…) te clusteren en naar een structurele oplossing te zoeken. Rond het thema ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ zal in de schoot van het sectorcomité XVIII een werkgroep worden opgezet. Deze werkgroep zal een consensusnota voorleggen met het oog op voor te stellen maatregelen in het kader van het volgende sectoraal akkoord.”

3 3 Personeelsontwikkelingen bij MVG en WI’s De Vlaamse overheid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De leeftijdspiramide

4 4 Mogelijke probleemstelling 1 De Vlaamse overheid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De leeftijdspiramide van de Vlaamse Overheid Reden van omgekeerde leeftijdspiramide MVG & WI’s: algemene wervingsstop door federale overheid in late 20e eeuw Bij systematische vervanging door jonge krachten: basis van piramide groeit sterk Dit effect kan verminderd door bewust werven in verschillende leeftijdsgroepen, maar is wettelijk niet toegestaan Vragen: Is er een probleem voor de gehele Vlaamse overheid? Situatie in VOI’s?

5 5 Mogelijke probleemstelling 2 De Vlaamse overheid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Kostenbeheersing van het personeelsbudget Versnelde uitstroom heeft op korte termijn gunstig effect op personeelsbudget Valkuil van korte termijn denken: uitgestelde personeelskosten endogene groei van loonkost in ‘jonge’ organisatie hoger functies van uitstromers systematisch upgraden systematisch toekennen van startanciënniteit aan bepaalde personeelscategorieën Vraag: Is deze valkuil reëel?

6 6 Mogelijke oplossingsrichtingen De Vlaamse overheid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 3 sporen te bewandelen om deze doelen te bereiken: combinatiebeleid: (evenwicht werk-privé) met ook aandacht voor organisatiebelang (evenwicht recht-gunst) loopbaanbeleid: flexibiliteit in loopbanen - reële loopbaanperspectieven beleid voor inzetbaarheid: gediversifieerd beleid voor personeels- en loopbaanontwikkeling

7 7 Voorgestelde aanpak beleidsvoorbereiding Leeftijdsbewust personeelsbeleid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Bevraging van leidende ambtenaren: omgevingsanalyse vervolledigen (VOI)? Welke zijn hun noden en bezorgdheden? Betrekken van decentrale P&O-professionals Beleidsvoorstellen in kader van sectoraal akkoord 2005-2006 tijdig aftoetsen met managementorganen (PIWP + MOVI)

8 8 Nota 19/07/04 aan leidende ambtenaren Leeftijdsbewust personeelsbeleid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Aangeschreven 26 VOI’s + 7 departementen MVG Op 26/11: formeel antwoord ontvangen van 20 organisaties - herinnering via mail (antwoorden ingewacht 1/12 of 6/12) Gemeenschappelijk antwoord door MOVI Bevestigend antwoord op vraag: “Wenst uw organisatie te worden betrokken bij beleidsvoorbereidende werkgroep?” 2 VOI’s + 3 departementen

9 9 Nota 19/07/04 aan leidende ambtenaren Leeftijdsbewust personeelsbeleid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gemeenschappelijk antwoord van MOVI: VOI’s geen acuut probleem met leeftijdspiramide Leeftijdsbewust personeelsbeleid geen voorrang op BBB Hoe leeftijdsbewust personeelsbeleid bekostigen als gewone financiering verkrijgen van endogene groei (‘loondrift’) al moeilijk is? Aandacht gevraagd voor specifieke handicaps bij tewerkstelling senioren: federale regelgeving pensioenen & werkloosheidsvergoedingen bemoeilijkt tewerkstelling van seniors Omgevingsanalyse voor VOI’s verfijnen in samenspraak met professionals van VOI’s

10 10 Afspraken in sectorcomité XVIII dd. 29/10/04 Leeftijdsbewust personeelsbeleid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afgesproken aanpak voor sectoraal akkoord 2005-2006: oprichting sectorale werkgroep ondersteund door een werkgroep van professionals Samenstelling sectorale werkgroep: kabinet BZ + vakverenigingen + DG APO + 1 vertegenwoordiger MOVI + 1 AAD-leidinggevende MVG Samenstelling subwerkgroep: DG APO + professionals VOI’s & MVG + professionals APO-AAZ Tegen eind november 04: datum bepaald voor eerste overleg sectorale werkgroep in december 04

11 11 Hoe verder afspreken? Leeftijdsbewust personeelsbeleid afdeling vorming Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Is voorgestelde samenstelling werkgroepen werkbaar? Hoe bepalen wie MOVI en AADs-MVG vertegenwoordigt? (korte termijn) Hoe bepalen wij de samenstelling van de subwerkgroep? Hoe omgevingsanalyse afwerken in samenspraak met professionals van VOI’s? Via MOVI? Wanneer starten?


Download ppt "1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling vorming leeftijdsbewust personeelsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google