De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"de goede strijd".

Verwante presentaties


Presentatie over: ""de goede strijd"."— Transcript van de presentatie:

1 "de goede strijd"

2 1 2 3 18 … de GOEDE STRIJD strijdt 19 met GELOOF … 1Timotheüs 1

3 1 2 3 12 Strijd de GOEDE STRIJD van het GELOOF… 1Timotheüs 6

4 1 2 3 7 Ik heb de GOEDE STRIJD gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het GELOOF behouden… 2Timotheüs 4

5 Romeinen 7

6 18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet... Romeinen 7

7 22 … naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,
Romeinen 7

8 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, DIE STRIJD VOERT tegen de wet van mijn verstand…
Romeinen 7

9 23 … en MIJ TOT KRIJGSGEVANGENE van de wet van de zonde, die in mijn leden is.
Romeinen 7

10 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
Romeinen 7

11 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
Romeinen 7

12 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
Romeinen 7 56 … de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de OVERWINNING GEEFT door onze Here Jezus Christus. 1Korinthe 15

13 1Korinthe 10

14 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan
13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En GOD IS GETROUW, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt… 1Korinthe 10

15 13 … want Hij zal met de verzoeking ook voor de UITKOMST zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
1Korinthe 10 de uitkomst van-het vermogen om-het-te-ondergaan

16 Blijf de hele slip kijken in de richting waar je heen wilt.
ANTI-SLIP CURSUS regel 1: Blijf de hele slip kijken in de richting waar je heen wilt.

17 ANTI-SLIP CURSUS regel 1:
Blijf de hele slip kijken in de richting waar je heen wilt. WANT… De richting waarin je kijkt, is de richting waarin je stuurt.

18 Efeze 6

19 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Efeze 6

20 11 Doet de wapenrusting Gods aan…
Efeze 6 13 Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, STAAT VAST… 14 De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. Exodus 14 (SV)

21 11 … om te kunnen STANDHOUDEN tegen de verleidingen (lett
11 … om te kunnen STANDHOUDEN tegen de verleidingen (lett. methodieken) van de duivel… Efeze 6

22 11 … om te kunnen STANDHOUDEN tegen de verleidingen (lett
11 … om te kunnen STANDHOUDEN tegen de verleidingen (lett. methodieken) van de duivel… Efeze 6 23 … wel gegrond en STANDVASTIG BLIJFT in het GELOOF en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie… Kolosse 1


Download ppt ""de goede strijd"."

Verwante presentaties


Ads door Google